Studia ścisłe Poznań

Studia na takich kierunkach jak matematyka, fizyka, chemia nie należą do najłatwiejszych. Choć ich zakończenie daje ciekawe perspektywy zawodowe to nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Studia ścisłe w Poznaniu możesz zrealizować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Wydział Fizyki UAM, zasady rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018

Wydział Fizyki UAM, zasady rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018

Studenci kształceni na Wydziale Fizyki sięgają po najwyższe laury. Studenci Informatyki Stosowanej - przekształconej w inżynierski kierunek Technologie Komputerowe i Techniczne Zastosowania Internetu w ciągu ostatnich 4 lat jako światowi finaliści znaleźli się aż czterokrotnie w Top 5 Europy międzynarodowego konkursu marketingu internetowego Google Online Marketing Challenge. W tym roku dr Wojciech Czart, przygotowujący studentów w ramach zajęć prowadzonych na Wydziale Fizyki, został zaproszony do jury tego jednego z największych na świecie konkursów (The Global Academic Panel).
Akredytacja: Wydział Fizyki posiada pierwszą, najwyższą kategorię naukową w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.


WYDZIAŁ FIZYKI UAM, rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Astronomia a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski

0,1

j. angielski

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

j. angielski

0,3

0,3

j. obcy nowożytny inny niż j. angielski

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny inny niż j. angielski

0,2

fizyka i astronomia

lub

fizyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,4

fizyka z astronomią

0,6

0,6

informatyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

0,4

matematyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,4

matematyka

0,6

0,6

chemia

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

chemia

0,2

0,2

biologia

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

biologia

0,2

0,2

geografia

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

geografia

0,2

0,2

język polski, język obcy jeden do wyboru i jeden z sześciu przedmiotów

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem a) - profil praktyczny

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,05

j. polski

0,2

0,1

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,05

j. obcy nowożytny

0,2

0,1

fizyka i astronomia

lub

fizyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,6

fizyka z astronomią

0,6

0,8

informatyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

0,5

matematyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,6

matematyka

0,6

0,8

chemia

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

chemia

0,6

0,4

biologia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

biologia

0,6

0,3

geografia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

geografia

0,6

0,3


język polski, język obcy do wyboru i jeden z sześciu przedmiotów

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Reżyseria dźwięku a) - profil praktyczny

1) Sprawdzian praktyczny - test muzyczny obejmujący ocenę wrażliwości muzycznej (poczucie rytmu, wysokości, głośności, itp.) oraz osłuchanie z muzyką klasyczną i popularną (rozrywkową); od kandydata wymagana jest też umiejętność głosowego odtworzenia fragmentu prostej melodii; test oceniany jest w skali od 0 do 50 punktów; pozytywny wynik testu muzycznego to uzyskanie nie mniej niż 25 punktów; negatywny wynik testu muzycznego eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2)

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,05

j. polski

0,2

0,1

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,05

j. obcy nowożytny

0,2

0,1

fizyka i astronomia

lub

fizyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,6

fizyka z astronomią

0,6

0,8

informatyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

0,5

matematyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,6

matematyka

0,6

0,8

chemia

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

chemia

0,6

0,4

biologia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

biologia

0,6

0,3

geografia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

geografia

0,6

0,3


język polski, język obcy jeden do wyboru i jeden z sześciu przedmiotów

Wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom – dotyczy trybu I i II. Wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Końcowym wynikiem jest suma punktów uzyskanych z obu form postępowania kwalifikacyjnego.


Biofizyka specjalność biofizyka molekularna a) - profil ogólnoakademicki Biofizyka specjalność optyka okularowa z optometrią a) - profil ogólnoakademicki Fizyka medyczna a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom

waga

uwaga

przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski

0,2

0,2

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny

0,2

0,2

fizyka i astronomia

lub

fizyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

fizyka z astronomią

0,6

0,6

informatyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

0,6

matematyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

matematyka

0,6

0,6

chemia

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

chemia

0,6

0,6

biologia

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

biologia

0,6

0,6


język polski, język obcy jeden do wyboru i jeden z pięciu przedmiotów

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Fizyka a) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom waga uwaga przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski

0,2

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny

0,2

matematyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

fizyka z astronomią

0,6

0,4

fizyka i astronomia

lub

fizyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,4

informatyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

matematyka

0,6

chemia

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

chemia

0,6


język polski, język obcy jeden do wyboru i jeden z trzech przedmiotów

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Technologie komputerowe b) - profil ogólnoakademicki

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego

Tryb I 1) 2) 3) Tryb II

5) 6)

konkurs świadectw dojrzałości

przedmiot

poziom waga uwaga przedmiot

waga

uwaga

j. polski

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. polski

0,2

j. obcy nowożytny

podstawowy

lub rozszerzony

0,1

j. obcy nowożytny

0,2

matematyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

fizyka z astronomią

0,6

0,4

fizyka i astronomia

lub

fizyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,3

0,4

informatyka

podstawowy

lub rozszerzony

0,4

matematyka

0,6

chemia

podstawowy

lub rozszerzony

0,2

chemia

0,6


język polski, język obcy jeden do wyboru i jeden z trzech przedmiotów

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.


Studia stacjonarne drugiego stopnia

Akustyka c) - profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych

1) Uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia.

2) Rozmowa kwalifikacyjna z akustyki z zakresu analizy sygnałów, psychoakustyki oraz akustyki fizycznej, która oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik kandydata ustala się według następującej zasady:

1) 1/2 średniej ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia

2) 1/2 oceny rozmowy kwalifikacyjnej Suma obu liczb zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku stanowi o końcowym wyniku kandydata.

Astronomia c) - profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych

1) Uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia.

2) Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu nauk ścisłych z uwzględnieniem tematyki ukończonych studiów pierwszego stopnia, która oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik kandydata ustala się według następującej zasady:

1) 1/3 średniej ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia

2) 2/3 oceny rozmowy kwalifikacyjnej Suma obu liczb zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku stanowi o końcowym wyniku kandydata.

Optometria c) - profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych lub medycznych

1) Uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia.

2) Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu optyki fizjologicznej i procedur badania refrakcji z zakresu programu studiów pierwszego stopnia, która oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik kandydata ustala się według następującej zasady:

1) 1/3 średniej ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia

2) 2/3 oceny rozmowy kwalifikacyjnej Suma obu liczb zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku stanowi o końcowym wyniku kandydata.

Biofizyka c) - profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych lub medycznych

1) Uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia.

2) Rozmowa kwalifikacyjna z biofizyki z zakresu programu studiów pierwszego stopnia, która oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik kandydata ustala się według następującej zasady:

1) 2/3 średniej ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia

2) 1/3 oceny rozmowy kwalifikacyjnej Suma obu liczb zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku stanowi o końcowym wyniku kandydata.

Fizyka medyczna c) - profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych lub medycznych

1) Uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia.

2) Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki oraz fizyki medycznej z zakresu programu studiów pierwszego stopnia, która oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik kandydata ustala się według następującej zasady:

1) 1/3 średniej ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia

2) 2/3 oceny rozmowy kwalifikacyjnej Suma obu liczb zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku stanowi o końcowym wyniku kandydata.


Fizyka c) - profil ogólnoakademicki

dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru nauk ścisłych

1) Uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia.

2) Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki z zakresu programu studiów pierwszego stopnia, która oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik kandydata ustala się według następującej zasady:

1) 2/3 średniej ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia

2) 1/3 oceny rozmowy kwalifikacyjnej Suma obu liczb zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku stanowi o końcowym wyniku kandydata.

Aplikacje Internetu Rzeczy d) - profil ogólnoakademicki

Interdyscyplinarny kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dla absolwentów studiów pierwszego (studia inżynierskie) lub drugiego stopnia (magister inżynier) z obszaru nauk ścisłych, technicznych lub nauk ekonomicznych

Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni roku akademickiego 2017/2018.

1) Uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych w czasie studiów wyższych.

2) Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

3) Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu ogólnej wiedzy informatycznej, a w szczególności wiedzy o Internecie, która oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.

Wynik kandydata ustala się według następującej zasady:

1) 1/2 średniej ocen uzyskanych w czasie studiów wyższych

2) 1/4 oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych

3) 1/4 oceny rozmowy kwalifikacyjnej Suma trzech liczb zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku stanowi o końcowym wyniku kandydata.
zobacz również: studia dzienne [] studia zaoczne [] kierunki studiów Poznań [] studia w Poznaniu [] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [] kierunki studiów A-Z []

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem