Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Kierunki studiów


Wolne miejsca na kierunkach studiów w Poznaniu

Wolne miejsca na kierunkach studiów w Poznaniu

Poznańskie uczelnie nadal rekrutują

Na wielu poznańskich uczelniach można wciąż zarejestrować się na studia. To dobra informacja dla tych, którzy wracają z wakacji i postanowili podjąć naukę jeszcze w tym roku. Po naborze lipcowym pozostało jeszcze wiele wolnych miejsc na kierunkach studiów, które prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych (dziennych). Najczęściej rekrutacja na ten typ studiów prowadzona będzie w zależności od uczelni do początku września lub połowy września. Kierunki studiów w Poznaniu na uczelniach publicznych (UAM, UAP, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Muzyczna, Akademia Wychowania Fizycznego)

Gdzie są wolne miejsca na studiach w Poznaniu?

Na uczelniach publicznych rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Wydział Biologii oferuje studia stacjonarne I stopnia na kierunkach: biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody oraz ochrona środowiska

Wydział Chemii ma wolne miejsca na kierunku chemia.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej posiada jeszcze bogatą ofertę. Są to studia na kierunkach i specjalnościach: bałkanistyka, filologia polska, filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowiańska i filologia polska, studia południowosłowiańskie, studia śródziemnomorskie, polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie, studia polonistyczno-germanistyczne oraz na kierunku wiedza o teatrze

Wydział Fizyki rekrutuje na kierunki astronomia, biofizyka, specjalność biofizyka molekularna, fizyka, fizyka medyczna, technologie komputerowe (studia inżynierskie 3,5-letnie)

Wydział Historyczny. Oferta bardzo bogata: archeologia, etnologia, historia, historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, specjalność historia wojskowości, historia, specjalność mediewistyka, historia, specjalność nauczycielska, historia, specjalność polityka i media w dziejach, historia, specjalność socjoekonomika, historia sztuki, humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, muzykologia, wschodoznawstwo

Wydział Matematyki i Informatyki ma wolne miejsca na atrakcyjnym kierunku, jakim jest z pewnością informatyka (studia inżynierskie 3,5-letnie), Dostępna jest również informatyka, studia inżynierskie 3,5-letnie w języku angielskim. Dodatkowo trwa rekrutacja na kierunek matematyka oraz nauczanie matematyki i informatyki

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych rekrutuje na kierunek geografia i specjalności na tym kierunku: ekologia miasta, geoanaliza społeczno-ekonomiczna, geoinformacja, hydrologia, meteorologia i klimatologia. Ofertę w ramach rekrutacji dodatkowej uzupełniają: geoinformacja (studia inżynierskie 3,5-letnie), geologia, gospodarka przestrzenna, zarządzanie środowiskiem

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa proponuje dwa kierunki politologia oraz zarządzanie państwem

Wydział Nauk Społecznych pozostał z ofertą studiów na kierunkach: filozofia, filozofia, specjalność komunikacja społeczna, kulturoznawstwo

Wydział Neofilologii dla przyszłych filologów oferuje jeszcze studia na kierunkach i specjalnościach: arabistyka, bałtologia - filologia litewska, filologia nowogrecka, filologia rosyjska z filologią ukraińską, filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną, filologia ukraińska, filologia ukraińska z filologią angielską, filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska, filologia wietnamska, hebraistyka, indologia, językoznawstwo i nauka o informacji, językoznawstwo komputerowe, turkologia, ugrofinistyka - filologia węgierska

Wydział Studiów Edukacyjnych ma wolne miejsca na kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna (na specjalnościach): : pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika specjalna, specjalność logopedia - profilaktyka i terapia, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych, resocjalizacja, socjoterapia i promocja zdrowia, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Wydział Teologiczny rekrutację uzupełniającą prowadzi na kierunku: dialog i doradztwo społeczne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne - na te studia również rekrutacja w ramach drugiego naboru


Wolne miejsca także w Gnieźnie

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie prowadzi rekrutację na kierunki: cywilizacja zachodnioeuropejska, komunikacja europejska, projektowanie kultury,

Kalisz również zaprasza studentów

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu prowadzi rekrutację w ramach drugiego naboru na kierunki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia angielska z pedagogiką, filologia polska, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, ochrona dóbr kultury, pedagogika, pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

więcej informacji o zasadach rekrutacji, terminach na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - drugi nabór

Do 31 sierpnia można zarejestrować się jeszcze na studia stacjonarne I stopnia oferowane przez największą poznańską uczelnię przyrodniczą. Czas na decyzję zostało naprawdę mało. Są wolne miejsca na:

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Ekoenergetyka
 • informatyka i agroinżynieria
 • inżynieria rolnicza
 • ochrona środowiska
 • rolnictwo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauki o Zwierzętach

 • agroturystyka
 • biologia
 • zootechnika

Wydział Technologii Drewna

 • projektowanie mebli
 • technologia drewna

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu tylko kierunek ogrodnictwo

Wydział Nauki o Żywności i Żywieniu

 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria środowiska

Wydział Ekonomiczno-Społeczny ma wolne miejsca na kierunku ekonomia

Więcej o dostępnych kierunkach na stronie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu prowadzona jest rekrutacja na kierunek: animacja osób 50+. Zapisy trwają do 15 września. Dla kandydatów 40 miejsc. Zobacz informacje o kierunku na Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Są również wolne miejsca na Akademii Muzycznej oraz Uniwersytecie Artystycznym na trzech kierunkach studiów stacjonarnych: rzeźba, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, design krajobrazu. (dokumenty do 1 września. Uwaga: Mało czasu)
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: