Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Warszawie, zasady rekrutacji: Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja na studia w Warszawie, zasady rekrutacji: Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja na studia w Warszawie, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, zasady rekrutacji 2018/2019

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel. 22 552 40 41

rekrutacja na studia Warszawa, rekrutacja na studia w Warszawie, rekrutacja na studia 2018/2019, studia w Warszawie, studia Warszawa, kierunki studiów w Warszawie, kierunki studiów Warszawa

Interesuje Cię rekrutacja na studia w Warszawie, najnowsze zasady rekrutacji? Sprawdź wymagania rekrutacyjne przygotowane przez Uniwersytet Warszawski. UW kształci obecnie ponad 44 tysiące studentów na 21 wydziałach Uczelni.

Wydział „Artes Liberales” UW

Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa; KLATKA A IV PIĘTRO; Dziekanat Wydziału „AL” : Dobra 72


ARTES LIBERALES

Przedmiot wymagany: Język polski

Przedmiot punktowany: Matematyka

Przedmiot wymagany: Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

Przedmiot wymagany: Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język regionalny - kaszubski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, wos, wiedza o tańcu, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (rozmowa kompetencyjna)

Celem rozmowy kompetencyjnej jest rozpoznanie zainteresowań i zdolności kandydatów do studiów interdyscyplinarnych.


FILOLOGIA NOWOGRECKA

Język polski, matematyka, język obcy, jeden przedmiot R spośród filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia, biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, język obcy nowożytny,


KULTUROZNAWSTWO - CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Język polski, matematyka, język obcy, inny język obcy,

jeden przedmiot R spośród filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia, biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, informatyka, język mniejszości lub regionalny


ANTROPOZOOLOGIA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza
o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka


Wydział Biologii UW

Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

BIOLOGIA

Język polski, matematyka, język obcy, biologia

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka, i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka


BIOTECHNOLOGIA (S/NW)

Język polski, matematyka, język obcy, biologia

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka, i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka


OCHRONA ŚRODOWISKA

Język polski, matematyka, język obcy, biologia

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka, i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka


Wydział Chemii UW

Pasteura 1, 02-093 Warszawa

CHEMIA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, i astronomia/ fizyka, informatyka


ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka, i astronomia/ fizyka, informatyka


ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, i astronomia/ fizyka, informatyka


Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
UW

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa

Studia stacjonarne

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka


DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSTWO

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka


DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ FOTOGRAFIA PRASOWA, REKLAMOWA I WYDAWNICZA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka


DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ PUBLIC RELATIONS I MARKETING MEDIALNY

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka


LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA I MARKETING W MEDIACH

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, informatyka


LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIE MEDIÓW

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, informatyka


JOURNALISM AND INFORMATION STUDIES (dziennikarstwo i informacja)
Studia w języku angielskim

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z: konkursu ocen z egzaminów maturalnych (waga = 70%) oraz dodatkowego sprawdzianu predyspozycji do odbywania studiów dziennikarskich w języku angielskim - rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim (waga=30%).

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka


Studia niestacjonarne

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech

przedmiotów spośród następujących: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, fizyka z astronomią /fizyka, historia sztuki, filozofia – poziom podstawowy albo rozszerzony


DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO, SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSTWO

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• historia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język polski - poziom podstawowy albo rozszerzony

• geografia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język obcy nowożytny - poziom podstawowy albo rozszerzony


LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA I MARKETING W MEDIACH

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• historia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język polski - poziom podstawowy albo rozszerzony

• geografia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język obcy nowożytny - poziom podstawowy albo rozszerzony

• matematyka - poziom podstawowy albo rozszerzony

• fizyka i astronomia / fizyka - poziom podstawowy albo rozszerzony


LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH, SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIE MEDIÓW

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

• historia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język polski - poziom podstawowy albo rozszerzony

• geografia - poziom podstawowy albo rozszerzony

• język obcy nowożytny - poziom podstawowy albo rozszerzony

• matematyka - poziom podstawowy albo rozszerzony

• fizyka i astronomia / fizyka - poziom podstawowy albo rozszerzony


Wydział Filozofii i Socjologii
UW

Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

Studia stacjonarne

FILOZOFIA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie


FILOZOFIA (PHILOSOPHY)
SPECJALNOŚĆ: WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY Studia w języku angielskim

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji - rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona po angielsku na temat jednego z tekstów poruszających problematykę filozoficzną
z ogłoszonej wcześniej listy

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie


KOGNITYWISTYKA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot lub dwa R do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, matematyka


SOCJOLOGIA

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych (70% końcowej oceny) oraz z dodatkowego testu kompetencyjnego (30% końcowej oceny). Do drugiego etapu (testu kompetencyjnego) zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 30% maksymalnej liczby punktów w pierwszym etapie postępowania.

Język polski, matematyka, język obcy

Dowolny przedmiot R do wyboru przez kandydata (może być wskazany już wcześniej)


Studia niestacjonarne

FILOZOFIA

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne. W przypadku studiów niestacjonarnych nie obowiązuje próg kwalifikacji.


Wydział Fizyki
UW

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

ASTRONOMIA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka,


EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, biologia


ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE, SPECJALNOŚĆ BIOFIZYKA MOLEKULARNA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka, biologia


ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE, SPECJALNOŚĆ FIZYKA MEDYCZNA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka, biologia


ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE, SPECJALNOŚĆ NEUROINFORMATYKA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka, biologia


ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE
SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka, biologia


FIZYKA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka


FIZYKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka, geografia


FIZYKA – STUDIA INDYWIDUALNE

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, matematyka


GEOFIZYKA W GEOLOGII

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka


INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, matematyka, informatyka, biologia


Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
UW

Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Studia stacjonarne

GEOGRAFIA

Język polski, matematyka, język obcy, geografia R

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, informatyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka, j. obcy


GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Język polski, matematyka, język obcy, geografia R

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, informatyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, matematyka, j. obcy


Studia niestacjonarne

GEOGRAFIA

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).


GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny. Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).


Wydział Geologii
UW

Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, informatyka, matematyka


GEOLOGIA STOSOWANA
(studia inżynierskie)

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: biologia, chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, informatyka, matematyka


Wydział Historyczny
UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Studia stacjonarne

ARCHEOLOGIA

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia


ARCHAEOLOGY (archeologia)
Studia w języku angielskim

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia


ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, języki mniejszości narodowych, języki mniejszości etnicznych, j. regionalny (kaszubski), biologia, historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza
o tańcu, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, filozofia, informatyka


HISTORIA

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna


HISTORIA SZTUKI

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna


HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie


MUZYKOLOGIA

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna.


Studia niestacjonarne

HISTORIA (NW/NZ)

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

Dla NZ - Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku liczby zgłoszeń wyższej niż limit miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki
z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.


HISTORIA SZTUKI

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna


Wydział Lingwistyki Stosowanej
UW

Szturmowa 4, 02-678 Warszawa

Studia stacjonarne

Lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi niemiecki)

Lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi rosyjski)

Lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi włoski)

Lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi włoski od podstaw)

LINGWISTYKA STOSOWANA – ILS, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKO – TŁUMACZENIOWA

LINGWISTYKA STOSOWANA - ILS, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA (SEKCJA Z JĘZYKIEM JAPOŃSKIM JAKO DRUGIM)

Rekrutacja na studia z językiem japońskim jako drugim językiem. Kandydat przy zgłoszeniu zobowiązany jest zaznaczyć pierwszy język obcy (B). Może to być język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. Językiem drugim (C) będzie język japoński, który będzie nauczany na studiach od podstaw. Kwalifikacja odbywa się według jednej listy rankingowej w ramach języka C, niezależnie od zadeklarowanego języka B. Deklarując język B trzeba mieć jednocześnie potwierdzenie jego znajomości w postaci odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia
o byciu laureatem/finalistą olimpiady językowej z danego języka i wynik z tego właśnie języka podstawić do wzoru
w pole język obcy B. Jedynie język japoński nauczany jest od poziomu zerowego.

Język polski, matematyka, język obcy, Język obcy B do wyboru z: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański

Jeden przedmiot R do wyboru z: Drugi język obcy do wyboru z: Język obcy dowolny (inny)


LINGWISTYKA STOSOWANA - ILS,
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA (SEKCJA Z JĘZYKIEM SZWEDZKIM JAKO DRUGIM)

Rekrutacja na studia z językiem japońskim jako drugim językiem. Kandydat przy zgłoszeniu zobowiązany jest zaznaczyć pierwszy język obcy (B). Może to być język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. Językiem drugim (C) będzie język szwedzki, który będzie nauczany na studiach od podstaw. Kwalifikacja odbywa się według jednej listy rankingowej w ramach języka C, niezależnie od zadeklarowanego języka B. Deklarując język B trzeba mieć jednocześnie potwierdzenie jego znajomości w postaci odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia
o byciu laureatem/finalistą olimpiady językowej z danego języka i wynik z tego właśnie języka podstawić do wzoru
w pole język obcy B. Jedynie język szwedzki nauczany jest od poziomu zerowego.

Język polski, matematyka, język obcy, Język obcy B do wyboru z: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański

Jeden przedmiot R do wyboru z: Drugi język obcy do wyboru z: Język obcy dowolny (inny)

lingwistyka stosowana Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa

Rekrutacja odbywa się według ustalonych limitów miejsc na każdy z pierwszych języków. Kandydat przy zgłoszeniu zobowiązany jest zaznaczyć pierwszy i drugi język. W związku z tym sporządza się 5 list rankingowych kandydatów według pierwszego języka:

1. sekcja z pierwszym językiem angielskim

2. sekcja z pierwszym językiem niemieckim

3. sekcja z pierwszym językiem francuskim

4. sekcja z pierwszym językiem rosyjskim

5. sekcja z pierwszym językiem hiszpańskim

Język pierwszy i drugi muszą być od siebie różne. Nie można jednocześnie zadeklarować dwóch kombinacji języków, np. pierwszy angielski – drugi niemiecki, pierwszy niemiecki – drugi angielski.

Deklarując języki obce trzeba mieć jednocześnie potwierdzenie ich znajomości w postaci odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady językowej z danego języka. Instytut Lingwistyki Stosowanej nie naucza języków obcych od poziomu zerowego.

Język polski, matematyka, język obcy, Język obcy (pierwszy) do wyboru z: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański

Jeden przedmiot R do wyboru z: Drugi język obcy do wyboru z: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański

Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne i zgodne z językami wybranymi do studiowania, np. chcąc studiować angielski i niemiecki, trzeba podstawić do wzoru wyniki egzaminów z angielskiego i niemieckiego, a nie z innych języków


LINGWISTYKA STOSOWANA SPECJALNOŚCI: TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE; KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA; NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH NA WCZESNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH

Język polski, matematyka, język obcy wiodący do wyboru z: j. angielski R, j. niemiecki R, j. rosyjski R, j. włoski

Jeden przedmiot do wyboru z: Drugi język obcy do wyboru z: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski

Nie można wskazać tego samego języka jako języka wiodącego i jako języka drugiego.

Lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi angielski)

Lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi rosyjski)

Lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi włoski)

Lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi włoski od podstaw)

Lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi włoski)

Lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi angielski)

Lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi niemiecki)

Lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi włoski)

Lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi włoski od podstaw)

Lingwistyka stosowana (język wiodący włoski, drugi angielski)

Lingwistyka stosowana (język wiodący włoski, drugi niemiecki)

Lingwistyka stosowana (język wiodący włoski, drugi rosyjski)

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ,
SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM

j. polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, Chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA (BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ROSYJSKIEGO)

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: język obcy nowożytny (może być ten sam)

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA

Język polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: j. rosyjski

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ,
SPECJALNOŚĆ UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM

j. polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: j polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia, historia sztuki, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski, j. ukraiński,
j. białoruski, j. litewski, j. mniejszości etnicznej łemkowski, j. kaszubski

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ,
SPECJALNOŚĆ KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

j. polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia,, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna

Studia niestacjonarne

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ,
SPECJALNOŚĆ KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W postępowaniu kwalifikacyjnym będzie brany pod uwagę wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym


Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
UW

Banacha 2, 02-097 Warszawa

BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW

j. polski, matematyka lub informatyka R, język obcy

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka, matematyka

INFORMATYKA

j. polski, matematyka lub informatyka R, język obcy

Przedmiot R do wyboru (dowolny, włącznie z matematyką, informatyką, j. polskim i językiem obcym)

MATEMATYKA

j. polski, matematyka R, język obcy

Przedmiot R do wyboru (dowolny, włącznie z matematyką, j. polskim i językiem obcym)

MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE

j. polski, matematyka R, język obcy

Przedmiot R do wyboru (dowolny, włącznie z matematyką, j. polskim i językiem obcym)


Wydział Nauk Ekonomicznych
UW

Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Studia stacjonarne

EKONOMIA

FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

j. polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: język obcy nowożytny, chemia, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, biologia, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ (FINANCE, INVESTMENTS AND ACCOUNTING), SPECJALNOŚĆ: FINANCE AND INTERNATIONAL INVESTMENT

j. polski, matematyka, język obcy

Jeden dowolny przedmiot R do wyboru (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym)

EKONOMIA, SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE

j. polski, matematyka R, język obcy

Jeden dowolny przedmiot R do wyboru (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym)

EKONOMIA, SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE

j. polski, matematyka R, język obcy

Jeden dowolny przedmiot R do wyboru (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym)

Studia niestacjonarne

EKONOMIA; FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ; INFORMATYKA I EKONOMETRIA (NW)

Zasady rekrutacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne


Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
UW

Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa

Studia stacjonarne

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNAL SECURITY (BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE)

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka /fizyka i astronomia, informatyka

EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka, fizyka / fizyka i astronomia, chemia, matematyka, biologia

ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka / fizyka i astronomia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

POLITOLOGIA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, fizyka /fizyka i astronomia, informatyka

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, słowacki, szwedzki, portugalski - inny niż wskazany), biologia, chemia, filozofia, fizyka /fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS (STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - PERSPEKTYWA EUROPEJSKA)

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, słowacki, szwedzki, portugalski – inny niż wskazany, biologia, chemia, filozofia, fizyka / fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

POLITYKA SPOŁECZNA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka / fizyka i astronomia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

POLITOLOGIA (POLITICAL SCIENCE), SPECJALNOŚĆ: UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze

Studia niestacjonarne

EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami.

W kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: język polski, matematyka, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język obcy nowożytny (kandydat może wybrać dwa języki obce), język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (NW/NZ)

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami.

Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu.

POLITOLOGIA

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami.

Podstawą do umieszczenia na liście rankingowej jest punktacja z egzaminu maturalnego z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych podczas egzaminu

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Język polski, matematyka, język obcy


Wydział Neofilologii
UW

Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa

Studia stacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA

Język polski, matematyka, język obcy

Język angielski R

FILOLOGIA WŁOSKA

Język polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot R do wyboru z: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny( nie ten sam), wiedza o społeczeństwie

STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE

Język polski, matematyka, język angielski R, język obcy R do wyboru z: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Język polski, matematyka, język obcy, język francuski R

Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, portugalski, słowacki, szwedzki), biologia, chemia, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia/ fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

FILOLOGIA ROMAŃSKA (BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO)

Język polski, matematyka, język obcy

FILOLOGIA UGROFIŃSKA (JĘZYK FIŃSKI)

Język polski, matematyka, język obcy, język obcy R

FILOLOGIA UGROFIŃSKA (JĘZYK WĘGIERSKI)

Język polski, matematyka, język obcy, język obcy R

GERMANISTYKA

Język polski, matematyka, język obcy

Język niemiecki R

IBERYSTYKA (JĘZYK HISZPAŃSKI)

Język polski, matematyka, język obcy, język obcy R, język hiszpański

IBERYSTYKA (JĘZYK PORTUGALSKI)

Język polski, matematyka, język obcy, język obcy R, język hiszpański

Studia niestacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA (NW)

Język polski, matematyka, język obcy

Język angielski R

IBERYSTYKA (JĘZYK HISZPAŃSKI) (NW)

Język polski, matematyka, język obcy, język obcy R, język hiszpański

FILOLOGIA WŁOSKA (NW)

obowiązują te same zasady kwalifikacji co na studia stacjonarne

FILOLOGIA ROMAŃSKA (BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO) (NW)

Język polski, matematyka, język obcy


Wydział Orientalistyczny
UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

ORIENTALISTYKA, KOREANISTYKA

j. polski, matematyka, język obcy, język angielski R

ORIENTALISTYKA, AFRYKANISTYKA

j. polski, matematyka, język obcy, język obcy R

ORIENTALISTYKA, ARABISTYKA

j. polski, matematyka, język obcy, język obcy R

ORIENTALISTYKA, INDOLOGIA

j. polski, matematyka, język obcy, język angielski R

ORIENTALISTYKA, IRANISTYKA

j. polski, matematyka, język obcy, język obcy R

ORIENTALISTYKA, JAPONISTYKA

j. polski, matematyka, język obcy, język angielski R

ORIENTALISTYKA, MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA

j. polski, matematyka, język obcy, język obcy R

ORIENTALISTYKA, SINOLOGIA

j. polski, matematyka, język obcy, język angielski R

ORIENTALISTYKA, TURKOLOGIA

j. polski, matematyka, język obcy, język obcy R

STUDIA WSCHODNIE

j. polski, matematyka, język obcy, język obcy R

ORIENTALISTYKA,
KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO – ASYRIOLOGIA; KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO – HETYTOLOGIA

j. polski, matematyka, język obcy, język obcy R

ORIENTALISTYKA, EGIPTOLOGIA

j. polski, matematyka, język obcy, język obcy R

Studia niestacjonarne (NW)

ORIENTALISTYKA, ARABISTYKA

j. polski, matematyka, język obcy

ORIENTALISTYKA, JAPONISTYKA

j. polski, matematyka, język obcy, język angielski R

ORIENTALISTYKA, KOREANISTYKA

j. polski, matematyka, język obcy, język angielski R

ORIENTALISTYKA, SINOLOGIA

j. polski, matematyka, język obcy, język angielski R


Wydział Pedagogiczny
UW

Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Studia stacjonarne

PEDAGOGIKA

Specjalności: andragogika – organizacja edukacji dorosłych; animacja kultury i edukacja nieformalna; pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie; pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA, SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO

j. polski, matematyka, język angielski R,

Jeden przedmiot R do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

Studia niestacjonarne

PEDAGOGIKA

Specjalności: andragogika – organizacja edukacji dorosłych; animacja kultury i edukacja nieformalna; pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie; pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych; pedagogika małego dziecka, Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu dokumentów


Wydział Polonistyki
UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Studia stacjonarne na Wydziale Polonistyki UW

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).
j. polski, matematyka, język obcy,
Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, słowacki, szwedzki, portugalski), biologia, historia, fizyka i astronomia/ fizyka, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna
Na sprawdzian predyspozycji składa się: swobodna rozmowa z kandydatem; czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; wymawianie wyrazów i głosek.

FILOLOGIA BAŁTYCKA, SPECJALNOŚĆ LITUANISTYKA I LETTONISTYKA

j. polski, matematyka, język obcy,
Jeden przedmiot R do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA KLASYCZNA

j. polski, matematyka, język obcy,
Jeden przedmiot R do wyboru z: j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki, język mniejszości etnicznej: łemkowski, język regionalny: kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ LITERATUROZNAWCZO-JĘZYKOZNAWCZA

j. polski, matematyka, język obcy,
Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, słowacki, szwedzki, portugalski), filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ LITERATURA I KULTURA POLSKA W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEJ I ŚWIATOWEJ

j. polski, matematyka, język obcy,
Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, słowacki, szwedzki, portugalski), filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE

j. polski, matematyka, język obcy,
Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski)

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA OGÓLNA

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kwalifikacyjnej).
j. polski, matematyka, język obcy,
Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, słowacki, szwedzki, portugalski), biologia, historia, fizyka i astronomia/ fizyka, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna
Na sprawdzian predyspozycji składa się: swobodna rozmowa z kandydatem; czytanie przez kandydata krótkiego tekstu; wymawianie wyrazów i głosek.

SLAWISTYKA, SPECJALNOŚCI: BOHEMISTYKA, KROATYSTYKA, SŁOWENISTYKA

j. polski, matematyka, język obcy,
Jeden przedmiot R do wyboru z: j. polski, matematyka, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. szwedzki, j. portugalski, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu


Wydział Prawa i Administracji
UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Studia stacjonarne

PRAWO

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, język obcy do wyboru inny z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

Jeden przedmiot R do wyboru inny z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

Studia niestacjonarne

PRAWO NW

j. polski, matematyka, język obcy,

ADMINISTRACJA NZ

j. polski, matematyka, język obcy,


Wydział Psychologii
UW

Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Studia stacjonarne

PSYCHOLOGIA (PSYCHOLOGY)
studia w języku angielskim

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (inny niż wskazany wcześniej), język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

Drugi etap rekrutacji stanowi punktowana rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim.

PSYCHOLOGIA

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (inny niż wskazany wcześniej), język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

Studia niestacjonarne

PSYCHOLOGIA NW

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (inny niż wskazany wcześniej), język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie


Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
UW

Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Studia stacjonarne

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: filozofia, historia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

PRACA SOCJALNA

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: filozofia, historia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R albo dwa do wyboru z: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy nowożytny

Studia niestacjonarne

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA NW/Z

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: filozofia, historia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

PRACA SOCJALNA

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: filozofia, historia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki) - wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony. Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.


Wydział Zarządzania
UW

Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Studia stacjonarne

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia

ZARZĄDZANIE

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot R do wyboru z: język polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia

ZARZĄDZANIE, SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE

j. polski, matematyka R, język obcy, matematyka

Jeden dowolny przedmiot do wyboru (włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym)

Studia niestacjonarne NW/NZ

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

ZARZĄDZANIE

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


Instytut Ameryk i Europy
UW

Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa

Studia stacjonarne

STUDIA AMERYKANISTYCZNE

j. polski, matematyka, język angielski R,

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, język hiszpański, język portugalski

Studia niestacjonarne NW

STUDIA AMERYKANISTYCZNE

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne.


Centrum Europejskie UW

Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa

EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE

j. polski, matematyka, język obcy,

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, informatyka


Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

Studia stacjonarne

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE PRZEDMIOTU
„HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO”

j. polski, matematyka, język angielski

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (w tym także język angielski), język polski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia sztuki, informatyka, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia, filozofia

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

j. polski, matematyka, język angielski

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (w tym także język angielski), język polski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia sztuki, informatyka, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia, filozofia

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO

j. polski, matematyka, język angielski

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (w tym także język angielski), język polski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia sztuki, informatyka, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia, filozofia

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

j. polski, matematyka, język francuski

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (w tym także język francuski), język polski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia sztuki, informatyka, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia, filozofia

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE PRZEDMIOTU
„HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO”

j. polski, matematyka, język francuski

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (w tym także język francuski), język polski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia sztuki, informatyka, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia, filozofia

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

j. polski, matematyka, język francuski

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (w tym także język francuski), język polski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia sztuki, informatyka, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia, filozofia

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

j. polski, matematyka, język niemiecki

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (w tym także język niemiecki), język polski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia sztuki, informatyka, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia, filozofia

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO

j. polski, matematyka, język niemiecki

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (w tym także język niemiecki), język polski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia sztuki, informatyka, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia, filozofia

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE PRZEDMIOTU
„HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO”

j. polski, matematyka, język niemiecki

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny (w tym także język niemiecki), język polski, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia sztuki, informatyka, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie, geografia, filozofia

Studia niestacjonarne

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE PRZEDMIOTU
„HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO”

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH - NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO, DODATKOWO NAUCZANIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Zasady kwalifikacji są takie same, jak przy naborze na studia stacjonarne


Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
UW

Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa

Studia stacjonarne

SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA

j. polski, matematyka, język obcy

Jeden przedmiot do wyboru z: wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, informatyka, biologia, chemia, fizyka
i astronomia/ fizyka, filozofia, historia sztuki, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski

Studia niestacjonarne NW

SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów


Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

Dobra 72, 00-312 Warszawa

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH


Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Matematyczno-Przyrodniczych

S. Banacha 2C, 02-097 Warszawa

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE W OBSZARACH NAUK ŚCISŁYCH, NAUK PRZYRODNICZYCH I NAUK SPOŁECZNYCH


Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
UW

Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: