Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Uniwersytet Gdański, kierunki studiów, zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Uniwersytet Gdański, kierunki studiów, zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Gdański 2018
kierunki studiów w Gdańsku, studia w Gdańsku, rekrutacja 2018

Ważny termin podjęcia decyzji o tym, jaki przedmiot wybrać na maturze zbliża się nieuchronnie. Warto zapoznać się z informacjami o tym, jakie wyniki z matur będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególne kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Obszerną uchwałę Senatu UG sprowadziliśmy do najbardziej potrzebny tegorocznym maturzystom wskazówek.

Kierunki studiów i przedmioty maturalne w rekrutacji - studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Wydział Biologii

Biologia, studia stacjonarne I stopnia
biologia, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka,

Biologia medyczna, studia stacjonarne I stopnia
biologia, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka,

Wydział Chemii

Biznes chemiczny, studia stacjonarne I stopnia
chemia, matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

Chemia, studia stacjonarne I stopnia
chemia, matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia
chemia, matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

Chemical Business and Green Technology
chemia, matematyka, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

Wydział Ekonomiczny

Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia
matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski

Intercultural and Business Relations In Europe
język angielski, matematyka, jeden przedmiot spośród: historia, geografia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, informatyka

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne I stopnia
język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, WOS

Wydział Filologiczny

Amerykanistyka, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język polski lub inny urzędowy język UE z wyjątkiem języka angielskiego, język rosyjski

Etnofilologia kaszubska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język kaszubski6), historia, historia sztuki, WOS, filozofia, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy

Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski

Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia
język niemiecki, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, WOS, matematyka, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język rosyjski)

Filologia klasyczna, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna, historia, historia sztuki, matematyka, drugi język obcy

Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy

Filologia romańska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język francuski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, geografia, drugi język obcy

Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka

Iberystyka, linia hiszpańska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język hiszpański, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia, drugi język obcy

Kulturoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna

Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia
język niemiecki, język angielski

Logopedia, studia stacjonarne I stopnia
język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, chemia

Rosjoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka

Sinologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, drugi język obcy, matematyka

Skandynawistyka, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, WOS

Slawistyka, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy

Studia bałkańskie, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, matematyka, WOS

Studia wschodnie
język polski, jeden spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski: jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język regionalny, geografia, matematyka, WOS

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, matematyka

Wiedza o teatrze, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, matematyka

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia

Wydział Historyczny

Archeologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski, jeden z czterech przedmiotów do wyboru: historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna

Etnologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot z pięciu do wyboru: historia, historia sztuki, geografia, WOS, matematyka

Historia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, matematyka, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna

Historia sztuki, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden z trzech: historia sztuki, historia, język łaciński i kultura antyczna

Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna

Niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
język polski lub język niemiecki, jeden spośród: historia, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, inny język obcy

Religioznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, WOS, matematyka, filozofia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Fizyka, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Fizyka medyczna, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, biologia, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Informatyka, studia stacjonarne I stopnia
matematyka, język obcy lub informatyka (profil ogólno akademicki) Matematyka, język obcy (profil praktyczny)

Matematyka, studia stacjonarne I stopnia
matematyka, język obcy

Medical Physics, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, biologia, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

Modelowanie matematyczne i analiza danych, studia stacjonarne I stopnia
matematyka, język obcy

Physics, studia stacjonarne I stopnia
język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka


Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

Dyplomacja, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia
język obcy, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, historia

Filozofia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS

Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

Pedagogika specjalna, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

Pedagogika wczesnej edukacji, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy nowożytny (spośród następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański), dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

Politologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS.

Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

Psychologia, specjalność neurobiopsychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
biologia, język polski, dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, matematyka

Psychologia, specjalność psychologia pracy i biznesu, studia stacjonarne jednolite magisterskie
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

Psychologia, specjalność psychoseksuologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

Socjologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o tańcu, WOS

Wydział Oceanografii i Geografii

Akwakultura - biznes i technologia, studia stacjonarne I stopnia
język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Geografia, studia stacjonarne I stopnia
język obcy nowożytny, geografia, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS

Geologia, studia stacjonarne I stopnia
język obcy nowożytny, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia
język obcy nowożytny, geografia, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia stacjonarne I stopnia
język obcy nowożytny, matematyka lub geografia, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia

Oceanografia, studia stacjonarne I stopnia
język obcy nowożytny, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka


Wydział Prawa i Administracji

Administracja, studia stacjonarne I stopnia
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

Kryminologia, studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS

Criminology studia stacjonarne I stopnia
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS

Podatki i doradztwo podatkowe, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, informatyka

Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie
język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

Wydział Zarządzania

Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

Informatyka i ekonometria, specjalność aplikacje informatyczne w biznesie, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia
trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatykaAutor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: