Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Zasady rekrutacji, rekrutacja na studia w Kielcach: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zasady rekrutacji, rekrutacja na studia w Kielcach: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach,
UNIWERSYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel. 41 349 72 27

rekrutacja na studia w Kielcach, rekrutacja na studia Kielce, studia w Kielce, studia w Kielcach, rekrutacja na studia 2018/2019, kierunki studiów w Kielcach, kierunki studiów Kielce

Chcesz wybrać studia w Kielcach? Interesuje Cię rekrutacja na studia w Kielcach w zbliżającym się roku akademickim 2018/2019? Sprawdź najnowsze zasady rekrutacji na UJK w Kielcach. Czeka na Ciebie oferta 7 wydziałów Uczelni i Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.


Wydział Humanistyczny UJK w Kielcach

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. historia lub wiedza o społeczeństwie


Filologia angielska

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język angielski

2. język polski

3. matematyka


Filologia germańska

1. język niemiecki

2. język polski

3. Matematyka


Filologia rosyjska

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Filologia polska

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Historia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. historia lub wiedza o społeczeństwie

2. język polski

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. matematyka


Lingwistyka stosowana

1. język angielski

2. język niemiecki lub język rosyjski

3. język polski

4. matematyka


Militarystyka historyczna

1. historia lub język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski lub wiedza o społeczeństwie

2. język polski

3. matematyka


Organizacja turystyki historycznej

Stacjonarne i niestacjonarne

1. geografia lub historia lub język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

2. język polski

3. matematyka


Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

3. matematyka


Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
UJK w Kielcach

Biologia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. biologia

5. chemia lub fizyka (fizyka i astronomia) lub geografia


Biotechnologia

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. biologia

5. chemia lub fizyka (fizyka i astronomia)


Chemia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. chemia


Fizyka

1. matematyka

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Fizyka techniczna
– inżynierskie

Stacjonarne i niestacjonarne

1. matematyka

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Geografia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. geografia


Informatyka
– inżynierskie

Stacjonarne i niestacjonarne

1. matematyka

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Matematyka

Stacjonarne i niestacjonarne

1. matematyka

2. język polski

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Ochrona Środowiska

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. biologia lub chemia lub geografia


Ochrona Środowiska
– inżynierskie

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. biologia lub chemia lub geografia


Rolnictwo ekologiczne
- inżynierskie

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. biologia

5. chemia lub fizyka lub geografia lub informatyka


Turystyka i rekreacja

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. biologia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie


Zdrowie środowiskowe

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. biologia lub chemia


Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
UJK w Kielcach

Dietetyka

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. dowolny przedmiot zdawany na maturze


Kosmetologia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. dowolny przedmiot zdawany na maturze


Pielęgniarstwo

1. język polski

2. matematyka

3. biologia lub chemia


Położnictwo

1. język polski

2. matematyka

3. biologia lub chemia


Ratownictwo medyczne

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. dowolny przedmiot zdawany na maturze


Wychowanie fizyczne

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. dowolny przedmiot zdawany na maturze


Zdrowie publiczne

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. dowolny przedmiot zdawany na maturze


Fizjoterapia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. dowolny przedmiot zdawany na maturze


Kierunek: Lekarski

Stacjonarne i niestacjonarne

1. biologia (pod uwagę brany będzie tylko poziom rozszerzony)

2. chemia (pod uwagę brany będzie tylko poziom rozszerzony)

3. fizyka (fizyka i astronomia) (pod uwagę brany będzie poziom podstawowy lub rozszerzony) lub matematyka (pod uwagę brany będzie poziom podstawowy lub rozszerzony)

Dodatkowe kryterium dla kandydatów z tą samą liczbą punktów: język polski


Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
UJK w Kielcach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. historia lub historia sztuki


Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Egzamin praktyczny:

1. Ocena zdolności muzycznych:

- głosowych - przygotowanie pieśni, piosenki bez akompaniamentu;

- rytmicznych - sprawdzenie poczucia rytmu;

- słuchowych - śpiewanie usłyszanych dźwięków i melodii, rozpoznawanie akordów.

2. Ocena umiejętności gry na wybranym przez kandydata instrumencie (solo, bez podkładu muzycznego) - przygotowanie jednego-trzech utworów o zróżnicowanym charakterze i stylu.


Kryminologia stosowana

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub chemia lub fizyka


Pedagogika

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. biologia lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie


Praca socjalna

1. język polski

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

3. biologia lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka


Wzornictwo

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. historia lub historia sztuki


Psychologia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

3. biologia lub historia lub matematyka


Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
UJK w Kielcach

Prawo

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie


Administracja

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie


Bezpieczeństwo narodowe

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. język rosyjski lub język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język włoski

3. geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie


Ekonomia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Finanse i rachunkowość

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Logistyka

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Politologia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

3. geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie


Stosunki międzynarodowe

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

3. geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie


Studia skandynawskie (Scandinavian studies)

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:

- Cambrige English First- FCF,

- IELT 5-6.5,

- TOEFL iBT 87-105

Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są:

- kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,

- studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska

- absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski).

W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2.


Zarządzanie

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Wydział Filologiczno-Historyczny
UJK (Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Administracja

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

3. geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie


Filologia angielska

Stacjonarne i niestacjonarne

język angielski


Historia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. historia lub wiedza o społeczeństwie

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Stosunki międzynarodowe

Stacjonarne i niestacjonarne

1. historia lub wiedza o społeczeństwie

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Wydział Nauk Społecznych
UJK (Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Bezpieczeństwo narodowe

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie


Ekonomia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Finanse i rachunkowość

Stacjonarne i niestacjonarne

1. matematyka

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

3. geografia lub wiedza o społeczeństwie


Pedagogika

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. biologia lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie


Zarządzanie

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski

4. geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie


Wydział Zamiejscowy
UJK w Sandomierzu

e-Administracja

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. Matematyka


Filologia angielska

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język angielski

2. język polski


Kosmetologia

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. dowolny przedmiot zdawany na maturze


Zdrowie publiczne

Stacjonarne i niestacjonarne

1. język polski

2. matematyka

3. dowolny przedmiot zdawany na maturze


Mechatronika

Stacjonarne i niestacjonarne

1. matematyka

2. język angielski lub język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki lub język rosyjski lub język włoski


Zobacz również:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - WIĘCEJ INFORMACJI O UCZELNI

KIERUNKI STUDIÓW W KIELCACH

REKRUTACJA NA STUDIA KIELCE


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: