Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia


Politechnika Poznańska, zasady rekrutacji dla kandydatów na studia

Politechnika Poznańska, zasady rekrutacji dla kandydatów na studia

POLITECHNIKA POZNAŃSKA, zasady rekrutacji 2018/2019

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, tel. 61 665 35 48

rekrutacja na studia w Poznaniu, rekrutacja na studia Poznań, zasady rekrutacji 2018/2019, studia techniczne w Poznaniu, studia techniczne Poznań, kierunki studiów w Poznaniu, kierunki studiów Poznań

Jeśli wybierasz się na studia techniczne w Poznaniu, na pewno bierzesz pod uwagę kierunki studiów na Politechnice Poznańskiej. Politechnika Poznańska to 10 wydziałów, 27 kierunków studiów i 20 tysięcy studentów! Sprawdź nowe zasady rekrutacji, obowiązujące na zbliżający się rok akademicki 2018/2019.

Politechnika Poznańska - kierunki studiów i zasady rekrutacji 2018/2019

niektóre kierunki występują więcej niż raz ze względu na to, że prowadzone są na różnych wydziałach

ARCHITEKTURA (S)
W = JP + Jo + 1,5M + R

ARCHITEKTURA WNĘTRZ (S)
W = JP + Jo+1,5Y + R

BIOINFORMATYKA (S)
W = 0,5JP + 0,5Jo + 2,5M + 2X

BUDOWNICTWO
W = 0,5JP + 0,5Jo + 2,5M + 2X

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
W = 0,5JP + 0,5Jo + 2,5M + 2X

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (WYDZIAŁ INFORMATYKI)
W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X

INFORMATYKA (WYDZIAŁ INFORMATYKI)
W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X

TELEINFORMATYKA (S)
W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY)
W = JP + Jo + 2M + 2Z

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (S)
W = JP + Jo + 2M + 2Z

ELEKTROTECHNIKA
W = JP + Jo + 2M + 2Z

ENERGETYKA
W = JP + Jo + 2M + 2Z

FIZYKA TECHNICZNA (S)
W = JP + Jo + 2M + 2Z

INFORMATYKA (WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY)
W = JP + Jo + 2M + 2Z

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
W = JP + Jo + 2M + 2Z

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (S)
W = JP + Jo + 2M + 2Z

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (S)
W = JP + Jo + 2M + 2Z

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA (S)
W = JP + Jo + 2M + 2Z

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (S)
W = JP + Jo + 2M + 2Z

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
W = JP + Jo + 2M + 2Z

LOGISTYKA
W = JP + Jo + 2M + 2Z

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
W = JP + Jo + 2M + 2Z

MATEMATYKA W TECHNICE (S)
W = JP + Jo + 2M + 2Z

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
W = JP + Jo + 2M + 2Z

MECHATRONIKA
W = JP + Jo + 2M + 2Z

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
W = JP + Jo + 2M + 2Z

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA (S)
W = JP + Jo + 2M + 2Z

TRANSPORT
W = JP + Jo + 2M + 2Z

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
W = JP + Jo + 2M + 2Z

S - studia prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym (dziennym), w innym przypadku studia stacjonarne / dzienne i niestacjonarne / zaoczne

Ogólne zasady rekrutacji na Politechnikę Poznańską
czyli, co podstawić do wzoru

Na studia przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu wg kolejności na liście rankingowej utworzonej z zastosowaniem odpowiedniego dla danego kierunku studiów wzoru
gdzie:
R - liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za anonimowy, składający się z dwóch sesji rysunkowych, egzamin wstępny z rysunku, polegający na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów.
a ponadto w przypadku kandydatów zdających tzw. „nowa maturę”:

Jp - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

Jo
- liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata,

M = MPODST + MROZ
gdzie:
MPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),
MROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),

X = XPODST + XROZ gdzie:
XPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki
i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów), XROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Y = YPODST + YROZ
gdzie:
YPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że YROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku nie-zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),
YROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że YPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku nie-zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Z = ZPODST + ZROZ
gdzie:
ZPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata
z uwzględnieniem, że ZROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),
ZROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów).
Uwaga: Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym, ustala się następująco:
a) dla wyników w przedziale do 29% PPODST = 2 PROZ
b) dla wyników w przedziale od 30% PPODST = 0,5 PROZ + 50 gdzie:
PPODST - wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym, PROZ - wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym.
Za PPODST przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów), w przypadku gdy kandydat zdawał egzamin w części pisemnej zarówno na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: