Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Kierunki studiów


Poznaj kierunki studiów na UAM w Poznaniu

Poznaj kierunki studiów na UAM w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU, kierunki studiów 2018/2019

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, tel. centrala 61 829 40 00

kierunki studiów w Poznaniu, kierunki studiów Poznań, studia w Poznaniu, studia Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) posiada bardzo bogatą ofertę kierunków studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Poznaj kierunki studiów na UAM na rok akademicki 2018/2019.


Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

KOMUNIKACJA EUROPEJSKA

CYWILIZACJA ZACHODNIOEUROPEJSKA

PROJEKTOWANIE KULTURY

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Komunikacja europejska

Cywilizacja zachodnioeuropejska

Projektowanie kultury


Wydział Anglistyki
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Filologia angielska

filologia angielsko-chińska

filologia niderlandzka

English Studies: Literature and Culture

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Filologia angielska


Wydział Biologii
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Biologia

Biologia specjalność nauczanie przyrody

Ochrona środowiska

Biotechnologia

Bioinformatyka

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Biologia

Ochrona środowiska


Wydział Chemii
UAM

Chemia

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Filologia polska

Filmoznawstwo i kultura mediów

Wiedza o teatrze

Bałkanistyka z językiem albańskim i macedońskim

Filologia bułgarska

Filologia chorwacka

Filologia czeska

Filologia serbska

Filologia słowiańska i filologia polska z językiem rosyjskim

Studia południowosłowiańskie z językiem bułgarskim i serbskim

Filologia klasyczna

Studia śródziemnomorskie

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Studia polonistyczno-germanistyczne

Studia środkowoeuropejskie

Filologia polska jako obca

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Filologia polska


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - WYMAGANIA REKRUTACYJNE:


Wydział Fizyki UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Astronomia

Akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem

Reżyseria dźwięku

Biofizyka specjalność biofizyka molekularna

Biofizyka specjalność optyka okularowa z optometrią

Fizyka medyczna

Fizyka

Technologie komputerowe

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Akustyka specjalność protetyka słuchu

Reżyseria dźwięku

Biofizyka specjalność optyka okularowa z optometrią


Wydział Historyczny
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Archeologia

Etnologia

Historia

Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia specjalność nauczycielska

Historia specjalność socjoekonomika

Historia specjalność mediewistyka

Historia specjalność polityka i media w dziejach

Historia specjalność historia wojskowości

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Historia sztuki

Muzykologia

Wschodoznawstwo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Historia

Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia specjalność polityka i media w dziejach

Historia specjalność socjoekonomika

Historia specjalność mediewistyka

Historia specjalność historia wojskowości

Historia

Historia specjalność nauczycielska


Wydział Matematyki i Informatyki
UAM

Informatyka

Informatyka
(studia prowadzone w języku angielskim)

Matematyka

Nauczanie matematyki i informatyki

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka

Matematyka

Nauczanie matematyki i informatyki


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Geodezja i kartografia

Geografia

Geografia specjalność ekologia miasta

Geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia

Geografia specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna

Geoinformacja

Geologia

Gospodarka przestrzenna

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie środowiskiem

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Geografia

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Turystyka i rekreacja


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie państwem

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie państwem


Wydział Nauk Społecznych
UAM

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kognitywistyka

Filozofia

Filozofia specjalność komunikacja społeczna

Kulturoznawstwo

Socjologia

Praca socjalna

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia


Wydział Neofilologii
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA
(grupa bez znajomości j. rosyjskiego)

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA
(grupa ze znajomością j. rosyjskiego)

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA UKRAIŃSKA

FILOLOGIA specjalność ARABISTYKA

FILOLOGIA specjalność HEBRAISTYKA

FILOLOGIA specjalność TURKOLOGIA

FILOLOGIA specjalność INDOLOGIA

FILOLOGIA specjalność JAPONISTYKA

FILOLOGIA specjalność SINOLOGIA

FILOLOGIA specjalność LINGWISTYKA STOSOWANA

FILOLOGIA specjalność LINGWISTYKA STOSOWANA
(bez znajomości j. niemieckiego)

FILOLOGIA specjalność BAŁTOLOGIA - FILOLOGIA ŁOTEWSKA

FILOLOGIA specjalność JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI

FILOLOGIA specjalność JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA KOREAŃSKA

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA NOWOGRECKA

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIE AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ - FILOLOGIA WIETNAMSKA

FILOLOGIA specjalność UGROFINISTYKA - FILOLOGIA FIŃSKA

FILOLOGIA specjalność UGROFINISTYKA - FILOLOGIA WĘGIERSKA

FILOLOGIA specjalność ETNOLINGWISTYKA

FILOLOGIA specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA

(Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach)

Filologia specjalność filologia germańska z filologią rosyjską

Filologia specjalność filologia germańska
grupa z językiem niemieckim od poziomu A1

Filologia specjalność filologia hiszpańska

Filologia specjalność filologia włoska

Filologia specjalność filologia romańska

Filologia specjalność filologia rumuńska

Filologia specjalność filologia szwedzka

Filologia specjalność filologia duńska

Studia niestacjonarne I stopnia

Filologia specjalność filologia rosyjska
grupa ze znajomością języka rosyjskiego

Filologia specjalność filologia rosyjska
grupa bez znajomości języka rosyjskiego

Filologia specjalność etnolingwistyka

Filologia specjalność filologia germańska
grupa z językiem niemieckim od poziomu A1

Filologia specjalność japonistyka

Filologia specjalność filologia koreańska


Wydział Prawa i Administracji
UAM

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Prawo

Prawo

(Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach).

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Administracja

Kierunek prawno-ekonomiczny

(Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Prawo europejskie

Zarządzanie i prawo w biznesie

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Prawo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Administracja

Prawo europejskie

Zarządzanie i prawo w biznesie


Wydział Studiów Edukacyjnych
UAM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

Pedagogika specjalność resocjalizacja

Pedagogika specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Pedagogika specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pedagogika specjalna specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pedagogika specjalna specjalność logopedia – profilaktyka i terapia

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język angielski

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język niemiecki

Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Pedagogika specjalność resocjalizacja

Pedagogika specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną


Wydział Teologiczny
UAM

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Teologia specjalność kapłańska

Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Dialog i doradztwo społeczne

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
UAM w Kaliszu

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Filologia polska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Ochrona dóbr kultury

Pedagogika

Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Filologia angielska z pedagogiką

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Ochrona dóbr kultury

Pedagogika

Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim


Zobacz również:


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: