Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Bydgoszczy, zasady rekrutacji: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy, zasady rekrutacji: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy, zasady rekrutacji,
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
im. JANA i JĘDRZEJA ŚNIADECKICH w BYDGOSZCZY

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel.
52 374 94 11

rekrutacja na studia w Bydgoszczy, rekrutacja na studia w Bydgoszcz, zasady rekrutacji 2018/2019, kierunki studiów w Bydgoszczy, kierunki studiów Bydgoszcz, studia w Bydgoszczy, studia Bydgoszcz

Interesuje Cię rekrutacja na studia w Bydgoszczy? Sprawdź najnowszą ofertę i zasady rekrutacji, przygotowane przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. UTP to 66 lat tradycji, 8 wydziałów i blisko 60 tysięcy absolwentów.


UTP W BYDGOSZCZY - ZASADY REKRUTACJI 2018/2019:


SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Kierunki studiów I stopnia:

a) studia stacjonarne

budownictwo

inżynieria środowiska

architektura

architektura wnętrz

b) studia niestacjonarne

budownictwo

inżynieria środowiska


1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunki budownictwo, inżynieria środowiska

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Ʃ= [jP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr)

lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Ʃ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na
egzaminie praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetapr + EPetapii) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech
przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród:
matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS)
obliczonej według następującego wzoru:

Ʃ = [jP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + l,5M(pp)] + [l,5 M(2pr) lub F(pp albo

2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetap II]

Do obliczenia Ʃ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I - Rysunek odręczny z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji.

- Ocena od 0 do 150 punktów

Etap II - Test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej - kompozycja o charakterze architektonicznym.

- Ocena od 0 do 150 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

3) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek architektura wnętrz w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie
praktycznym złożonym z dwóch etapów (EPetap i + EPetap ii) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów
obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M),
fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według następującego wzoru:

Ʃ= [JP(PP albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + l,5M(pp)] + [1,5 M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetap II]

Do obliczenia £ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I - Rysunek z natury - model, martwa natura.

- Ocena od 0 do 300 punktów

Etap II - Sprawdzian kierunkowy badający umiejętności przestrzennego myślenia

- Ocena od 0 do 300 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.

4) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z przedmiotu do wyboru.


Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kierunki studiów:

a) studia stacjonarne

inżynieria biomedyczna

inżynieria odnawialnych źródeł energii

mechanika i budowa maszyn

przetwórstwo tworzyw sztucznych

transport

wzornictwo

b) studia niestacjonarne

mechanika i budowa maszyn

transport


1) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunki: mechanika i budowa maszyn, transport w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz na kierunki przetwórstwo tworzyw sztucznych, inżynieria odnawialnych źródeł energii w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Ʃ= [ JO(PP albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Ʃ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

2) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek inżynieria biomedyczna w formie stacjonarnej na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według następującego wzoru:

Ʃ = [ JO(pp albo 2pr) + 2M(pp)] + [2M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr) lub 2B(pp albo 2pr)]

Do obliczenia Ʃ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

3) Postępowanie klasyfikacyjne na kierunek wzornictwo w formie stacjonarnej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym złożonym
z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z 2 przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO)
i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie
(WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według następującego wzoru:

Ʃ= [ JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub HS(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub F(pp

albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr)] + [EPetap I + EPetap II]

Do obliczenia Ʃ uwzględnia się wyższą wyliczoną liczbę punktów dla danego przedmiotu.

Egzamin praktyczny jest sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów:

Etap I - Rysunek (studium, szkice) - martwa natura, postać, inna kompozycja. Format: max 70 x 50, technika do wyboru: ołówek, węgiel, tusz.

- Ocena od 0 do 400 punktów

Etap II - Sprawdzian z wyobraźni przestrzennej - sprawdzenie kreatywności i zdolności manualnych.

- Ocena: od 0 do 600 punktów

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów.

4) Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z przedmiotów do wyboru.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem