Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Zasady rekrutacji, rekrutacja na studia w Częstochowie: Politechnika Częstochowska

Zasady rekrutacji, rekrutacja na studia w Częstochowie: Politechnika Częstochowska

Rekrutacja na studia w Częstochowie, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, zasady rekrutacji 2018/2019

ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa, tel. 34 325 52 11

rekrutacja na studia w Częstochowie, rekrutacja na studia Częstochowa, zasady rekrutacji 2018/2019, rekrutacja na studia 2018/2019, kierunki studiów w Częstochowie, kierunki studiów Częstochowa


Wybierasz się na studia w Częstochowie? Interesuje Cię rekrutacja na studia w Częstochowie? Politechnika Częstochowska posiada bogatą ofertę studiów technicznych, ścisłych i ekonomicznych. Wybierz swój kierunek i sprawdź nowe zasady rekrutacji 2018/2019 i inne wymagania stawiane kandydatom przez Politechnikę Częstochowską.

Zasady rekrutacji 2018/2019, rekrutacja na studia na Politechnice Częstochowskiej

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia pierwszego stopnia, jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
matematyka - poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (MR), przy czym
w przypadku:
a) kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,
b) kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 2.2.1 a),
c) kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%;

język polski (JP) - poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;
język obcy nowożytny (JO) - poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;
dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny - poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku:
a) kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,
b) kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik
c) kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba punktów D wynosi 20%;

Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

BUDOWNICTWO
fizyka z astronomią lub chemia lub technologia informacyjna (informatyka)

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej

ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
fizyka z astronomią lub informatyka lub chemia lub historia lub geografia

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

INFORMATYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
MATEMATYKA
ENERGETYKA
fizyka lub fizyka z astronomią lub chemia lub technologia informacyjna

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
fizyka lub fizyka z astronomią lub chemia lub technologia informacyjna lub biologia

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej

FIZYKA TECHNICZNA
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
METALURGIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
fizyka z astronomią lub chemia lub biologia lub technologia informacyjna (informatyka)

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
BIOTECHNOLOGIA
EKOINNOWACJE W INFRASTRUKTURZE ŚRODOWISKA
fizyka lub chemia lub biologia

ENERGETYKA
fizyka lub chemia lub informatyka

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

ZARZĄDZANIE
LOGISTYKA /STUDIA LICENCJACKIE
ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
TURYSTYKA I REKREACJA
geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie

MENADŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
biologia lub chemia lub geografia lub technologia informacyjna (informatyka) lub wiedza o społeczeństwie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
LOGISTYKA /STUDIA INŻYNIERSKIE
fizyka z astronomią lub chemia lub technologia informacyjna (informatyka)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
geografia lub fizyka z astronomią lub chemia lub technologia informacyjna (informatyka)


Zobacz również:


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: