Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Politechnika Łódzka, zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Politechnika Łódzka, zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Zastanawiasz się jakie studia wybrać? Zanim wybierzesz najlepszy dla siebie kierunek studiów, zobacz pełną ofertę kierunków studiów proponowanych przez Politechnikę Łódzką. Poniżej prezentujemy szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

Rekrutacja na studia w Łodzi, zasady rekrutacji

Politechnika Łódzka, rok akademicki 2017/2018


Zasady przyjęć na studia I stopnia:

Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu wpisane w świadectwie dojrzałości lub równorzędnym (uzyskanym poza polskim systemem oświaty) z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe sprawdziany predyspozycji. Na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obowiązują następujące zasady:

Kandydaci na wszystkie wydziały i kierunki studiów (oprócz studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, studiów na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunku architektura, kierunku fizyka techniczna,kierunku gospodarka przestrzenna, kierunku informatyka, kierunku inżynieria biochemiczna, kierunku inżynieria biomedyczna, kierunku matematyka, kierunku ochrona środowiska, kierunku wzornictwo, kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz kierunku zarządzanie) będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki lub chemii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, oprócz kierunku architektura (inżynieria architektoniczna) oraz kierunku zarządzanie - studia licencjackie będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów,
 • egzaminu z drugiego języka obcego,
 • egzaminu z fizyki lub chemii - do wyboru; kandydaci na kierunek biotechnologia i kierunek inżynieria biomedyczna mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub biologii; kandydaci na kierunek fizyka techniczna mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z czterech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii, biologii lub informatyki; kandydaci na kierunek informatyka mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub informatyki.

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Kandydaci na kierunek architektura
(inżynieria architektoniczna), na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów,
 • egzaminu z drugiego języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych: Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura (architektura), kierunek architektura (architektura wnętrz), a także na kierunek architektura (inżynieria architektoniczna) będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Kandydaci na kierunek zarządzanie
, studia licencjackie, na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów.

Brak oceny z egzaminu z matematyki nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Kandydaci na kierunek architektura
{architektura), na kierunek architektura {architektura wnętrz) będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 17 ust. 1). Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura (architektura), kierunek architektura (architektura wnętrz), a także na kierunek architektura (inżynieria architektoniczna) będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Kandydaci na kierunek biogospodarka
, na kierunek biotechnologia, na kierunek biotechnologia środowiska, na kierunek inżynieria biochemiczna, na kierunek inżynieria biomedyczna oraz na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii lub biologii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Kandydaci na kierunek ochrona środowiska będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii, biologii lub geografii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Kandydaci na kierunek fizyka techniczna będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii, biologii lub informatyki - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Kandydaci na kierunek gospodarka przestrzenna
będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii lub geografii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Kandydaci na kierunek informatyka
będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii lub informatyki - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Kandydaci na kierunek matematyka
oraz na kierunek zarządzanie będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Kandydaci na kierunek wzornictwo
oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.
  Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.
 • Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.


Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

przedmiot kwalifikacyjny

wynik egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poniżej 30% lub brak oceny

od 30% do 100%

poniżej 30% lub brak oceny

od 30% do 100%

liczba punktów za każdy procent

matematyka

0

2

0

5

fizyka/chemia/biologia/geografia/ informatyka

0

1,2

0

3

język obcy*

0

0,8

0

2

przedmiot kwalifikacyjny

wynik egzaminu maturalnego

poniżej 30% lub brak oceny

od 30% do 100%

liczba punktów za każdy procent

język obcy*, będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych

0

1,5 x w+50

w - wynik części pisemnej egzaminu

maturalnego dla szkół lub oddziałów

dwujęzycznych wyrażony w procentach

* wynik części pisemnej egzaminu maturalnego
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: