Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Poznaniu, zasady rekrutacji na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu, zasady rekrutacji na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU, zasady rekrutacji 2018/2019

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, tel. 61 854 60 00

rekrutacja na studia Poznań, rekrutacja na studia w Poznaniu, kierunki studiów w Poznaniu, kierunki studiów Poznań, studia w Poznaniu, studia Poznań, studia medyczne Poznań, studia medyczne w Poznaniu, zasady rekrutacji 2018/2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu posiada bogatą ofertę dla kandydatów na studia medyczne w Poznaniu. Oprócz tak oczywistych kierunków studiów jak kierunek lekarski, farmacja, czy fizjoterapia - tutaj rekrutacja na studia przebiegać będzie również na inne bardzo ciekawe kierunki, gwarantujące atrakcyjną karierę zawodową. Doskonałe przykłady to m.in. analityka kryminalistyczna i sądowa oraz inżynieria farmaceutyczna. Wybierz kierunek studiów z najnowszej oferty uczelni przygotowanej na rok akademicki 2018/2019 i sprawdź zasady rekrutacji.

Wydział Lekarski I

KIERUNEK: LEKARSKI
Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 6 - letnie

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki.

Wydział Lekarski II

KIERUNEK: LEKARSKI
Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 6 – letnie

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki.

KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY
Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5 – letnie

Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki.

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego (w części pisemnej egzaminu maturalnego).

DIETETYKA
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i z chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

TECHNIKI DENTYSTYCZNE
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są:
1) wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, przystąpić do praktycznego egzaminu wstępnego z rysunku ołówkiem, format A4 i rzeźby w glinie.

ZDROWIE PUBLICZNE, SPECJALNOŚĆ: HIGIENA DENTYSTYCZNA
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii.

OPTOMETRIA, SPECJALNOŚĆ: OPTYKA OKULAROWA
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z fizyki lub chemii lub matematyki.

Wydział Farmaceutyczny

FARMACJA
Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5 - letnie oraz praktyka zawodowa w aptece, jako integralny element programu studiów

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii.

ANALITYKA MEDYCZNA
Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5 – letnie

Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii

KOSMETOLOGIA
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z biologii i z chemii.

KOSMETOLOGIA
Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne, 3 - letnie, płatne

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM, IB i EB) z przedmiotu: biologia lub chemia.

ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 - letnie, *rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii.

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA
Międzyuczelniane studia pierwszego stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 3,5 - letnie, realizowane z Politechniką Poznańską *rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z: biologii lub chemii lub fizyki lub fizyki i astronomii lub geografii lub informatyki (0 punktów w przypadku niezdawania egzaminu z danego przedmiotu).

Wydział Nauk o Zdrowiu

ELEKTRORADIOLOGIA
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub fizyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

ELEKTRORADIOLOGIA
Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 3 – letnie, płatne

1. Od kandydatów wymagane jest posiadanie dyplomu technika elektroradiologii lub radioterapii.
2. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM,IB,EB) z przedmiotu: biologia lub fizyka.

FIZJOTERAPIA
Jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów

Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym

FIZJOTERAPIA
Jednolite studia magisterskie, niestacjonarne (zaoczne), 5-letnie, płatne oraz praktyka zawodowa, jako integralny element programu studiów

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM,IB,EB) z biologii.

PIELĘGNIARSTWO
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

POŁOŻNICTWO
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie oraz 6 miesięczna praktyka zawodowa jako integralny element studiów*

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 3 – letnie oraz 6 miesięczna praktyka zawodowa jako integralny element studiów, płatne*

1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM,IB,EB) z biologii.

TERAPIA ZAJĘCIOWA
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie

Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

TERAPIA ZAJĘCIOWA
Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 3 – letnie, płatne

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM,IB,EB) z przedmiotu: biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie do wyboru.

ZDROWIE PUBLICZNE
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3 – letnie
specjalności: zarządzanie w opiece zdrowotnej, promocja zdrowia, komunikacja społeczna w ochronie zdrowia, monitorowanie badań klinicznych, kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych ,opiekun osób starszych,

Wybór specjalności będzie miał miejsce po pierwszym roku studiów. Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.
Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

ZDROWIE PUBLICZNE
Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne (zaoczne), 3 – letnie, płatne
specjalności: zarządzanie w opiece zdrowotnej, promocja zdrowia, komunikacja społeczna w ochronie zdrowia, monitorowanie badań klinicznych, kodowanie i klasyfikacja procedur medycznych ,opiekun osób starszych,

Wybór specjalności będzie miał miejsce po pierwszym roku studiów. Wszczęcie specjalności uwarunkowane jest liczbą osób zakwalifikowanych.
Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM,IB,EB) z przedmiotu: biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje ponadto, że na rok akademicki 2018/2019 zostanie przeprowadzony ograniczony nabór na studia niestacjonarne, płatne na następujących kierunkach studiów:
1) lekarski - jednolite studia magisterskie,
2) lekarsko dentystyczny - jednolite studia magisterskie,
3) farmacja - jednolite studia magisterskie,
4) analityka medyczna - jednolite studia magisterskie,
5) biotechnologia medyczna - studia pierwszego stopnia,
6) dietetyka - studia pierwszego stopnia


Zobacz również:


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: