Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Kierunki studiów


Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, kierunki studiów

Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, kierunki studiów

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej prowadzi trzy kierunki studiów. Poniżej prezentujemy szczegółowe charakterystyki kierunków: administracja, ekonomia, zarządzanie.

Jakie studia wybrać? Interesują Cię kierunki studiów w Opolu, studia ekonomiczne w Opolu?

Studia ekonomiczne w Opolu, studia ekonomiczne Opole

Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia I stopnia, rok akademicki 2017/2018:

Administracja

Studia na kierunku Administracja obejmują I stopień kształcenia (licencjat), prowadzone są na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają odpowiednio 6 i 7 semestrów.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz w prywatnych przedsiębiorstwach. Potrafi stosować prawo z wykorzystaniem reguł wykładni i interpretacji tekstu prawnego w instytucjach publicznych oraz niepublicznych. Absolwent potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. Potrafi współdziałać w grupie. Jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu administracji. Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji. Wreszcie potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Posługuje się językiem prawniczym i siatką pojęciową charakterystyczną dla tej dyscypliny nauki.

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:
  • strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach,
  • organizacjach gospodarczych i zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO′s),
  • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi.

Ekonomia

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają odpowiednio 6 i 7 semestrów.

Absolwent studiów na kierunku Ekonomia I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Absolwent kierunku Ekonomia I stopnia potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy. Jest przygotowany do funkcjonowania na różnych szczeblach hierarchii wewnątrzgrupowej, zdolny do porozumiewania się z otoczeniem oraz przygotowany do realizacji zarówno indywidualnych, jak i zespołowych zadań. Potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, samodzielnie inicjuje i podejmuje proste działania. Jest gotowy do uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji projektów społeczno- gospodarczych uwzględniając kwestie prawne, społeczne i ekonomiczne. Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji.

Absolwent kierunku Ekonomia I stopnia znajdzie zatrudnienie w:
  • działach analiz przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych,
  • strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach,
  • organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO′s),
  • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi
Absolwenci są także przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.


Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie obejmują I stopień kształcenia (licencjat), prowadzone są na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają odpowiednio 6 i 7 semestrów.

Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, kierownika/menedżera średniego szczebla oraz doradcy zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w instytucjach administracji państwowej i lokalnej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto, Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz do ciągłego dokształcania się i aktualizowania wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, doskonalenia zdobytych umiejętności oraz kompetencji, a także aktywnego wyznaczania ścieżki własnego rozwoju. Jest również przygotowany do czynnego uczestnictwa w projektach, grupach, organizacjach i instytucjach. W pracy zawodowej potrafi skutecznie wykorzystywać narzędzia zarządzania oraz techniki organizatorskie. Posiada rozwinięte kompetencje interpersonalne - funkcjonując w zespole skutecznie komunikuje się, negocjuje i przekonuje. Potrafi ponadto podejmować samodzielne decyzje w zakresie zarządzania, a także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Jest przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte w toku studiów. Posiada teoretyczne i praktyczne przygotowanie pozwalające na czynne uczestnictwo w życiu ekonomicznym współczesnych jednostek gospodarczych.


zobacz również:
Prezentacja Uczelni: Politechnika OpolskaAutor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: