Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Krakowie, zasady rekrutacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie, zasady rekrutacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie,
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA w KRAKOWIE, zasady rekrutacji
2018/2019

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12 617 32 61

rekrutacja na studia w Krakowie, rekrutacja na studia Kraków, rekrutacja na studia 2018/2019, zasady rekrutacji 2018/2019, kierunki studiów w Krakowie, kierunki studiów Kraków, studia w Krakowie, studia Kraków, studia techniczne w Krakowie, studia techniczne Kraków

Interesuje Cię rekrutacja na studia w Krakowie? Być może myślisz o studiach na AGH? Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oprócz studiów technicznych oferuje kandydatom również studia przyrodnicze, ekonomiczne, a nawet humanistyczne. Sprawdź najnowsze zasady rekrutacji obowiązujące na AGH w Krakowie w roku akademickim 2018/2019.


AGH w Krakowie - zasady rekrutacji 2018/2019:

Ogólny wzór obliczania punktów w ramach rekrutacji:
W = 4 .G + J(1)
1) Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów:
G – to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200, przy czym:
a) jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony, to wybierany jest wynik najlepszy;
b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;
c) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru (2):
G = N(2)
d) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru (3):
G= N dla N < 30%;
G=N + 2-(N-30) dla 30%
G= N + 100 dla N>80%
e) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z matematyki, to jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według lit. b i d.
J – to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

Kierunki studiów pierwszego stopnia oraz przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

BUDOWNICTWO
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

GÓRNICTWO I GEOLOGIA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

INFORMATYKA STOSOWANA
matematyka lub fizyka lub informatyka

INŻYNIERIA CIEPŁA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

INŻYNIERIA OBLICZENIOWA
matematyka lub fizyka lub informatyka

METALURGIA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
matematyka lub fizyka lub informatyka

ELEKTROTECHNIKA
matematyka lub fizyka lub informatyka

INFORMATYKA
matematyka lub fizyka lub informatyka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE
matematyka lub fizyka lub informatyka Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

ELEKTRONIKA
matematyka lub fizyka lub informatyka

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
matematyka lub fizyka lub informatyka

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (w j. angielskim)
matematyka lub fizyka lub informatyka

INFORMATYKA
matematyka lub fizyka lub informatyka

TELEINFORMATYKA
matematyka lub fizyka lub informatyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
matematyka lub fizyka lub informatyka

INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
matematyka lub fizyka lub informatyka

INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
matematyka lub fizyka lub informatyka

INŻYNIERIA MECHATRONICZNA
matematyka lub fizyka lub informatyka

INŻYNIERIA MECHATRONICZNA (w j. angielskim)
matematyka lub fizyka lub informatyka

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

GEOFIZYKA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

GÓRNICTWO I GEOLOGIA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

INFORMATYKA STOSOWANA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

OCHRONA ŚRODOWISKA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

TURYSTYKA I REKREACJA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
matematyka lub fizyka lub informatyka

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

CERAMIKA
matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

CHEMIA BUDOWLANA
matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Wydział Odlewnictwa AGH

INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW INŻYNIERSKICH
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wydział Metali Nieżelaznych AGH

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

METALURGIA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

GÓRNICTWO I GEOLOGIA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wydział Zarządzania AGH

INFORMATYKA I EKONOMETRIA
matematyka lub fizyka lub informatyka

ZARZĄDZANIE
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wydział Energetyki i Paliw AGH

ENERGETYKA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

FIZYKA MEDYCZNA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

FIZYKA TECHNICZNA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

INFORMATYKA STOSOWANA
matematyka lub fizyka lub informatyka

Wydział Matematyki Stosowanej AGH

MATEMATYKA
matematyka

Wydział Humanistyczny AGH

INFORMATYKA SPOŁECZNA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

KULTUROZNAWSTWO
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

SOCJOLOGIA
matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: