Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, zasady rekrutacji - studia dzienne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, zasady rekrutacji - studia dzienne

Wydział Neofilologii UAM istnieje od ponad 20 lat. Pracownicy Wydziału prowadzą językoznawcze i literaturoznawcze badania naukowe w ramach licznych projektów. Współpracują na szeroką skalę z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Wydział kształci studentów czterdziestu specjalności, prowadzi studia podyplomowe oraz doktoranckie. Poniżej prezentujemy zasady rekrutacji na studia dzienne (stacjonarne) I stopnia na rok akademicki 2017/2018.

Rekrutacja na studia w Poznaniu, rok akademicki 2017/2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii:


Studia stacjonarne I stopnia, zasady rekrutacji:


Filologia
specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność filologia ukraińska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 3) 7)

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,2

0,2

j. angielski (pisemny)

rozszerzony

0,6

j. angielski

0,8

j. angielski (ustny)

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Filologia specjalność filologia rosyjska a) - profil ogólnoakademicki grupa ze znajomością języka rosyjskiego

Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

2) 3) 7) 5) 6) Tryb I Tryb II

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,25

0,3

j. rosyjski

lub inny j. obcy

nowożytny

(ustny)

0,2

j. rosyjski

0,75

j. rosyjski

lub inny j. obcy

nowożytny

(pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od wszystkich kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II, wymagana jest znajomość języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1).


Filologia
specjalność filologia rosyjska a) - profil ogólnoakademicki grupa bez znajomości języka rosyjskiego

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,25

0,3

j. obcy nowożytny (ustny)

0,2

j. obcy nowożytny

0,75

j. obcy nowożytny (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Filologia
specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,25

0,3

j. niemiecki

lub inny j. obcy

nowożytny

(pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

j. obcy nowożytny

0,75

0,5

j. niemiecki

lub inny j. obcy

nowożytny

(ustny)

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od wszystkich kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II, wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1).


Filologia specjalność filologia ukraińska a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,25

0,3

j. obcy nowożytny (ustny)

0,2

j. obcy nowożytny

0,75

j. obcy nowożytny (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

0,5

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Filologia
specjalność arabistyka a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność hebraistyka a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność turkologia a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

1) 2) 3) Tryb I

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski

0,25

0,2

j. obcy nowożytny (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,4

j. obcy nowożytny

0,75

0,8

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Filologia specjalność indologia a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność japonistyka a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność sinologia a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

rozszerzony

0,3

j. polski

0,3

j. obcy nowożytny lub j. łaciński i kultura

antyczna lub j. mniejszości narodowej

lub j. regionalny - język kaszubski
(pisemny)

rozszerzony

0,4

j. obcy nowożytny

lub

historia

lub

geografia

lub

wiedza o społeczeństwie

0,7

drugi j. obcy

nowożytny lub

j. łaciński i kultura

antyczna lub

j. mniejszości

narodowej

lub j. regionalny - język

kaszubski

(pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

jeden przedmiot do wyboru 4)

0,3

historia lub

geografia lub filozofia lub

wiedza o społeczeństwie

(pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

0,3

historia sztuki lub

historia muzyki

(pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

0,3

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Filologia
specjalność lingwistyka stosowana a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

2) 3) 7) Tryb I

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. obcy nowożytny (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony


0,3

j. obcy nowożytny

0,7


0,5

j. obcy nowożytny

(ustny)


0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od wszystkich kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II, wymagana jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1).


Filologia specjalność lingwistyka stosowana a) - profil ogólnoakademicki grupa bez znajomości języka niemieckiego

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

2) 3) 7) Tryb I

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. obcy nowożytny (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony


0,3

j. obcy nowożytny

0,7


0,5

j. obcy nowożytny

(ustny)


0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od wszystkich kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II, wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1).


Filologia specjalność bałtologia - filologia litewska a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność językoznawstwo komputerowe a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność filologia koreańska a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność filologia nowogrecka a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej filologia wietnamska a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej filologia indonezyjsko-malajska a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność ugrofinistyka filologia węgierska a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

2) 3) 7) 5) 6) Tryb I Tryb II

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

pierwszy j. obcy nowożytny (ustny)

0,2

j. obcy nowożytny

0,7

pierwszy j. obcy nowożytny (pisemny)

rozszerzony

0,5

drugi j. obcy nowożytny (ustny)

0,1

jeden przedmiot do wyboru 4) *) **)

drugi przedmiot

0,3

drugi j. obcy nowożytny (pisemny)

rozszerzony

0,2

matematyka lub język ojczysty mniejszości narodowych lub historia lub geografia

rozszerzony

0,3

*) W przypadku wskazania języka obcego nowożytnego jako przedmiotu do wyboru, jako pierwszy język obcy bierze się korzystniejszy dla kandydata.
**) W przypadku drugiego języka obcego nowożytnego uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego zdawanego w części ustnej i pisemnej

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym.


Filologia
specjalność etnolingwistyka a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

2) 3) 7) 5) 6) Tryb I Tryb II

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

pierwszy j. obcy nowożytny (ustny)

0,2

j. obcy nowożytny

0,7

pierwszy j. obcy nowożytny (pisemny)

rozszerzony

0,5

drugi j. obcy nowożytny (ustny)

0,1

jeden przedmiot do wyboru 4) *) **)

drugi przedmiot

0,3

drugi j. obcy nowożytny (pisemny)

rozszerzony

0,2

matematyka lub język ojczysty mniejszości narodowych lub historia lub geografia

rozszerzony

0,3

*) W przypadku wskazania języka obcego nowożytnego jako przedmiotu do wyboru, jako pierwszy język obcy bierze się korzystniejszy dla kandydata.
**) W przypadku drugiego języka obcego nowożytnego uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego zdawanego w części ustnej i pisemnej.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym. Rekrutuje się jedną grupę z językiem niemieckim i cztery grupy z językiem angielskim.


Filologia
specjalność filologia germańska a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność filologia germańska a) - profil ogólnoakademicki

Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach

Filologia specjalność filologia germańska z filologią rosyjską a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. obcy nowożytny (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

j. niemiecki

0,7

0,5

j. obcy nowożytny (ustny)

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od wszystkich kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II, wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym.


Filologia
specjalność filologia germańska a) - profil ogólnoakademicki grupa z językiem niemieckim od poziomu A1

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. obcy nowożytny (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

j. niemiecki

0,7

0,5

j. obcy nowożytny (ustny)

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Od wszystkich kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II, wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A1).


Filologia
specjalność filologia hiszpańska a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. hiszpański (pisemny)

rozszerzony

0,4

jeden do wyboru 4)

j. hiszpański

0,7

jeden do wyboru 4)

inny j. obcy nowożytny (pisemny)

rozszerzony

0,3

j. hiszpański (ustny)

0,3

jeden do wyboru 4)

inny j. obcy nowożytny

0,5

inny j. obcy
nowożytny
(ustny)

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Filologia specjalność filologia włoska a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. włoski (pisemny)

rozszerzony

0,4

jeden do wyboru 4)

j. włoski

0,7

jeden do wyboru 4)

inny j. obcy

nowożytny

(pisemny)

rozszerzony

0,3

j. włoski (ustny)

0,3

jeden do wyboru 4)

inny j. obcy nowożytny

0,5

inny j. obcy
nowożytny
(ustny)

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Filologia
specjalność filologia romańska a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 2) 3) 7) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. francuski (pisemny)

rozszerzony

0,4

jeden do wyboru 4)

j. francuski

0,7

jeden do wyboru 4)

inny j. obcy

nowożytny

(pisemny)

rozszerzony

0,3

j. francuski (ustny)

0,3

jeden do wyboru 4)

inny j. obcy nowożytny

0,5

inny j. obcy

nowożytny

(ustny)

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Filologia
specjalność filologia portugalska a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

2) 3) 7) Tryb I

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. obcy nowożytny (pisemny)

rozszerzony

0,5

j. obcy nowożytny

0,7

j. obcy nowożytny (ustny)

0,2

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Filologia
specjalność filologia norweska a) - profil ogólnoakademicki

Filologia specjalność filologia duńska a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

2) 3) 7) Tryb I

Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski (pisemny)

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski (pisemny)

0,3

0,3

j. angielski lub

j. niemiecki

(pisemny)

rozszerzony

0,5

j. angielski

lub j. niemiecki

0,7

j. angielski lub

j. niemiecki

(ustny)

0,2

W ramach każdej ze specjalności przeprowadza się oddzielną rekrutację dla grupy z językiem angielskim i językiem niemieckim.

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Objaśnienie stosowanych przypisów:

1) Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.
2) Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.
3) Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 22 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.
4) Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników.
5) Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.
6) Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.
7) Kandydatom, którzy dla wyniku z języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej posiadają określony poziom (podstawowy/rozszerzony) przypisuje się wskazaną w tabeli wagę. Jeżeli kandydat posiada wynik z obu poziomów, to uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

a) Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.
b) Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.
c) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
d) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki.
e) Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.
f) Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia.
g) Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli.


zobacz również:
Kierunki studiów w Poznaniu - [LISTA]
studia dzienne, studia zaoczne, kierunki studiów Poznań, studia w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunki studiów A-Z


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: