Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Poznaniu, zasady rekrutacji: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu, zasady rekrutacji: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu, zasady rekrutacji:
UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, tel. centrala 61 829 40 00

rekrutacja na studia w Poznaniu, rekrutacja na studia Poznań, rekrutacja na studia 2018/2019, zasady rekrutacji 2018/2019, kierunki studiów w Poznaniu, kierunki studiów Poznań, studia w Poznaniu, studia Poznań, rekrutacja na studia w Poznaniu, rekrutacja na studia Poznań

Interesuje Cię rekrutacja na studia w Poznaniu? Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z najlepszych polskich uczelni wyższych, reprezentująca europejski poziom kształcenia. Kandydaci na studia mają do wyboru 285 kierunków studiów i specjalności. Sprawdź najnowsze zasady rekrutacji na UAM i wybierz studia w Poznaniu!

Zasady rekrutacji 2018/2019 na UAM w Poznaniu:

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

KOMUNIKACJA EUROPEJSKA

CYWILIZACJA ZACHODNIOEUROPEJSKA

PROJEKTOWANIE KULTURY

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: historia lub historia sztuki lub historia muzyki lub wiedza
o społeczeństwie lub język łaciński i kultura antyczna lub język grecki i kultura antyczna lub matematyka lub geografia lub biologia

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Komunikacja europejska

a) g) - profil ogólnoakademicki

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Cywilizacja zachodnioeuropejska

a) g) - profil praktyczny

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Projektowanie kultury

a) g) - profil praktyczny

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Objaśnienie stosowanych przypisów:

1) Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej.

2) Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata.

3) Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 22 ust. 1 Części ogólnej Uchwały.

4) Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najkorzystniejszy z wyników.

5) Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik.

6) Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 23 Części ogólnej Uchwały.

a) Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

b) Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.

c) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

d) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki.

e) Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

f) Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia.

g) Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli.


Wydział Anglistyki
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Filologia angielska

j. polski (pisemny) R, j. angielski (pisemny) R, j. angielski (ustny) R

filologia angielsko-chińska

j. polski (pisemny) , j. angielski (pisemny) R

filologia niderlandzka

j. polski (pisemny) , j. angielski lub j.niemiecki(pisemny) R

English Studies: Literature and Culture

studia prowadzone w języku angielskim.

j. polski (pisemny) R, j. angielski (pisemny) R, j. angielski (ustny) R

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

j. angielski (pisemny) R, j. angielski (ustny) R, jeden przedmiot do wyboru: j. polski (pisemny) R, matematyka R, informatyka R, fizyka R, biologia R

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Filologia angielska

j. polski (pisemny), j. angielski (pisemny) R, j. angielski (ustny) R


Wydział Biologii
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Biologia

a) - profil ogólnoakademicki

Biologia specjalność nauczanie przyrody

a) - profil praktyczny

Ochrona środowiska

a) - profil ogólno akademicki

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia chemia geografia matematyka fizyka i astronomia lub fizyka

Biotechnologia

j. polski, j. obcy nowożytny jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka

Bioinformatyka

kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Poznańską.

j. polski j. angielski matematyka, jeden przedmiot wybrany z biologia informatyka chemia fizyka i astronomia lub fizyka

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Biologia

Ochrona środowiska

j. polski, j. obcy nowożytny jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia chemia geografia matematyka fizyka i astronomia lub fizyka


Wydział Chemii
UAM

Chemia

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot wybrany z pięciu: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, geografia

Po pierwszym roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z następujących specjalności:

Chemia specjalność analityka chemiczna - profil ogólnoakademicki

Chemia specjalność chemia biologiczna - profil ogólnoakademicki

Chemia specjalność chemia kosmetyczna - profil ogólnoakademicki

Chemia specjalność chemia materiałowa - profil ogólnoakademicki

Chemia specjalność chemia ogólna - profil ogólnoakademicki

Chemia specjalność chemia sądowa - profil ogólnoakademicki

Chemia specjalność chemia środowiska - profil ogólnoakademicki

Chemia specjalność chemia z zastosowaniami informatyki - profil ogólnoakademicki

Chemia specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe - profil ogólnoakademicki

Chemia specjalność synteza i analiza chemiczna - profil ogólnoakademicki


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Filologia polska

Specjalizacje: nauczycielska, logopedyczna, wydawnicza, dziennikarska, dokumentalistyczno-bibliotekarska, artystycznoliteracka, europejska edukacja kulturowa, kultura mediów cyfrowych, środkowoeuropejska

Filmoznawstwo i kultura mediów

Specjalizacja: kultura filmowa i medialna

Wiedza o teatrze

Specjalizacje: interdyscyplinarne projekty kuratorskie, teatr społeczności lokalnych

Bałkanistyka z językiem albańskim i macedońskim

(kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziałem Historycznym)

Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

Filologia bułgarska

Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

Filologia chorwacka

Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

Filologia czeska

Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

Filologia serbska

Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

Filologia słowiańska i filologia polska z językiem rosyjskim

Specjalizacje: artystycznoliteracka, dokumentalistyczno-bibliotekarska, dziennikarska, europejska edukacja kulturowa, kultura mediów cyfrowych, nauczycielska, wydawnicza

Studia południowosłowiańskie z językiem bułgarskim i serbskim

Specjalizacje: specjalizacja przekładu funkcjonalnego, specjalizacja kulturowa i turystyczna

Filologia klasyczna

Specjalizacje: archiwistyczno-edytorska

Studia śródziemnomorskie

Specjalizacja: turystyka kulturowa Śródziemnomorza

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Studia polonistyczno-germanistyczne

Studia środkowoeuropejskie

(makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny)

Filologia polska jako obca

(Collegium Polonicum w Słubicach)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Filologia polska

Specjalizacje: dziennikarska, nauczycielska, wydawnicza


WYMAGANIA REKRUTACYJNE:


Wydział Fizyki UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Astronomia

j. polski, jeden język do wyboru: j. angielski, j. obcy nowożytny inny niż j. angielski, jeden przedmiot z sześciu: fizyka
i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

Akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot z sześciu: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

Reżyseria dźwięku

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot z sześciu: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

Biofizyka specjalność biofizyka molekularna

a) - profil ogólnoakademicki

Biofizyka specjalność optyka okularowa z optometrią

a) - profil ogólnoakademicki

Fizyka medyczna

a) - profil ogólnoakademicki

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot z pięciu: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia

Fizyka

j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka jeden przedmiot z trzech: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, chemia

Technologie komputerowe

j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, jeden przedmiot z trzech: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, chemia

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Akustyka specjalność protetyka słuchu

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot z sześciu: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

Reżyseria dźwięku

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot z sześciu: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia

Biofizyka specjalność optyka okularowa z optometrią

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot z pięciu: fizyka i astronomia lub fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia


Wydział Historyczny
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Archeologia

matematyka, j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

Etnologia

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

Historia

a) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

a) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność nauczycielska

a) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność socjoekonomika

a) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność mediewistyka

a) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność polityka i media w dziejach

a) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność historia wojskowości

a) - profil ogólnoakademicki

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

a) - profil ogólnoakademicki (kierunek studiów prowadzony łącznie przez Wydział Historyczny oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

j. polski, j. obcy nowożytny, inny przedmiot najkorzystniejszy dla kandydata

Historia sztuki

dwa przedmioty najkorzystniejsze dla kandydata spośród zdawanych na egzaminie maturalnym

Muzykologia

j. polski, jeden przedmiot do wyboru: historia muzyki, historia, matematyka

Wschodoznawstwo

j. polski, jeden do wyboru: j. rosyjski, inny j. obcy nowożytny, jeden z trzech: wiedza o społeczeństwie, historia, geografia

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Historia

a) h) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

a) h) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność polityka i media w dziejach

a) h) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność socjoekonomika

a) h) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność mediewistyka

a) h) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność historia wojskowości

a) h) - profil ogólnoakademicki

Historia

a) g) - profil ogólnoakademicki

Historia specjalność nauczycielska

a) g) - profil ogólnoakademicki

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

a) Studia pierwszego stopnia (3-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

b) Studia pierwszego stopnia (3,5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera.

c) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

d) Studia drugiego stopnia (2-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki.

e) Jednolite studia magisterskie (5-letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

f) Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia.

g) Studia niestacjonarne - zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli.

h) Studia niestacjonarne - eksternistyczne.

i) Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po godz. 16:45.


Wydział Matematyki i Informatyki
UAM

Informatyka

j. obcy nowożytny, matematyka R, jeden z dwóch: informatyka R, matematyka R

Informatyka

(studia prowadzone w języku angielskim)

j. obcy nowożytny, matematyka R, jeden z dwóch: informatyka R, matematyka R

Matematyka

j. obcy nowożytny, matematyka

Nauczanie matematyki i informatyki

j. obcy nowożytny, matematyka

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Matematyka

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Nauczanie matematyki i informatyki

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Geodezja i kartografia

b) - profil ogólnoakademicki

Geografia

a) - profil ogólnoakademicki

Geografia specjalność ekologia miasta

a) - profil ogólnoakademicki

Geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia

a) - profil ogólnoakademicki

Geografia specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna

a) - profil ogólnoakademicki

Geoinformacja

b) - profil ogólnoakademicki

Geologia

a) - profil ogólnoakademicki Geologia b) - profil ogólnoakademicki

Gospodarka przestrzenna

a) - profil ogólnoakademicki

Gospodarka przestrzenna

b) - profil ogólnoakademicki

Turystyka i rekreacja

a) - profil ogólnoakademicki

Zarządzanie środowiskiem

a) - profil ogólnoakademicki

j. obcy nowożytny, jeden do wyboru z sześciu: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Geografia

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Turystyka i rekreacja

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie państwem

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden do wyboru: wiedza o społeczeństwie, historia, inny przedmiot

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie państwem

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.


Wydział Nauk Społecznych
UAM

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub historia lub matematyka lub informatyka lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. grecki i kultura antyczna lub j. regionalny - kaszubski

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kognitywistyka

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub historia lub matematyka lub informatyka lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. grecki i kultura antyczna lub j. regionalny – kaszubski

Filozofia

Filozofia specjalność komunikacja społeczna

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: historia, historia sztuki, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, wiedza o tańcu, historia muzyki, biologia, chemia, fizyka i astronomia lub fizyka

Kulturoznawstwo

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: historia, historia sztuki, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, wiedza o tańcu, historia muzyki

Socjologia

Praca socjalna

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub matematyka lub geografia lub informatyka lub historia sztuki lub biologia

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub historia lub matematyka lub informatyka lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. grecki i kultura antyczna lub j. regionalny – kaszubski


Wydział Neofilologii UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA
(grupa bez znajomości j. rosyjskiego)

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA
(grupa ze znajomością j. rosyjskiego)

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA

FILOLOGIA specjalność ARABISTYKA

FILOLOGIA specjalność HEBRAISTYKA

FILOLOGIA specjalność TURKOLOGIA

FILOLOGIA specjalność INDOLOGIA

FILOLOGIA specjalność JAPONISTYKA

FILOLOGIA specjalność SINOLOGIA

FILOLOGIA specjalność LINGWISTYKA STOSOWANA

FILOLOGIA specjalność LINGWISTYKA STOSOWANA
(bez znajomości j. niemieckiego)

FILOLOGIA specjalność BAŁTOLOGIA - FILOLOGIA ŁOTEWSKA

FILOLOGIA specjalność JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI

FILOLOGIA specjalność JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KOREAŃSKA

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA NOWOGRECKA

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - FILOLOGIA WIETNAMSKA

FILOLOGIA specjalność UGROFINISTYKA - FILOLOGIA FIŃSKA

FILOLOGIA specjalność UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA

FILOLOGIA specjalność ETNOLINGWISTYKA

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA

(Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach)

Filologia specjalność filologia germańska z filologią rosyjską

Filologia specjalność filologia germańska
grupa z językiem niemieckim od poziomu A1

Filologia specjalność filologia hiszpańska

Filologia specjalność filologia włoska

Filologia specjalność filologia romańska

Filologia specjalność filologia rumuńska

Filologia specjalność filologia szwedzka

Filologia specjalność filologia duńska

Studia niestacjonarne I stopnia

Filologia specjalność filologia rosyjska
grupa ze znajomością języka rosyjskiego

Filologia specjalność filologia rosyjska
grupa bez znajomości języka rosyjskiego

Filologia specjalność etnolingwistyka

Filologia specjalność filologia germańska
grupa z językiem niemieckim od poziomu A1

Filologia specjalność japonistyka

Filologia specjalność filologia koreańska


Zasady rekrutacji:
szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji na poszczególne kierunki - TUTAJ


Wydział Prawa i Administracji
UAM

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Prawo

j. polski, j. obcy nowożytny, historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

Prawo

Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Administracja

j. polski, j. obcy nowożytny, historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

Kierunek prawno-ekonomiczny

Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

j. angielski lub j. francuski lub j. hiszpański lub j. niemiecki lub j. rosyjski

geografia albo historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

Prawo europejskie

j. polski, j. angielski - j. francuski lub j. niemiecki lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka

Zarządzanie i prawo w biznesie

matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie, j. angielski

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Prawo

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Administracja

Prawo europejskie

Zarządzanie i prawo w biznesie

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.


Wydział Studiów Edukacyjnych
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne

a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność resocjalizacja

a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe

a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

a) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalna specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

a) - profil ogólnoakademicki

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie, chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

Pedagogika specjalna specjalność logopedia – profilaktyka i terapia

j. polski, j. obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie, chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o tańcu

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język angielski

j. polski (pisemny), j. angielski (pisemny) R, j. angielski (ustny)

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język niemiecki

j. polski (pisemny), j. niemiecki (pisemny), j. niemiecki (ustny)

Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden przedmiot spośród: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie lub wiedza o tańcu chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

a) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

a) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

a) profil ogólnoakademicki

j. obcy nowożytny, j. polski, jeden przedmiot spośród: biologia lub historia, matematyka lub informatyka lub historia muzyki lub historia sztuki lub wiedza o społeczeństwie lub wiedza o tańcu chemia lub fizyka i astronomia lub fizyka lub geografia

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

a) g) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność resocjalizacja

a) g) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

a) g) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

a) g) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

a) g) (nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe) - profil ogólnoakademicki

Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

a) g) - profil ogólnoakademicki

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.


Wydział Teologiczny
UAM

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Teologia specjalność kapłańska

Uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego w części pisemnej na poziomie podstawowym (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom rozszerzony), który jest przemnażany przez wagę: 0,15

1) Egzamin ustny obejmujący:

a) przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów);

b) rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI – Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).

Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna

1) Uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego w części pisemnej na poziomie podstawowym (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom rozszerzony), który jest przemnażany przez wagę: 0,15.

2) Egzamin ustny obejmujący:

a) przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów);

b) rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI – Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Dialog i doradztwo społeczne

trzy do wyboru z dziewięciu: j. polski, biologia, filozofia, historia, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna

1) Uwzględniany jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego w części pisemnej na poziomie podstawowym (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom rozszerzony), który jest przemnażany przez wagę: 0,15.

2) Egzamin ustny obejmujący:

a) przedstawienie przez kandydata wypowiedzi na wylosowany temat z zakresu nauki religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów)

b) rozmowę na temat znajomości jednego z następujących dokumentów wskazanych przez komisję: Jan Paweł II – Adhortacja apostolska Familiaris Consortio; Benedykt XVI – Encyklika Deus caritas est; Franciszek – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium; znajomości wydarzeń z ostatniego roku z życia Kościoła Powszechnego i w Polsce, zagadnień dotyczących ruchu ekumenicznego, angażowania się w działalność apostolską Kościoła przez kandydata (oceniany w skali od 0 do 40 punktów).


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
UAM w Kaliszu

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych i gry na fortepianie oraz na innym dowolnie wybranym przez kandydata instrumencie, który oceniany jest w skali od 0 do 200 punktów. Pozytywny wynik sprawdzianu to uzyskanie nie mniej niż 100 punktów. Negatywny wynik sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2) Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1) Sprawdzian uzdolnień plastycznych (malarstwo, rysunek), który oceniany jest w skali od 0 do 200 punktów. Pozytywny wynik sprawdzianu to uzyskanie nie mniej niż 100 punktów. Negatywny wynik sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2) Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Filologia polska

Kierunek studiów prowadzony łącznie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

j. polski, dwa przedmioty z siedmiu: j. obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Ochrona dóbr kultury

Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Pedagogika

Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza
o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza
o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Filologia angielska z pedagogiką

j. polski (pisemny), j. angielski (pisemny), j. angielski (ustny) R

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1) Sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych i gry na fortepianie oraz na innym dowolnie wybranym przez kandydata instrumencie, który oceniany jest w skali od 0 do 200 punktów. Pozytywny wynik sprawdzianu to uzyskanie nie mniej niż 100 punktów. Negatywny wynik sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2) Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1) Sprawdzian uzdolnień plastycznych (malarstwo, rysunek), który oceniany jest w skali od 0 do 200 punktów. Pozytywny wynik sprawdzianu to uzyskanie nie mniej niż 100 punktów. Negatywny wynik sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2) Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Ochrona dóbr kultury

Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Pedagogika

Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza
o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego
z następujących przedmiotów: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza
o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest lepszy wynik.

Zobacz również:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem