Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Opolu, Politechnika Opolska, zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Opolu, Politechnika Opolska, zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Opolu, POLITECHNIKA OPOLSKA, zasady rekrutacji 2018/2019

ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 46-020 Opole, tel. 77 449 80 00

rekrutacja na studia Opole, rekrutacja na studia w Opolu, rekrutacja na studia 2018/2019, zasady rekrutacji 2018/2019, studia w Opolu, studia Opole, kierunki studiów w Opolu, kierunki studiów Opole

Jeśli interesuje Cię rekrutacja na studia w Opolu i chcesz wybrać studia techniczne lub ekonomiczne, to sprawdź koniecznie jakie wymagania stawia kandydatom Politechnika Opolska. Najnowsze zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia są wybrane wyniki egzaminu maturalnego, w oparciu o które oblicza się wskaźnik rekrutacyjny (R). Na jego podstawie sporządzane są listy rankingowe kandydatów. Do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (R) przyjmuje się wzór (1)

R = wP1+wP3+wJO + ED + LP0(1)

gdzie:
w - współczynnik wagowy
pi - to liczba punktów uzyskanych za pierwszy przedmiot,
Pa - to liczba punktów uzyskanych za drugi przedmiot
JO - to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny,
ED - to liczba punktów uzyskanych za pozytywnie zdany egzamin dodatkowy, (dotyczy kandydatów na kierunek architektura)

Liczba punktów za wynik egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Liczbę punktów uzyskaną na egzaminie złożonym wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0.

W przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rekrutacyjnego (R) oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej.

W przypadku kiedy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego przyjmuje się wartość zero

ARCHITEKTURA (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego

BUDOWNICTWO
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ELEKTROTECHNIKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ENERGETYKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

INFORMATYKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

MECHATRONIKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

TRANSPORT
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

SYSTEMY BIOTECHNICZNE (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

LOGISTYKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

EKONOMIA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ZARZĄDZANIE
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ADMINISTRACJA
przedmiot do wyboru: fizyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia (w=1), język polski (w=1) język obcy (w=1)

FIZJOTERAPIA
przedmiot do wyboru: fizyka lub biologia lub chemia (w=1), język polski (w=1) język obcy (w=1)

WYCHOWANIE FIZYCZNE
przedmiot do wyboru: fizyka lub biologia lub chemia (w=1), język polski (w=1) język obcy (w=1)

TURYSTYKA I REKREACJA
przedmiot do wyboru: biologia lub geografia lub historia (w=1), język polski (w=1) język obcy (w=1)

S - studia wyłącznie w trybie stacjonarnym, w innych przypadkach stacjonarne i niestacjonarne

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: