Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, zasady rekrutacji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, zasady rekrutacji

Wydział Studiów Edukacyjnych powstał w 1993 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w kolejny samodzielny Wydział UAM. Wydział Studiów Edukacyjnych kształci na kierunkach studiów pedagogika i pedagogika specjalna.

Rekrutacja na studia w Poznaniu, rok akademicki 2017/2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność resocjalizacja a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalna specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

j. polski

0,4

0,4

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

j. obcy nowożytny

0,3

0,3

biologia lub historia

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

jeden przedmiot do wyboru 4)

biologia lub historia

0,3

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,3

matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

matematyka lub wiedza o

społeczeństwie lub

informatyka

0,3

0,3

chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

chemia lub fizyka z astronomią lub geografia

0,2

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Pedagogika specjalna specjalność logopedia profilaktyka i terapia a) - profil ogólnoakademicki

1) Sprawdzian predyspozycji językowych mający na celu wykluczenie zaburzeń mowy – niezaliczenie sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego

2)

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

j. polski

0,4

0,4

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

j. obcy nowożytny

0,3

0,3

biologia lub historia

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

jeden przedmiot do wyboru 4)

biologia lub historia

0,3

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,3

matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

matematyka lub wiedza o

społeczeństwie lub

informatyka

0,3

0,3

chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

chemia lub fizyka z astronomią lub geografia

0,2

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język angielski a) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,4

0,2

j. angielski (pisemny)

rozszerzony

0,5

j. angielski

0,6

j. angielski (ustny)

0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język niemiecki a) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,4

0,2

j. niemiecki (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,25

j. niemiecki

0,6

0,5

j. niemiecki (ustny)

0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe a) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

j. obcy nowożytny

0,4

0,4

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

j. polski

0,3

0,3

biologia

lub historia

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

jeden przedmiot do wyboru 4)

biologia

lub historia

0,3

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,3

matematyka lub informatyka lub

historia muzyki lub

historia sztuki lub

wiedza o społeczeństwie lub

wiedza o tańcu

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

informatyka lub

matematyka lub

wiedza o społeczeństwie

0,2

0,2

chemia lub

fizyka i astronomia lub

fizyka lub geografia

podstawowy

lub rozszerzony

0,05

chemia lub fizyka z

astronomią lub

geografia

0,1

0,1

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Pedagogika specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim a) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna a) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

j. polski

0,4

0,4

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

j. obcy nowożytny

0,3

0,3

biologia lub historia

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

jeden przedmiot do wyboru 4)

biologia lub historia

0,3

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,3

matematyka lub informatyka lub

wiedza o społeczeństwie lub

historia sztuki lub historia

muzyki lub wiedza o tańcu

podstawowy

lub rozszerzony

0,15

informatyka lub matematyka

lub wiedza o

społeczeństwie

0,3

0,3

chemia

lub fizyka i astronomia lub

fizyka lub geografia

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

chemia

lub fizyka z astronomią

lub geografia

0,2

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna a) g) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność resocjalizacja a) g) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe a) g) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną a) g) - profil ogólnoakademicki

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.


Objaśnienie stosowanych przypisów:

1) Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.

2) Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

3) Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 22 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

4) Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.

5) Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

6) Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.

7) Kandydatom, którzy dla wyniku z języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej posiadają określony poziom (podstawowy/rozszerzony) przypisuje się wskazaną w tabeli wagę. Jeżeli kandydat posiada wynik z obu poziomów, to uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

a) Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

b) Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.

c) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

d) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki.

e) Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

f) Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia.

g) Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli.


zobacz również:

Kierunki studiów w Poznaniu - [LISTA]
studia dzienne, studia zaoczne, kierunki studiów Poznań, studia w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunki studiów A-Z

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: