Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji 2018/2019

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunki studiów, zasady rekrutacji 2018/2019

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, rekrutacja 2018/2019
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, tel. 34 378 41 00

Studia stacjonarne i niestacjonarne na AJD w Częstochowie

Wydział Filologiczno-Historyczny AJD

PRAWO

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów: język polski (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym: poziom podstawowy premiowany przelicznikiem 0,25; poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 0,45) język obcy nowożytny; jeden przedmiot do wyboru: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym: poziom podstawowy premiowany przelicznikiem 0,15; poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 0,35 )

ADMINISTRACJA

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny i dowolny przedmiot zdawany na maturze

ANALITYKA I KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony; poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem „2”): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wybrany przez kandydata

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot wskazany przez kandydata

FILOLOGIA POLSKA

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy oraz jeden wskazany przez kandydata przedmiot

FILOLOGIA ANGIELSKA

konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2) z przedmiotu język angielski
w przypadku braku oceny z języka angielskiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim

FILOLOGIA GERMAŃSKA

konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2) z przedmiotu język niemiecki
w przypadku braku oceny z języka niemieckiego na świadectwie ukończenia szkoły średniej i świadectwie dojrzałości – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim

FILOLOGIA GERMAŃSKA OD PODSTAW

konkurs świadectw dojrzałości – (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym) z przedmiotu język obcy nowożytny

FILOZOFIA

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia

HISTORIA

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): historia, język polski oraz jeden przedmiot wskazany przez kandydata

KULTUROZNAWSTWO EUROPEJSKIE

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy oraz jeden przedmiot wskazany przez kandydata

POLITOLOGIA

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru wskazany przez kandydata: wiedza o społeczeństwie, geografia, ekonomia

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy AJD

BIOTECHNOLOGIA

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

CHEMIA

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 chemia lub biologia lub fizyka lub matematyka lub informatyka W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

DIETETYKA

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 chemia lub biologia lub matematyka lub informatyka W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

FIZYKA

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 fizyka lub matematyka lub chemia lub informatyka W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

INFORMATYKA

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 matematyka lub fizyka lub informatyka W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

KOSMETOLOGIA

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 biologia lub chemia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka lub matematyka W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

KRYMINALISTYKA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 chemia lub fizyka lub informatyka lub matematyka W= 0,3 język polski lub wiedza o społeczeństwie W= 0,2 język obcy nowożytny

MATEMATYKA

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 matematyka lub informatyka lub fizyka lub chemia W=0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

PIELĘGNIARSTWO
studia stacjonarne

konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, przyjęcia dokonywane są według listy rankingowej tworzonej na podstawie konkursu – średnia ważona z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): W= 0,5 biologia lub chemia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka W= 0,3 język polski lub matematyka W= 0,2 język obcy nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być uwzględniony jedynie raz)

Wydział Pedagogiczny AJD

FIZJOTERAPIA

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, fizyka, chemia, matematyka, geografia

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, fizyka, chemia, matematyka, geografia

PEDAGOGIKA

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

PRACA SOCJALNA

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

PSYCHOPROFILAKTYKA
studia stacjonarne

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

TURYSTYKA I REKREACJA
studia stacjonarne

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

WYCHOWANIE FIZYCZNE

konkurs świadectw dojrzałości – średnia z trzech przedmiotów (wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym; poziom podstawowy albo rozszerzony – poziom rozszerzony premiowany przelicznikiem 2): język polski, język obcy nowożytny oraz jednego przedmiotu do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

Wydział Sztuki AJD

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego; lub ojczystego (dla obcokrajowców); podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%; sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata – 50%; prezentacja zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu – 40%

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%; rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac – prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kandydata – 90% lub egzamin praktyczny – martwa natura (technika dowolna) – 90% lub możliwość przesłania reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną – 90%

FOTOGRAFIA I KREACJA PRZEKAZU WIZUALNEGO

ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%; rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac – prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych także fotografia) kandydata – 90% lub możliwość przesłania reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną – 90%

GRAFIKA

ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%; rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac – prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kandydata – 90% lub egzamin praktyczny – martwa natura (technika dowolna) – 90% lub możliwość przesłania reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną – 90%

MALARSTWO

ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub ojczystego (dla obcokrajowców) lub podstawowego (w przypadku matury międzynarodowej) – 10%; rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac – prezentacja twórczości (prace wykonane z użyciem różnych technik plastycznych) kandydata – 90% lub egzamin praktyczny – martwa natura (technika dowolna) – 90% lub możliwość przesłania reprodukcji prac /portfolio/ drogą elektroniczną – 90%

Ogólne zasady rekrutacji na AJD

Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego zewnętrznego (pisemnego) tzw. „nowa matura” – uwzględnia się tylko jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata, poziom podstawowy albo poziom rozszerzony: poziom rozszerzony premiowany jest przelicznikiem razy 2.
Średnią (SN) z wyników nowej matury obliczmy według wzoru:
jako średnią arytmetyczną
SN = (PN 1 + PN 2 + …. + PN n)/ n
lub średnią ważoną
SN = w1 x PNK + w2 x PN + … + wn X PNn
SN – średnia obliczona w skali procentowej „nowej matury” /zaokrąglamy do pełnych procentów (%)/
PN (PNK = PN1) – wartość uzyskanego wyniku z przedmiotu - wynik nowej matury - poziom podstawowy albo poziom rozszerzony x 2
n – ilość wybranych przedmiotów
w – poszczególne przedmioty

Chcesz zobaczyć inne propozycje zobacz kierunki studiów w Częstochowie
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: