Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Warszawie,
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w WARSZAWIE, zasady rekrutacji 2018/2019

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, tel. 261 837 938, 261 837 939

rekrutacja na studia w Warszawie, rekrutacja na studia Warszawa, rekrutacja na studia 2018/2019, zasady rekrutacji 2018/2019, studia techniczne w Warszawie, studia techniczne Warszawa, kierunki studiów w Warszawie, kierunki studiów Warszawa, studia w Warszawie, studia Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie jest wojskową, akademicką uczelnią politechniczną z bogatą historią (rok powstania - 1951). Jeśli interesuje Cię rekrutacja na studia w Warszawie oraz możliwość studiów i kariery związanych z pracami wdrożeniowymi i modernizacyjnymi w technice wojskowej, sprawdź kierunki studiów i zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 na WAT w Warszawie. Czekają na Ciebie m.in. bezpieczeństwo narodowe, informatyka, zarządzanie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, budownictwo, elektronika i telekomunikacja i wiele innych ciekawych kierunków studiów.


STUDIA CYWILNE NA WAT

rekrutacji na studia cywilne I stopnia:

od marca do lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety: dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych (wpisane po otrzymaniu świadectwa dojrzałości) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej
lipiec – ogłoszenie list kandydatów przyjętych; wysłanie decyzji kandydatom o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów; dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów - niedostarczenie świadectwa dojrzałości w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii
lipiec - weryfikacja list przyjętych
lipiec-wrzesień – rekrutacja uzupełniająca na wolne kierunki
październik – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT

Harmonogram rekrutacji na studia cywilne II stopnia:
od maja do września – rejestracja kandydatów poprzez (IRK) oraz złożenie dokumentów
wrzesień – ogłoszenie wyników rekrutacji
wrzesień – rekrutacja uzupełniająca

Uwaga!
informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia wojskowe znajdują się w sekcji „STUDIA WOJSKOWE”
dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych, dostępne są na stronie: www.wat.edu.pl
na studiach I stopnia specjalności wybierane są po II roku (5. semestr)

Instytut Optoelektroniki WAT

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
II S (dyplom magistra, inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
I S (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

Wydział Cybernetyki WAT

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 30; geografia lub historia, lub WOS – max 45 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
II S, II N (dyplom magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

ZARZĄDZANIE
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 30; geografia lub historia lub WOS – max 45 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)
zarządzanie II s/n (dyplom magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

KIERUNKI INFORMATYCZNE (wybierane po pierwszym roku) w tym:

INFORMATYKA
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka lub informatyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

INFORMATYKA
II S/N (dyplom magistra, inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

INFORMATYKA W MEDYCYNIE
I S (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka lub informatyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka lub informatyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
II S/N (dyplom magistra, inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

Wydział Elektroniki WAT

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka
z astronomią/fizyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
II S/N (dyplom magistra lub inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

ENERGETYKA
I S/N ›II S (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

ENERGETYKA
II S (dyplom magistra lub inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT

BUDOWNICTWO
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka
– max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

BUDOWNICTWO
II S/N (dyplom magistra lub inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
II S/Z (dyplom magistra lub inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

Wydział Logistyki WAT

LOGISTYKA
I S/N ›II S/N - PROFIL PRAKTYCZNY (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka
z astronomią/fizyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

LOGISTYKA
II S/N (dyplom magistra - inżyniera lub inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 30 pkt, geografia lub historia, lub WOS – max 45 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
II S/N (dyplom magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

Wydział Mechaniczny WAT

BIOGOSPODARKA
I S - kierunek realizowany przez trzy uczelnie: Wojskową Akademię Techniczną; Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka lub chemia, lub biologia – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

LOGISTYKA
I S/N ›II S/N - profil ogólnoakademicki (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka
z astronomią/fizyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

LOGISTYKA
II S/N (dyplom magistra - inżyniera lub inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka
z astronomią/fizyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
II S/N (dyplom magistra lub inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

Wydział Mechatroniki Lotnictwa WAT

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
II s (dyplom magistra lub inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka
z astronomią/fizyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
II S/N (dyplom magistra lub inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

MECHATRONIKA
I S/N ›II S/N (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka
– max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

MECHATRONIKA
II S/N (dyplom magistra lub inżyniera uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT

CHEMIA
I S/N ›II S (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, chemia – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

CHEMIA
II S (dyplom magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
II - kierunek interdyscyplinarny na studiach II stopnia, realizowany przez trzy uczelnie: Wojskową Akademię Techniczną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnikę Łódzką (dyplom magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
I S ›II S (przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt, fizyka z astronomią/fizyka – max 30 pkt; język obcy nowożytny – max 20 pkt; język polski – max 5 pkt)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
II S (dyplom magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów identycznym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii; wynik ukończenia studiów; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na określonym kierunku, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów)


STUDIA WOJSKOWE NA WAT

Na studia wojskowe może być przyjęta osoba, która:
posiada obywatelstwo polskie
nie jest karana sądownie
posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną przez wojskową komisję lekarską i wojskową pracownię psychologiczną
ma ukończone co najmniej 18 lat
posiada świadectwo dojrzałości
posiada znajomość j. angielskiego pozwalającą na uzyskanie 8 pkt. rankingowych (na maturze 80% na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym)
uzyska min. 1 pkt. ze sprawdzianu sprawności fizycznej (max – 3 punkty rankingowe)
uzyska min. 1 pkt za rozmowę kwalifikacyjną (max – 2 punkty rankingowe)
Kandydatom, którzy spełnią powyższe warunki, liczone są punkty rankingowe za określone przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym w części pisemnej, podane w tabeli zawartej w zasadach rekrutacji opublikowanych na stronie www.wat.edu.pl

Zakwalifikowani na studia wojskowe odbywają na przełomie sierpnia i września podstawowe szkolenie wojskowe (PSW), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.

Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier, są mianowani na stopień podporucznika i kierowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

DZIEŃ OTWARTY: 24 marca 2018 r.

UWAGA! Informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia cywilne znajdują się w sekcji „STUDIA CYWILNE”

ELEMENTY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

od 1 marca – do 31 marca - rejestracja poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) i złożenie wniosku do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej
od marca do kwietnia - badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu określenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej – skierowania wydaje Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU);
w lipcu - wprowadzenie do IRK wyników maturalnych
lipiec – sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany w WAT, obejmujący: kobiety: test siły - zwis na drążku o ugiętych rękach; test szybkości - bieg na 50m; test wytrzymałości - bieg na 800m; mężczyźni: test siły - podciąganie na drążku [liczba powtórzeń]; test szybkości - bieg na 50m; test wytrzymałości - bieg na 1000m.
- za każdą konkurencję można otrzymać 100 pkt. przeliczeniowych - aby test był zaliczony, należy uzyskać min. 145 pkt. przeliczeniowych, co daje 1 pkt rankingowy (można uzyskać max 3 pkt. rankingowe);
lipiec – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej - można uzyskać max 2 pkt. w przypadku posiadania dodatkowych umiejętności przydatnych w wojsku (np. klasa mundurowa, kurs spadochronowy itp.);
lipiec – dla kandydatów którzy na maturze nie zdawali języka angielskiego, test z tego języka w WAT;
lipiec – obliczenie punktów rankingowych na podstawie wyników maturalnych wprowadzonych przez kandydata w IRK, sprawdzianu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej
na przełomie sierpnia i września, zakwalifikowani kandydaci na studia wojskowe odbywają podstawowe szkolenie wojskowe (PSW), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.
kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych – po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika
dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych, dostępne są na stronie Uczelni.

Wydział Cybernetyki WAT

INFORMATYKA
I S (studia wojskowe: dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie; nie jest karana sądownie; ma ukończone 18 lat; posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii; uzyska min. 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej; uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej; uzyska min. 8 pkt. z języka angielskiego /40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym/, dla kandydatów, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku, test znajomości języka angielskiego w WAT; /przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt.; fizyka z astronomią lub fizyka lub informatyka – max 30 pkt.; język obcy nowożytny – max 20 pkt.; język polski – max 5 pkt.)

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
I S (studia wojskowe: dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie; nie jest karana sądownie; ma ukończone 18 lat; posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii; uzyska min. 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej; uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej; uzyska min. 8 pkt z języka angielskiego /40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym/, dla kandydatów, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku, test znajomości języka angielskiego w WAT; /przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt.; fizyka z astronomią lub fizyka lub informatyka – max 30 pkt.; język obcy nowożytny – max 20 pkt.; język polski – max 5 pkt.)

Wydział Elektroniki WAT

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
I S (studia wojskowe: dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie; nie jest karana sądownie; ma ukończone 18 lat; posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii; uzyska min. 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej; uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej; uzyska min. 8 pkt. z języka angielskiego /40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym/, dla kandydatów, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku, test znajomości języka angielskiego w WAT; /przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt.; fizyka z astronomią lub fizyka – max 30 pkt.; język obcy nowożytny – max 20 pkt.; język polski – max 5 pkt)

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT

BUDOWNICTWO
I S (studia wojskowe: dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie; nie jest karana sądownie; ma ukończone 18 lat; posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii; uzyska min. 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej; uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej; uzyska min. 8 pkt. z języka angielskiego /40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym/, dla kandydatów, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku, test znajomości języka angielskiego w WAT; /przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt.; fizyka z astronomią lub fizyka – max 30 pkt.; język obcy nowożytny – max 20 pkt.; język polski – max 5 pkt.)

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
I S (studia wojskowe: dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie; nie jest karana sądownie; ma ukończone 18 lat; posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii; uzyska min. 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej; uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej; uzyska min. 8 pkt. z języka angielskiego /40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym/, dla kandydatów, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku, test znajomości języka angielskiego w WAT; /przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt.; fizyka z astronomią lub fizyka – max 30 pkt.; język obcy nowożytny – max 20 pkt.; język polski – max 5 pkt.)

Wydział Logistyki WAT

LOGISTYKA
I S - PROFIL PRAKTYCZNY (studia wojskowe: dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie; nie jest karana sądownie; ma ukończone 18 lat; posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii; uzyska min. 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej; uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej; uzyska min. 8 pkt. z języka angielskiego /40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym/, dla kandydatów, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku, test znajomości języka angielskiego w WAT; /przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt.; fizyka z astronomią lub fizyka – max 30 pkt.; język obcy nowożytny – max 20 pkt.; język polski – max 5 pkt.)

Wydział Mechaniczny WAT

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
I S (studia wojskowe: dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie; nie jest karana sądownie; ma ukończone 18 lat; posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii; uzyska min. 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej; uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej; uzyska min. 8 pkt. z języka angielskiego /40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym/, dla kandydatów, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku, test znajomości języka angielskiego w WAT; /przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt.; fizyka z astronomią lub fizyka – max 30 pkt.; język obcy nowożytny – max 20 pkt.; język polski – max 5 pkt.)

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
I S (studia wojskowe: dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie; nie jest karana sądownie; ma ukończone 18 lat; posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii; uzyska min. 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej; uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej; uzyska min. 8 pkt. z języka angielskiego /40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym/, dla kandydatów, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku, test znajomości języka angielskiego w WAT; przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt.; fizyka z astronomią lub fizyka – max 30 pkt.; język obcy nowożytny – max 20 pkt.; język polski – max 5 pkt.)

MECHATRONIKA
I S (studia wojskowe: dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie; nie jest karana sądownie; ma ukończone 18 lat; posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii; uzyska min. 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej; uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej; uzyska min. 8 pkt. z języka angielskiego /40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym/, dla kandydatów, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku, test znajomości języka angielskiego w WAT; /przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt.; fizyka z astronomią lub fizyka – max 30 pkt.; język obcy nowożytny – max 20 pkt.; język polski – max 5 pkt.)

Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT

CHEMIA
I S (studia wojskowe: dla osoby, która: posiada obywatelstwo polskie; nie jest karana sądownie; ma ukończone 18 lat; posiada świadectwo dojrzałości, posiada zdolność fizyczną i psychiczną, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku do Akademii; uzyska min. 1 pkt ze sprawdzianu sprawności fizycznej; uzyska min. 1 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej; uzyska min. 8 pkt. z języka angielskiego /40% na poziomie rozszerzonym lub 80% na poziomie podstawowym/, dla kandydatów, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku, test znajomości języka angielskiego w WAT; /przedmioty uwzględniane: matematyka – max 45 pkt.; chemia – max 30 pkt.; język obcy nowożytny – max 20 pkt.; język polski – max 5 pkt.)

S - studia stacjonarne
N - studia niestacjonarne
I - studia pierwszego stopnia
II - studia drugiego stopnia


Zobacz również:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: