Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Zasady rekrutacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zasady rekrutacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy,
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w Bydgoszczy, rekrutacja na studia 2018/2019

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 08 32

rekrutacja na studia w Bydgoszczy, rekrutacja na studia Bydgoszcz, kierunki studiów w Bydgoszczy, kierunki studiów Bydgoszcz, rekrutacja na studia 2018/2019, zasady rekrutacji 2018/2019, studia w Bydgoszczy, studia Bydgoszcz

Jeśli interesuje Cię rekrutacja na studia w Bydgoszczy na nowy rok akademicki 2018/2019, sprawdź koniecznie najnowszą ofertę i zasady rekrutacji na UKW w Bydgoszczy. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest młodym uniwersytetem (kształci studentów od 2005 roku), ale jest również spadkobiercą bogatej, ponad 40-letniej tradycji bydgoskiego szkolnictwa wyższego.


Zasady rekrutacji 2018/2019 na UKW w Bydgoszczy

Wydział Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, który jest sprawdzianem: gry na instrumencie lub śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, solo lub z akompaniamentem), słuchu muzycznego, sprawności manualno-głosowej, poczucia rytmu i sprawności rytmicznej.


Wydział Administracji i Nauk Społecznych UKW
w Bydgoszczy

ADMINISTRACJA
(S/N) ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (premiowane historia oraz wiedza o społeczeństwie).

EKONOMIA O PROFILU PRAKTYCZNYM
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (premiowane geografia, informatyka, historia lub wiedza o społeczeństwie).

FILOZOFIA
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (premiowane historia, filozofia lub przedmiot język łaciński i kultura antyczna).

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym.

PRAWO W BIZNESIE*
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (premiowane historia lub wiedza o społeczeństwie) *kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

SOCJOLOGIA
(S/N) ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (premiowane historia lub wiedza o społeczeństwie).


Wydział Humanistyczny UKW
w Bydgoszczy

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (premiowane historia lub wiedza o społeczeństwie).

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym.

FILOLOGIA ANGIELSKA
język angielski (pisemny, ustny)

GERMANISTYKA
język niemiecki (pisemny, ustny)

GERMANISTYKA
(dla kandydatów uczących się języka niemieckiego od podstaw) ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

FILOLOGIA ROSYJSKA, GRUPA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ROSYJSKIEGO
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

FILOLOGIA ROSYJSKA, GRUPA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ROSYJSKIEGO
język rosyjski (pisemny, ustny)

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM ARABSKIM
język angielski (pisemny, ustny)

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM, GRUPA BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
język angielski (pisemny, ustny)

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM, GRUPA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO
język angielski (pisemny, ustny) język niemiecki (ustny lub/i pisemny)

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
język angielski (pisemny, ustny)

LINGWISTYKA STOSOWANA: JĘZYK NIEMIECKI Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
język niemiecki (pisemny, ustny)

LINGWISTYKASTOSOWANA: JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

FILOLOGIA POLSKA
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

HISTORIA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( priorytetowo historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia)

HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo Wiedza o społeczeństwie)

KULTUROZNAWSTWO
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

POLITOLOGIA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( priorytetowo historia, wiedza o społeczeństwie)

REGIONALISTYKA EUROPEJSKA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( priorytetowo historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia)

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( priorytetowo historia, historia sztuki)

WOJSKOZNAWSTWO
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia)

PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym


Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki UKW
w Bydgoszczy

GEOGRAFIA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo geografia)

REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH
(S/N) – inżynierskie ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo geografia, fizyka i astronomia, biologia lub chemia)

TURYSTYKA I REKREACJA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo geografia)

WYCHOWANIE FIZYCZNE
(S/N) - konkurs świadectw dojrzałości, od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagana jest umiejętność pływania

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU
(S/N) - inżynierskie ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo geografia, fizyka, chemia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie)


Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
w Bydgoszczy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
(S/N) - inżynierskie ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo fizyka, matematyka lub informatyka)

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
(S/N) - inżynierskie ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo fizyka, matematyka lub informatyka)

FIZYKA
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo fizyka, matematyka lub informatyka)

INFORMATYKA
(S/N) - inżynierskie ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo fizyka, matematyka lub informatyka)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
(S/N) - inżynierskie ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo fizyka, matematyka lub informatyka)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(S/N) - inżynierskie ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo fizyka, matematyka lub informatyka)

MATEMATYKA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo fizyka, matematyka lub informatyka)

MECHATRONIKA
(S/N) - inżynierskie ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo fizyka, matematyka lub informatyka)


Wydział Nauk Przyrodniczych UKW
w Bydgoszczy

BIOLOGIA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo biologia lub chemia)

BIOTECHNOLOGIA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo biologia lub chemia)

OCHRONA ŚRODOWISKA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo biologia lub chemia)

ZARZĄDZANIE PRZYRODĄ
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo biologia lub geografia)


Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW
w Bydgoszczy

PEDAGOGIKA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

LOGOPEDIA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

PRACA SOCJALNA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym

PSYCHOLOGIA
(S/N) - ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo biologia)

PSYCHOLOGIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
ranking średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym (priorytetowo biologia)

S/N - studia stacjonarne i studia niestacjonarne

Ogólne zasady:
W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości tzw. „nowej matury” liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawanych na poziomie obowiązkowym i od 1-3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8). W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej arytmetycznej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Zobacz również:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: