Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Jakie studia wybrać? Studia przyrodniczne w Warszawie? Sprawdź kierunki studiów i zasady rekrutacji na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Być może zainteresują Cię takie kierunki studiów w Warszawie jak: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Rekrutacja na studia w Warszawie, rekrutacja na studia Warszawa


Zasady rekrutacji, studia I stopnia, rok akademicki 2017/2018:

Biologia

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

a) Kandydaci z maturą 2005-2017

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru z:

Biologia

Jeden przedmiot do wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

j. angielski,

P. podstawowy x 0,6

chemia,

albo

albo

j. francuski,

albo

fizyka i astronomia/

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

fizyka, matematyka, informatyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę na poziomie podstawowym albo rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

b) Kandydaci ze starą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

albo język A1

nowożytny

wyboru z:

z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

chemia, fizyka,

albo

P. niższy (SL) x 0,6

albo

matematyka,

P. niższy (SL) x 0,6

P. wyższy (HL) x 1

albo

P. wyższy (HL) x 1

informatyka

albo

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne Matematykę można wskazać dwukrotnie


d) Kandydaci z Matur
ą Europejską (EB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

albo język L1*

nowożytny

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

chemia, fizyka,

P. podstawowy x 0,6

albo

P. podstawowy x 0,6

albo

matematyka,

albo

P. rozszerzony x 1

albo

P. rozszerzony x 1

informatyka

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne Matematykę można wskazać dwukrotnie


e) Kandydaci z matur
ą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język oryginalny

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

matury

nowożytny

wyboru z:

chemia, fizyka, astronomia, matematyka, informatyka

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę można wskazać dwukrotnie.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.


Biotechnologia

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

a) Kandydaci z maturą 2005-2017

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru z:

Biologia

Jeden przedmiot do wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

j. angielski,

P. podstawowy x 0,6

chemia,

albo

albo

j. francuski,

albo

fizyka i astronomia/

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

fizyka, matematyka, informatyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę na poziomie podstawowym albo rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

b) Kandydaci ze starą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.


c) Kandydaci z Matur
ą Międzynarodową (IB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

albo język A1

nowożytny

wyboru z:

z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

chemia, fizyka,

albo

P. niższy (SL) x 0,6

albo

matematyka,

P. niższy (SL) x 0,6

P. wyższy (HL) x 1

albo

P. wyższy (HL) x 1

informatyka

albo

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne Matematykę można wskazać dwukrotnie


d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

albo język L1*

nowożytny

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

chemia, fizyka,

P. podstawowy x 0,6

albo

P. podstawowy x 0,6

albo

matematyka,

albo

P. rozszerzony x 1

albo

P. rozszerzony x 1

informatyka

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne Matematykę można wskazać dwukrotnie


e) Kandydaci z matur
ą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język oryginalny

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

matury

nowożytny

wyboru z:

chemia, fizyka, astronomia, matematyka, informatyka

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę można wskazać dwukrotnie

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.


Biotechnologia

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

a) Kandydaci z maturą 2005-2017

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

punktowany

punktowany

punktowany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru z:

Biologia

Jeden przedmiot do wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

j. angielski,

P. podstawowy x 0,6

chemia,

albo

albo

j. francuski,

albo

fizyka i astronomia/

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

fizyka, matematyka, informatyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę na poziomie podstawowym albo rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

b) Kandydaci ze starą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.


c) Kandydaci z Matur
ą Międzynarodową (IB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

punktowany

punktowany

punktowany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

albo język A1 z

nowożytny

wyboru z:

grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

chemia, fizyka,

albo

P. niższy (SL) x 0,6

albo

matematyka,

P. niższy (SL) x 0,6

P. wyższy (HL) x 1

albo

P. wyższy (HL) x 1

informatyka

albo

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne Matematykę można wskazać dwukrotnie


d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

punktowany

punktowany

punktowany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

albo język L1*

nowożytny

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

chemia, fizyka,

P. podstawowy x 0,6

albo

P. podstawowy x 0,6

albo

matematyka,

albo

P. rozszerzony x 1

albo

P. rozszerzony x 1

informatyka

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne Matematykę można wskazać dwukrotnie


e) Kandydaci z matur
ą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

punktowany

punktowany

punktowany

wymagany

wymagany

Język oryginalny

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

matury

nowożytny

wyboru z:

chemia, fizyka, astronomia, matematyka, informatyka

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę można wskazać dwukrotnie.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.


Ochrona środowiska

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata

1) Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

a) Kandydaci z maturą 2005-2017

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy do wyboru z:

Biologia

Jeden przedmiot do wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

j. angielski,

P. podstawowy x 0,6

chemia,

albo

albo

j. francuski,

albo

fizyka i astronomia/

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

fizyka, matematyka, informatyka

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę na poziomie podstawowym albo rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

b) Kandydaci ze starą maturą

Kwalifikacja na zasadach ogólnych.


c) Kandydaci z Matur
ą Międzynarodową (IB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

albo język A1

nowożytny

wyboru z:

z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6

P. niższy (SL) x 0,6

chemia, fizyka,

albo

P. niższy (SL) x 0,6

albo

matematyka,

P. niższy (SL) x 0,6

P. wyższy (HL) x 1

albo

P. wyższy (HL) x 1

informatyka

albo

P. wyższy (HL) x 1

P. wyższy (HL) x 1

P. niższy (SL) x 0,6

albo

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne Matematykę można wskazać dwukrotnie


d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język polski

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

albo język L1*

nowożytny

wyboru z:

P. podstawowy x 0,6

P. podstawowy x 0,6

chemia, fizyka,

P. podstawowy x 0,6

albo

P. podstawowy x 0,6

albo

matematyka,

albo

P. rozszerzony x 1

albo

P. rozszerzony x 1

informatyka

P. rozszerzony x 1

P. rozszerzony x 1

P. podstawowy x 0,6

albo

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne Matematykę można wskazać dwukrotnie


e) Kandydaci z matur
ą zagraniczną

1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

wymagany

punktowany

wymagany

wymagany

wymagany

Język oryginalny

Matematyka

Język obcy

Biologia

Jeden przedmiot do

matury

nowożytny

wyboru z:

chemia, fizyka, astronomia, matematyka, informatyka

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 35%

waga = 35%

Matematykę można wskazać dwukrotnie.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy

Kandydaci będą kwalifikowani na zasadach określonych w punkcie 1.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: