Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Wydział Nauk Społecznych UAM to jednostka naukowa o ponad 40-letniej tradycji. W ramach Wydziału funkcjonują 4 instytuty kierunkowe: Instytut Filozofii, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Psychologii i Instytut Socjologii oraz Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych UAM

Kierunki studiów, zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia e) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

1) 2) 3) Tryb I

Tryb II 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny (ustny)

0,2

0,3

biologia lub

chemia lub

fizyka i astronomia lub

fizyka lub

historia lub

matematyka lub

informatyka lub

j. łaciński i kultura antyczna

lub

j. grecki i kultura antyczna

lub

j. regionalny – kaszubski

podstawowy lub

rozszerzony

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

biologia lub chemia lub

fizyka lub historia lub

matematyka

(pisemny)

0,3

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,4

biologia lub chemia lub

fizyka lub historia lub

matematyka

(ustny)

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kognitywistyka a)
- profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

1) 2) 3) Tryb I

Tryb II 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny (ustny)

0,2

0,3

biologia lub

chemia lub

fizyka i astronomia lub

fizyka lub

historia lub

matematyka lub

informatyka lub

j. łaciński i kultura antyczna

lub

j. grecki i kultura antyczna

lub

j. regionalny – kaszubski

podstawowy lub

rozszerzony

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

biologia lub chemia lub

fizyka lub historia lub

matematyka

(pisemny)

0,3

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,4

biologia lub chemia lub

fizyka lub historia lub

matematyka

(ustny)

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Filozofia a) - profil ogólnoakademicki

Filozofia specjalność etyka a) - profil ogólnoakademicki

Filozofia specjalność komunikacja społeczna a) - profil ogólnoakademicki

Filozofia specjalność zarządzanie wiedzą a) - profil ogólnoakademicki

Filozofia specjalność życie publiczne a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

1) 2) 3) Tryb I

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski

0,6

0,4

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny

0,2

0,2

historia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

historia

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,4

historia sztuki

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

filozofia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

wiedza o społeczeństwie

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

matematyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

wiedza o społeczeństwie

0,2

0,4

geografia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

wiedza o tańcu

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

historia muzyki

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

biologia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

chemia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

fizyka i astronomia

lub

fizyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Kulturoznawstwo a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski

0,6

0,4

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny

0,2

0,2

historia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

historia

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,4

historia sztuki

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

filozofia

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

wiedza o społeczeństwie

0,2

0,3

wiedza o społeczeństwie

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

0,3

matematyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

geografia

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

0,3

wiedza o tańcu

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

0,3

historia muzyki

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Socjologia a) - profil ogólnoakademicki

Praca socjalna a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

1) 2) 3) Tryb I

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

j. polski

0,4

0,4

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny

0,2

0,2

historia lub

wiedza o społeczeństwie

lub filozofia lub

matematyka lub geografia

lub informatyka lub historia

sztuki lub biologia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

historia lub

wiedza o społeczeństwie lub

matematyka lub geografia

lub biologia

0,4

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,4

*) dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) jeden przedmiot do wyboru z grupy 3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Studia stacjonarne drugiego stopnia

Socjologia c) - profil ogólnoakademicki


Praca socjalna c)
- profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych.

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.


Kulturoznawstwo c)
- profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.


Kulturoznawstwo
specjalność komunikacja międzykulturowa c) - profil ogólnoakademicki

Studia prowadzone w języku angielskim.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.


Kulturoznawstwo
specjalność komunikacja międzykulturowa, rekrutacja na semestr zimowy c) - profil ogólnoakademicki

Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą.

Collegium Polonicum w Słubicach

Rekrutacja odbywa się na semestr zimowy roku akad. 2017/2018


Kulturoznawstwo
specjalność komunikacja międzykulturowa, rekrutacja na semestr letni c) - profil ogólnoakademicki

Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą.

Collegium Polonicum w Słubicach

Rekrutacja odbywa się na semestr letni roku akad. 2017/2018

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu umożliwiającym czynne uczestnictwo w studiach.

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.


Kulturoznawstwo
specjalność religioznawstwo c) - profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.


Kulturoznawstwo
specjalność kultura chrześcijańska c) - profil ogólnoakademicki dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.


Filozofia c)
- profil ogólnoakademicki

Filozofia specjalność etyka c) - profil ogólnoakademicki

Filozofia specjalność komunikacja społeczna c) - profil ogólnoakademicki

Filozofia specjalność życie publiczne c) - profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.


Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia e) g) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

1) 2) 3) Tryb I

Tryb II 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny (ustny)

0,2

0,3

biologia lub

chemia lub

fizyka i astronomia lub

fizyka lub

historia lub

podstawowy

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

biologia lub chemia lub

fizyka z astronomią lub

historia lub matematyka

(pisemny)

0,3

jeden przedmiot do wyboru 4)

matematyka lub

informatyka lub

j. łaciński i kultura antyczna

lub

j. grecki i kultura antyczna

lub

j. regionalny – kaszubski

lub

jeden przedmiot do wyboru 4)

biologia lub chemia lub

fizyka z astronomią lub

historia lub matematyka

(ustny)

0,2

jeden przedmiot do wyboru 4)

rozszerzony

0,4

jeden przedmiot do wyboru 4)

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I lub jest wynikiem egzaminu - dotyczy trybu II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Obja
śnienie stosowanych przypisów:

1) Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.

2) Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

3) Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 22 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

4) Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.

5) Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

6) Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.

a) Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

b) Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.

c) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

d) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki.

e) Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

f) Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia.

g) Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli.


zobacz również:

Kierunki studiów w Poznaniu - [LISTA]
studia dzienne, studia zaoczne, kierunki studiów Poznań, studia w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunki studiów A-Z


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: