Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU, rekrutacja na studia, zasady rekrutacji

AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU, rekrutacja na studia, zasady rekrutacji

AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU, rekrutacja na studia, zasady rekrutacji 2018/2019

ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, tel. 59 840 59 50

rekrutacja na studia w Słupsku, rekrutacja na studia Słupsk, kierunki studiów w Słupsku, kierunki studiów Słupsk, studia w Słupsku, studia Słupsk

Bogata oferta Akademii Pomorskiej w Słupsku obejmuje kierunki społeczne, medyczne, przyrodnicze, pedagogiczne, matematyczne oraz inżynierskie, które prowadzone są zarówno w systemie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Sprawdź zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Wydział Nauk Społecznych AP w Słupsku

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (S/SW)

Specjalności: edukacja muzyczna (n)

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego język polski, złożonych wymaganych dokumentów oraz wyniku egzaminu praktycznego obejmującego: sprawdzian predyspozycji słuchowych, zaśpiewanie pieśni oraz wykonanie utworu na wybranym instrumencie muzycznym.

PEDAGOGIKA (S/N)

Po pierwszym roku studenci wybierają jedną ze specjalności:

edukacja elementarna z językiem angielskim (specjalizacja nauczycielska z przygotowaniem pedagogicznym) -specjalność prowadzona także w systemie studiów stacjonarnych (wieczorowych), psychopedagogika (specjalizacja nienauczycielska z przygotowaniem pedagogicznym) pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalizacja nienauczycielska z przygotowaniem pedagogicznym) pedagogika opiekuńczo-wychowawczą z pomocą społeczną (specjalizacja nienauczycielska z przygotowaniem pedagogicznym)

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: język polski albo język obcy albo historia

PRACA SOCJALNA (S/N)

Specjalność: praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: język polski albo język obcy albo biologia

ADMINISTRACJA (S/N)

Po pierwszym roku studenci wybierają jedną ze specjalności: administracja samorządowa administracja wymiaru sprawiedliwości administracja gospodarcza

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: język polski albo język obcy albo wiedza o społeczeństwie

SOCJOLOGIA (S/N)

Po pierwszym roku studenci wybierają jedną ze specjalności: kryminologia i socjologia penitencjarna; asystent rodziny; prewencja kryminalna z socjopsychologią

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu język polski


Wydział Filologiczno-Historyczny AP w Słupsku

HISTORIA (S/SW)

Po pierwszym semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności: specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie; historia wojskowa; amerykanistyka; specjalizacja nauczycielska

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: historia albo język polski albo wiedza o społeczeństwie

POLITOLOGIA (S/SW)

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: nowe media i komunikacja społeczna; polityka migracyjna; polityka samorządowa i publiczna; zarządzanie projektami

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: historia albo język obcy albo wiedza o społeczeństwie

FILOLOGIA ANGIELSKA (S/N)

Po pierwszym roku studenci wybierają jedną ze specjalności: filologia angielska (n); filologia angielska – tanslatoryczna; filologia angielska - komunikacja w mediach

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

FILOLOGIA GERMAŃSKA (S/N)

Po pierwszym roku studenci wybierają jedną ze specjalności: filologia germańska (n); filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce; filologia germańska z językiem angielskim

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

FILOLOGIA ROSYJSKA

Po pierwszym roku studenci wybierają jedną ze specjalności: filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce; filologia rosyjska - literacko-przekładoznawcza; filologia rosyjska z językiem angielskim - wymagana jest znajomość języka angielskiego (zewnętrzny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym lub podstawowym); filologia rosyjska - język rosyjski w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym Nauczanie j. rosyjskiego realizowane jest od podstaw.

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki zewnętrznego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

FILOLOGIA POLSKA

Po drugim semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności: specjalizacja nauczycielska; wydawniczo-redaktorska; dziennikarstwo i nowe media; logopedia ogólna (n) - wyboru tej specjalności dokonuje się podczas procesu rekrutacyjnego. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu język polski

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (S/N)

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: obronność państwa; zarządzanie kryzysowe; bezpieczeństwo i porządek publiczny; bezpieczeństwo żeglugi morskiej i portów; bezpieczeństwo teleinformatyczne; ochrona cyberprzestrzeni; cybermedia; cyberzagrożenia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: historia albo wiedza o społeczeństwie albo geografia

CYBERNETYKA SPOŁECZNA* (S/N)

Studia inżynierskie 3,5 – letnie oraz 3 – letnie licencjackie

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: inżynieria cybermediów; cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: wiedza o społeczeństwie albo matematyka albo informatyka

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

ZARZĄDZANIE (S/SW/N)

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem zarządzanie zasobami ludzkimi; rachunkowość; menadżer sprzedaży; zarządzanie transportem- spedycją-logistyką

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: język polski albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy AP w Słupsku

BIOLOGIA (S/N)

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: przyroda (n); biologia medyczna; ziołolecznictwo; biologia z rozszerzonym językiem obcym

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: biologia albo chemia albo język polski. Pierwszeństwo przyjęcia na kierunek biologia mają osoby, które zdawały maturę z biologii

OCHRONA ŚRODOWISKA (S/N)

Specjalność: ochrona przyrody i krajobrazu;

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: biologia albo chemia albo język polski Pierwszeństwo przyjęcia na kierunek ochrona środowiska mają osoby, które zdawały maturę z biologii.

specjalności: ekoenergetyka; biomonitoring i zrównoważony rozwój; ochrona środowiska w administracji publicznej

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: biologia albo chemia albo język polski. Pierwszeństwo przyjęcia na kierunek ochrona środowiska mają osoby, które zdawały maturę z biologii.

KOSMETOLOGIA (S/N)

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: biologia albo chemia albo język polski. Pierwszeństwo przyjęcia na kierunek kosmetologia mają osoby, które zdawały maturę z biologii.

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

(3,5-letnie studia inżynierskie)

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają specjalność lub specjalizację : specjalizacja nauczycielska; projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych; programowanie w automatyce i robotyce;

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: matematyka albo informatyka

FIZYKA TECHNICZNA

3,5-letnie studia inżynierskie

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: ekotechnologie - odnawialne źródła energii; metody techniczne w kryminalistyce fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: matematyka albo fizyka/fizyka z astronomią albo informatyka

GEOGRAFIA (S/N)

Po pierwszym roku studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: geoinformacja; gospodarka i polityka samorządowa; kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym;

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: geografia albo język obcy albo język polski

TURYSTYKA I REKREACJA (S/N)

Po trzecim semestrze studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: geoturystyka; turystyka aktywna; turystyka w strefie nadmorskiej;

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: geografia albo język obcy albo język polski

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA* (S/N)

3,5-letnie studia inżynierskie

Po trzecim semestrze studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: gospodarka komunalna i wodno-ściekowa; przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską;

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru: geografia albo język obcy albo matematyka

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

MATEMATYKA (S/N)

Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają specjalność lub specjalizację : analiza danych w Business Intelligence; matematyka finansowa; specjalizacja nauczycielska

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu

INFORMATYKA* (S/N)

3,5-letnie studia inżynierskie

Specjalność: programowanie

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu matematyka

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

PIELĘGNIARSTWO

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający ocenę z egzaminu pisemnego z języka polskiego pod warunkiem, że kandydat uzyskał co najmniej 30% z tego przedmiotu na maturze.

RATOWNICTWO MEDYCZNE (S/N)

Podstawą przyjęcia na studia są wyniku maturalnego egzaminu pisemnego z przedmiotu język polski; wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej (na sali gimnastycznej), wyniki egzaminu sprawdzającego umiejętności pływackie (na pływalni).

ZDROWIE PUBLICZNE

Po trzecim semestrze studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: Specjalności: opieka geriatryczna; higienistka stomatologiczna

Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający ocenę z egzaminu pisemnego
z języka polskiego. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które zdawały maturę międzynarodową, a w następnej kolejności osoby, które zdawały maturę na poziomie rozszerzonym z przedmiotu, którego wynik jest podstawą przyjęcia na studia.

FIZJOTERAPIA* (S/N)

Po czwartym semestrze studiów studenci wybierają jedną ze specjalności: Specjalności: rehabilitacja w opiece geriatrycznej; fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej

Podstawą przyjęcia na studia są: konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający ocenę z egzaminu z języka polskiego oraz wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej (na sali gimnastycznej), wyniki egzaminu sprawdzającego umiejętności pływackie (na pływalni).

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: