Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Rekrutacja na studia w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, zasady rekrutacji

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. 17 872 10 00

rekrutacja na studia w Rzeszowie, rekrutacja na studia Rzeszów, rekrutacja na studia 2018/2019, zasady rekrutacji 2018/2019, kierunki studiów w Rzeszowie, kierunki studiów Rzeszów

Jeśli interesuje Cię rekrutacja na studia w Rzeszowie na zbliżający się rok akademicki 2018/2019, sprawdź koniecznie najnowsze zasady rekrutacji na Uniwersytecie Rzeszowskim, największym ośrodku akademickim w południowo-wschodnim regionie naszego kraju. Uniwersytet Rzeszowski. Uczelnia kształci studentów na 12 wydziałach. Wybierz swój kierunek i dowiedz się więcej!

Uniwersytet Rzeszowski to największa w Polsce południowo - wschodniej uczelnia, która w ostatnio przeżywa dynamiczny rozwój. Podjąć studia można na kierunkach humanistycznych, kierunkach medycznych, kierunkach społecznych. Coś dla siebie znajdą na Uczelni miłośnicy nauk ścisłych, przyszli biolodzy, rolnicy itp. Wybór kierunków jest naprawdę duży i właściwie każdy znaleźć może coś dla siebie. Uniwersytet dysponuje ogromnym potencjałem naukowym i dydaktycznym, a także utytułowaną kadrą profesorską. Uczelnia ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii i archeologii oraz stopnia doktora w pięciu specjalnościach: historia, fizyka, socjologia, literaturoznawstwo i językoznawstwo, archeologia, agronomia, biologia, nauki o zdrowiu. Warto poznać pełną listę kierunków studiów oraz zasad rekrutacji na studia oferowane w roku akademickim 2018/2019. Sprawdź, co oferują poszczególne wydziały i jakie są wymagania stawiane kandydatom na studia.


Wydział Biologiczno - Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1 przedmiot spośród następujących: MATEMATYKA, BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, FIZYKA lub FIZYKA Z ASTRONOMIĄ na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, JĘZYK OBCY
Kandydat powinien dysponować umiejętnościami plastycznymi ocenionymi na podstawie dziesięciu rysunków formatu A-3, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających: krajobraz otwarty, starą i nową architekturę oraz wnętrza parków i ogrodów (w dowolnej proporcji). Rysunki należy złożyć w teczce formatu A-3 (420x297). W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek o kolejności przyjęć decyduje ocena złożonych prac.

BIOLOGIA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

1 przedmiot spośród następujących: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub FIZYKA na poziomie podstawowym lub rozszerzonym JĘZYK OBCY

OCHRONA ŚRODOWISKA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

1 przedmiot spośród następujących: BIOLOGIA, GEOGRAFI, CHEMIA, MATEMATYKA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub FIZYKA na poziomie podstawowym lub rozszerzonym JĘZYK OBCY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

1 przedmiot spośród następujących: BIOLOGIA, GEOGRAFI, CHEMIA, MATEMATYKA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub FIZYKA na poziomie podstawowym lub rozszerzonym JĘZYK OBCY

ROLNICTWO
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

1 przedmiot spośród następujących: BIOLOGIA, GEOGRAFIA, CHEMIA, MATEMATYKA, FIZYKA lub FIZYKA Z ASTRONOMIĄ na poziomie podstawowym lub rozszerzonym , JĘZYK OBCY

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

1 przedmiot spośród następujących: CHEMIA, MATEMATYKA, BIOLOGIA, FIZYKA lub FIZYKA Z ASTRONOMIĄ na poziomie podstawowym lub rozszerzonym JĘZYK OBCY

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

EKONOMIA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

MATEMATYKA - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS, INFORMATYKA, JĘZYK OBCY - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

MATEMATYKA- na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS, INFORMATYKA, JĘZYK OBCY - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia stacjonarne

Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników obecnie obowiązującego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – poziom podstawowy lub rozszerzony.

FILOLOGIA ANGIELSKA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

JĘZYK ANGIELSKI
część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
Część ustna* egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
Jeżeli powyższe kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu określonej w limicie liczby kandydatów uwzględnione zostanie trzecie kryterium – liczba punktów za pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.
*w przypadku matury zdawanej przed 2012r. brana jest pod uwagę liczba punktów na poziomie rozszerzonym

FILOLOGIA GERMAŃSKA
studia stacjonarne

JĘZYK NIEMIECKI – wynik z egzaminu maturalnego – część pisemna lub ustna na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
Kryterium dodatkowe: Wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym, jeżeli kryterium dodatkowe nie pozwoli na rozstrzygnięcie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

FILOLOGIA GERMAŃSKA OD PODSTAW
studia stacjonarne

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY INNY NIŻ JĘZYK NIEMIECKI – wynik z egzaminu maturalnego – część pisemna lub ustna na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Kryterium dodatkowe: Wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym, jeżeli kryterium dodatkowe nie pozwoli na rozstrzygnięcie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

FILOLOGIA POLSKA
studia stacjonarne

JĘZYK POLSKI
część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
Kryterium dodatkowe: Wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym, jeżeli kryterium dodatkowe nie pozwoli na rozstrzygnięcie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

FILOLOGIA ROSYJSKA
studia stacjonarne

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

LINGWISTYKA STOSOWANA
studia stacjonarne

JĘZYK ANGIELSKI*- 1 przedmiot obowiązkowy - egzamin pisemny, podstawowy lub rozszerzony
JĘZYK NIEMIECKI* 1 przedmiot dodatkowy – - egzamin pisemny lub ustny, podstawowy lub rozszerzony

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

FIZYKA
studia stacjonarne

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
FIZYKA lub INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata

FIZYKA TECHNICZNA
studia stacjonarne

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
FIZYKA lub INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata

INFORMATYKA
inżynierskie - studia stacjonarne/studia niestacjonarne

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

INFORMATYKA I EKONOMETRIA
inżynierskie

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
inżynierskie - studia stacjonarne

MATEMATYKA - egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
inżynierskie - studia stacjonarne

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
FIZYKA lub CHEMIA- egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

MATEMATYKA
studia stacjonarne

MATEMATYKA- egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

MECHATRONIKA
inżynierskie - studia stacjonarne

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
INFORMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

SYSTEMY DIAGNOSTYCZNE W MEDYCYNIE
inżynierskie - studia stacjonarne

MATEMATYKA egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
FIZYKA lub BIOLOGIA - egzamin maturalny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

KIERUNEK – LEKARSKI
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata na poziomie rozszerzonym.
Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek.
Język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit liczby kandydatów.

PIELĘGNIARSTWO
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata na poziomie rozszerzonym do wyboru

POŁOŻNICTWO
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata na poziomie rozszerzonym do wyboru

DIETETYKA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata na poziomie rozszerzonym do wyboru

ZDROWIE PUBLICZNE
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata na poziomie rozszerzonym do wyboru

ELEKTRORADIOLOGIA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata na poziomie rozszerzonym do wyboru chemia, fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka.

RATOWNICTWO MEDYCZNE
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata na poziomie rozszerzonym do wyboru

FIZJOTERAPIA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

BIOLOGIA - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
CHEMIA lub FIZYKA/FIZYKA Z ASTRONOMIĄ – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata na poziomie rozszerzonym do wyboru

Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
studia stacjonarne

Sprawdzian praktyczny: Sprawdzian dyspozycji: słuchowych, głosowych, manualnych (dyrygowanie), gra na instrumencie

JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA
studia stacjonarne

Egzamin praktyczny

INSTRUMENTALISTYKA
studia stacjonarne

Sprawdzian praktyczny

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

PEDAGOGIKA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

JĘZYK POLSKI zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego
JĘZYK POLSKI zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

NAUKI O RODZINIE
studia stacjonarne

JĘZYK POLSKI zdawany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w części pisemnej egzaminu maturalnego
JĘZYK POLSKI zdawany przez kandydata w części ustnej egzaminu maturalnego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

PRAWO
studia stacjonarne

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego
JĘZYK POLSKI: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego

PRAWO
studia niestacjonarne

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE oraz PRZEDMIOTY WYBRANE PRZEZ KANDYDATA na maturze: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego
JĘZYK POLSKI: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego

ADMINISTRACJA
studia stacjonarne

HISTORIA: punkty uzyskane z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
JĘZYK POLSKI lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE lub GEOGRAFIA: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego

ADMINISTRACJA
studia niestacjonarne

HISTORIA lub WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE lub GEOGRAFIA oraz PRZEDMIOTY WYBRANY PRZEZ KANDYDATA na maturze: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego
JĘZYK POLSKI: suma punktów z części pisemnej z poziomu podstawowego lub rozszerzonego

Wydział Socjologiczno - Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

ARCHEOLOGIA
studia stacjonarne

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
Jeden przedmiot do wyboru spośród czterech przedmiotów (geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

FILOZOFIA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

HISTORIA
studia stacjonarne

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

KULTUROZNAWSTWO
studia stacjonarne

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

MUZEOLOGIA
studia stacjonarne

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

POLITOLOGIA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

PRACA SOCJALNA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

SOCJOLOGIA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA
studia stacjonarne

W przypadku rekrutacji na studia I stopnia wstęp na studia jest wolny. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest świadectwo dojrzałości lub maturalne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych, według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

SZTUKI WIZUALNE
studia stacjonarne

Egzamin praktyczny: sprawdzający przydatność do wybranego kierunku studiów:
rysunek (studium postaci)
do wyboru: malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy)
zadanie kompozycyjno-projektowe

GRAFIKA
studia stacjonarne

Egzamin praktyczny: sprawdzający przydatność do wybranego kierunku studiów:
rysunek (studium postaci)
malarstwo (studium martwej natury)
zadanie kompozycyjno-projektowe

Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

WYCHOWANIE FIZYCZNE
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

TURYSTYKA I REKREACJA
studia stacjonarne/studia niestacjonarne

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych z części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

BIOTECHNOLOGIA
studia stacjonarne

Brany będzie pod uwagę wynik jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: