Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Toruniu, zasady rekrutacji: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu, zasady rekrutacji: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu, zasady rekrutacj:
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. 56 611 40 10

rekrutacja na studia w Toruniu, rekrutacja na studia Toruń, rekrutacja na studia 2018/2019, kierunki studiów w Toruniu, kierunki studiów Toruń, studia w Toruniu, studia Toruń

Interesuje Cię rekrutacja na studia w Toruniu w zbliżającym się roku akademickim 2018/2019? Sprawdź najnowsze zasady rekrutacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na UMK możesz startować na takie popularne kierunki studiów jak: prawo, kierunek lekarski, psychologia, filologia angielska, czy informatyka. Wybierz studia w Toruniu!


Zasady ogólne w rekrutacji 2018/2019

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego
W przypadku kandydatów z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać na jednym poziomie – traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym,

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK

BIOLOGIA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka
Język obcy nowożytny - część pisemna
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

BIOLOGIA SĄDOWA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka
Język obcy nowożytny - część pisemna
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

BIOTECHNOLOGIA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka
Język obcy nowożytny - część pisemna
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka
Język obcy nowożytny - część pisemna
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

SPORT I WELLNESS
Język polski – część pisemna
Język obcy nowożytny - część pisemna
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo wiedza o tańcu.
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wydział Chemii UMK

CHEMIA
Chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka.
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

CHEMIA studia w j. angielskim
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

CHEMIA KOSMETYCZNA
Chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

CHEMIA MEDYCZNA
Chemia albo biologia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo matematyka
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII
Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
Chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka albo geografia
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wydział Farmaceutyczny UMK

FARMACJA
Biologia Chemia Rozszerzony jeden z wymienionych Wymagany przedmiot dodatkowy jeden z: Biologia Chemia Matematyka Fizyka albo fizyka i astronomia
Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy.

ANALITYKA MEDYCZNA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia Rozszerzony.

ANALITYKA MEDYCZNA W J. ANGIELSKIM
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia, na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: biologię, chemię lub fizykę. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywacje do studiowania analityki medycznej.

KOSMETOLOGIA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia.

Wydział Filologiczny UMK

FILOLOGIA ANGIELSKA
Język angielski - część pisemna R, Język polski - część pisemna

FILOLOGIA BAŁKAŃSKA
język obcy nowożytny (pisemny) język polski (pisemny)

FILOLOGIA ROSYJSKA
Język rosyjski – część pisemna albo inny język obcy nowożytny – część pisemna Język polski – część pisemna

FILOLOGIA ROMAŃSKA
język francuski (pisemny) lub język obcy inny niż język francuski (pisemny) język polski (pisemny)

FILOLOGIA GERMAŃSKA
język niemiecki (pisemny) lub język obcy inny niż język niemiecki (pisemny)
język polski (pisemny) albo historia albo filozofia

JAPONISTYKA
Język angielski – część pisemna R Język polski albo język obcy nowożytny albo język łaciński i kultura antyczna albo historia albo geografia albo biologia albo fizyka albo chemia R matematyka R

LINGWISTYKA STOSOWANA język francuski z językiem arabskim
Język francuski – część pisemna albo inny język obcy nowożytny – część pisemna Język polski – część pisemna

LINGWISTYKA STOSOWANA język włoski z językiem hiszpańskim
Język obcy nowożytny – część pisemna R Język polski - część pisemna

LINGWISTYKA STOSOWANA język francuski z językiem hiszpańskim
Język francuski albo inny język obcy nowożytny – część pisemna Język polski - część pisemna

LINGWISTYKA STOSOWANA język rosyjski z językiem czeskim
Język obcy nowożytny – część pisemna Język polski - część pisemna

JĘZYK OBCY W BIZNESIE
Język obcy nowożytny – część pisemna
Historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo język polski - część pisemna

KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA
Historia albo język polski – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo filozofia albo historia sztuki albo historia muzyki albo WOS albo geografia
Język obcy nowożytny - część pisemna

KULTUROZNAWSTWO
Język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo historia sztuki albo historia albo WOS albo filozofia albo matematyka

KULTUROZNAWSTWO specjalność Kultura Dalekiego Wschodu
Język obcy nowożytny – część pisemna Język polski albo język łaciński i kultura antyczna albo historia albo historia sztuki albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia albo matematyka - część pisemna

LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING
Język polski – część pisemna Język obcy nowożytny – część pisemna

FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
Język obcy nowożytny – część pisemna Język polski - część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo geografia albo historia albo historia sztuki albo filozofia (jeden do wyboru)

FILOLOGIA WŁOSKA
Język obcy nowożytny – część pisemna R Język polski - część pisemna

FILOLOGIA POLSKA
język polski (pisemny)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

ASTRONOMIA
Matematyka
Matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia
Kandydat oprócz obowiązkowej matematyki wskazuje dodatkowo jeden przedmiot, spośród wskazanych w punkcie 2. Tabeli, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Matematyka
Matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia
Kandydat oprócz obowiązkowej matematyki wskazuje dodatkowo jeden przedmiot, spośród wskazanych w punkcie 2. Tabeli, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.

FIZYKA
Matematyka
Matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia
Kandydat oprócz obowiązkowej matematyki wskazuje dodatkowo jeden przedmiot, spośród wskazanych w punkcie 2. Tabeli, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.

FIZYKA TECHNICZNA
Matematyka
Matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia
Kandydat oprócz obowiązkowej matematyki wskazuje dodatkowo jeden przedmiot, spośród wskazanych w punkcie 2. Tabeli, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.

INFORMATYKA STOSOWANA
Matematyka
Matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia
Kandydat oprócz obowiązkowej matematyki wskazuje dodatkowo jeden przedmiot, spośród wskazanych w punkcie 2. Tabeli, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.

Wydział Humanistyczny UMK

FILOZOFIA
Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna)
Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy nowożytny Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

KOGNITYWISTYKA
Język polski - część pisemna
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka albo filozofia Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

MEDIOZNAWSTWO
Język polski – część pisemna
Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy nowożytny - część pisemna Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ
Język polski – część pisemna język obcy nowożytny – część pisemna albo matematyka albo biologia albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

PSYCHOLOGIA
Język polski – część pisemna
Język obcy nowożytny – część pisemna
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo historia albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia R Matematyka R.

RELIGIOZNAWSTWO
Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemny)
Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

SOCJOLOGIA
Historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo język polski (część pisemna) Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.
Język obcy nowożytny - część pisemna.

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna)
Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy nowożytny.
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wydział Lekarski UMK

KIERUNEK LEKARSKI
Biologia albo matematyka R
Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka R

KIERUNEK LEKARSKI – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
A/ świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,
B/ na świadectwie ukończenia szkoły średniej dwa przedmioty: – biologię, chemię lub fizykę.
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie testu pisemnego w języku angielskim i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim

BIOTECHNOLOGIA
Biologia albo chemia R

OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka

Wydział Matematyki i Informatyki UMK

INFORMATYKA – STUDIA LICENCJACKIE
Matematyka P
Matematyka albo informatyka albo fizyka albo fizyka i astronomia R

INFORMATYKA – STUDIA INŻYNIERSKIE
Matematyka P
Matematyka albo informatyka albo fizyka albo fizyka i astronomia R

MATEMATYKA
Matematyka

MATEMATYKA STOSOWANA
Matematyka

MATEMATYKA I EKONOMIA
Matematyka
Język obcy nowożytny – część pisemna

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych
Fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny -część pisemna

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

PEDAGOGIKA
Język polski - część pisemna Język obcy nowożytny - część pisemna
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

PEDAGOGIKA MEDIALNA
Język polski - część pisemna Język obcy nowożytny - część pisemna
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Język polski - część pisemna Język obcy nowożytny - część pisemna
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

PRACA SOCJALNA
Język polski - część pisemna Język obcy nowożytny - część pisemna
Biologia albo chemia albo filozo¬fia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

SPORT I WELLNESS
Język polski – część pisemna
Język obcy nowożytny - część pisemna
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo wiedza o tańcu
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki
Fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny -część pisemna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki albo geografia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo informatyka
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny -część pisemna

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki albo geografia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo informatyka
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny -część pisemna

POLITOLOGIA
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki albo geografia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo informatyka
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny -część pisemna

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki albo geografia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo informatyka
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny -część pisemna

Wydział Prawa i Administracji UMK

PRAWO
Język polski – część pisemna Język obcy nowożytny – część pisemna Historia albo matematyka

ADMINISTRACJA
Język polski – część pisemna Język obcy nowożytny – część pisemna Historia albo matematyka

Wydział Sztuk Pięknych UMK

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna)
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

GRAFIKA
Kwalifikacja prac plastycznych Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna)
Kwalifikacja prac plastycznych – polega na przeglądzie prac plastycznych wykonanych przez kandydata. Teczka z pracami powinna zawierać 10 prac malarskich i 10 prac rysunkowych. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
Kwalifikacja prac plastycznych Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna)
Kwalifikacja prac plastycznych – polega na przeglądzie prac plastycznych wykonanych przez kandydata. Teczka z pracami powinna zawierać 10 prac malarskich i 10 prac rysunkowych. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

KRYTYKA ARTYSTYCZNA
Historia albo historia sztuki albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna

MALARSTWO
Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna)

SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA
Kwalifikacja prac plastycznych
Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo, kompozycja Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna)
Kwalifikacja prac plastycznych - polega na przeglądzie prac plastycznych wykonanych przez kandydata. Teczka z pracami powinna zawierać 5 rysunków wykonanych dowolną techniką, format min. 50x70 cm i 5 prac plastycznych dowolnego rodzaju i wykonanych w dowolnej technice. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. ** Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji

OCHRONA DÓBR KULTURY
Historia albo historia sztuki albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna

RZEŹBA
Egzamin praktyczny: rzeźba, rysunek
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna)

Wydział Teologiczny UMK

TEOLOGIA katechetyczno-pastoralna
Język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo matematyka albo biologia albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia albo historia sztuki

TEOLOGIA kapłańska
Rozmowa kwalifikacyjna na podstawie lektur Konkurs świadectw dojrzałości: Język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo matematyka albo biologia albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia albo historia

NAUKI O RODZINIE
specjalności -nauczycielska – wychowanie do życia w rodzinie i nauczanie etyki, doradca i asystent rodziny, pozamedyczna pomoc hospicyjno-geriatryczna
Język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo matematyka albo biologia albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia albo historia sztuki
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wydział Nauk o Zdrowiu UMK

DIETETYKA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

FIZJOTERAPIA
Biologia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo matematyka albo geografia albo informatyka

FIZJOTERAPIA – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a/ świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,
b/ na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: biologię, chemię lub fizykę.
Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ
Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Humanistycznym oraz Wydziałem Teologicznym

PIELĘGNIARSTWO
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

PIELĘGNIARSTWO – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a/ świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,
b/ na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: biologię, chemię lub fizykę.
Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

POŁOŻNICTWO
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

ELEKTRORADIOLOGIA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

AUDIOFONOLOGIA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka albo język polski

ZDROWIE PUBLICZNE
biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo geografia albo matematyka albo informatyka albo historia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

EKONOMIA
Matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny – część pisemna

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny – część pisemna

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
Język polski – część pisemna albo matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny – część pisemna

MATEMATYKA I EKONOMIA
Matematyka Język obcy nowożytny – część pisemna

ZARZĄDZANIE
Matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny – część pisemna

ZARZĄDZANIE – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny – część pisemna

Wydział Nauk Historycznych UMK

ARCHEOLOGIA
Historia albo historia sztuki albo język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo matematyka albo biologia albo chemia

ARCHITEKTURA INFORMACJI
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo matematyka albo informatyka albo wiedza o społeczeństwie

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia sztuki albo matematyka

ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo geografia albo wiedza o społeczeństwie

HISTORIA
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia albo WOS albo historia sztuki albo matematyka

HISTORIA SZTUKI
Historia albo historia sztuki albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo chemia

STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia sztuki albo matematyka

WOJSKOZNAWSTWO
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia sztuki albo matematyka

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA
Historia albo historia sztuki albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo matematyka albo informatyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie

Wydział Nauk o Ziemi UMK

GEOGRAFIA
Geografia albo matematyka albo historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka
Język obcy nowożytny - część pisemna

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Geografia albo biologia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo historia albo historia sztuki albo wiedza o społeczeństwie Język obcy nowożytny - część pisemna

STUDIA MIEJSKIE
Geografia albo matematyka albo historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka Język obcy nowożytny - część pisemna

TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
Chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka albo geografia
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

TURYSTYKA I REKREACJA
Geografia albo matematyka albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo filozofia albo wiedza o społeczeństwie albo język łaciński i kultura antyczna albo biologia albo informatyka Język obcy nowożytny - część pisemna

TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

SPORT I WELLNESS
Język polski – część pisemna
Język obcy nowożytny - część pisemna
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo wiedza o tańcu
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. * Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji


Zobacz również:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: