Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Uniwersytet Wrocławski, kierunki studiów i zasady rekrutacji na Wydziale Fizyki i Astronomii

Uniwersytet Wrocławski, kierunki studiów i zasady rekrutacji na Wydziale Fizyki i Astronomii

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi studia na kierunkach: astronomia, fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana i systemy pomiarowe.

Poniżej prezentujemy szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 (studia I stopnia).


Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

Kierunek studiów: ASTRONOMIA

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii


NOWA MATURA

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.


Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

podstawowego

Współczynnik

dla poziomu

rozszerzonego

fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1

matematyka

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

biologia, chemia, geografia,

historia, informatyka, wiedza o

społeczeństwie

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4


Uwaga: do zakwalifikowania na studia astronomiczne konieczne jest uzyskanie minimum 30 punktów.


STARA MATURA

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Wydziału.Kierunek studiów: FIZYKA

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii


NOWA MATURA

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

podstawowego

Współczynnik

dla poziomu

rozszerzonego

fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1

matematyka

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

chemia, geografia, historia,

wiedza o społeczeństwie,

informatyka, biologia

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4


STARA MATURA

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Wydziału.Kierunek studiów: FIZYKA TECHNICZNA

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii


NOWA MATURA

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

podstawowego

Współczynnik

dla poziomu

rozszerzonego

fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1

matematyka

0,5

1

Przedmiot (jeden do wyboru)

chemia, geografia, historia,

informatyka, biologia, wiedza o

społeczeństwie

0,25

0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

0,2

0,4


STARA MATURA

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Wydziału.Kierunek studiów: INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie)

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Jednostka prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii


NOWA MATURA

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik

dla poziomu

podstawowego

Współczynnik

dla poziomu

rozszerzonego

fizyka lub fizyka i astronomia

0,5

1,0

matematyka

0,5

1,0

informatyka

0,5

1,0

przedmiot (jeden do wyboru): chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

0,25

0,5

język obcy nowożytny (pisemny)

0,2

0,4


STARA MATURA

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Wydziału.

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: