Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Lublinie, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE, zasady rekrutacji 2018/2019

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 81 445 50 00

rekrutacja na studia w Lublinie, rekrutacja na studia Lublin, rekrutacja na studia 2018/2019, kierunki studiów w Lublinie, kierunki studiów Lublin, studia w Lublinie, studia Lublin, studia przyrodnicze w Lublinie, studia przyrodnicze Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kształci obecnie około 10 tysięcy studentów, w ramach 3-stopniowego systemu nauczania, na 6 wydziałach Uczelni. Jeśli interesuje Cię rekrutacja na studia w Lublinie i chcesz wybrać studia przyrodnicze w Lublinie, z pewnością doskonale odnajdziesz się na UP w Lublinie. Sprawdź nowe zasady rekrutacji, przygotowane z myślą o kandydatach na studia w roku akademickim 2018/2019.


ZASADY REKRUTACJI NA UP w LUBLINIE:

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
oraz jednolite magisterskie

AGROBIZNES (s)

– profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

(s) profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, geografia, informatyka, fizyka i astronomia.

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

(s, n) profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

BIOINŻYNIERIA (s)

profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia.

BIOLOGIA (s, n)

– profil ogólnoakademicki; Specjalność realizowana od 2 semestru: biologia stosowana język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

BIOTECHNOLOGIA (s)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, matematyka, informatyka, fizyka i astronomia.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia.

CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE (s, n)

- profil ogólnoakademicki język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia.

DIETETYKA (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, biologia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka.

EKONOMIA (s, n)

- profil ogólnoakademicki; Specjalność realizowana od 3 semestru: handel (s, n) język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.

EKOENERGETYKA (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia, chemia.

GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA (s, n)

- profil praktyczny, możliwość wyboru specjalności po semestrze 4:

• geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami

• geodezyjno-kartograficzne bazy danych

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia, chemia.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO (s)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

Kandydatów obowiązuje sprawdzian z kontaktu z koniem. Kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (s)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia chemia, informatyka, geografia.

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia chemia, informatyka, biologia, geografia.

INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia.

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA (s, n)

- profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po semestrze 4:

• technika motoryzacyjna i energetyka (s,n)

• odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s, n)

• inżynieria żywności (s, n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia chemia, informatyka, biologia, geografia.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

LEŚNICTWO (s, n)

- profil ogólnoakademicki; możliwość wyboru specjalności po 5 semestrze:

• gospodarka leśna (s, n)

• ochrona zasobów leśnych i środowiska (s, n)

• gospodarka łowiecka (s, n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

OCHRONA ŚRODOWISKA (s, n)

– profil ogólnoakademicki, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

OGRODNICTWO (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

ROLNICTWO (s, n)

– profil ogólnoakademicki, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA (s, n)

- profil ogólnoakademicki; język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, biologia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka.

TOWAROZNAWSTWO (s, n)

– profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze na studiach stacjonarnych; po 6 semestrze na studiach niestacjonarnych:

• obrót towarowy i obsługa celna (s, n)

• zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych (s, n)

• manager produktu i sprzedaży ( s,n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.

TRANSPORT I LOGISTYKA (s, n)

- profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

• inżynieria transportu i spedycja (s, n)

• transport specjalistyczny (s, n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia.

TURYSTYKA I REKREACJA (s, n)

- profil ogólnoakademicki - język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.

WETERYNARIA (s, nw)

- profil ogólnoakademicki

obowiązkowo biologia, obowiązkowo chemia oraz fizyka i astronomia lub matematyka do wyboru przez kandydata

WYCHOWANIE FIZYCZNE (s, n)

– profil praktyczny

Specjalność: jeździectwo i sporty wodne, specjalizacja nauczycielska

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Kandydat powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne oraz zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (s, n)

- profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

• inżynieria zarządzania produkcją i usługami (s, n)

• zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego (s, n)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia chemia, informatyka, biologia, geografia.

ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE (s, n)

- profil ogólnoakademicki język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

ZOOTECHNIKA (s, n)

- profil ogólnoakademicki, możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

• hodowla i użytkowanie zwierząt (s, n)

• towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych (s)

• produkcja i marketing pasz przemysłowych (s)

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


s - studia stacjonarne / studia dzienne

n - studia niestacjonarne / studia zaoczne


Zobacz również:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE - WIĘCEJ INFORMACJI O UCZELNI

KIERUNKI STUDIÓW W LUBLINIE

STUDIA PRZYRODNICZE LUBLIN


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: