Kierunki studiów


Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym - PUSS w Pile

Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym - PUSS w Pile

FILOLOGIA ANGIELSKA z przygotowaniem pedagogicznym - Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Absolwent specjalności filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym legitymuje się, zbliżoną do rodzimej, znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel języka angielskiego po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie:
 • specjalności studiów, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz móc ją samodzielnie pogłębiać i aktualizować, a także integrować z innymi dziedzinami wiedzy,
 • psychologii i pedagogiki, aby pełnić funkcje wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne, umieć wspierać wszechstronny rozwój dziecka, indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby edukacyjne swoich uczniów, organizować życie społeczne na poziomie szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,
 • dydaktyki ogólnej i przedmiotowej (metodyki), umożliwiające skuteczne prowadzenie zajęć edukacyjnych, rozbudzanie zainteresowań poznawczych w przedmiocie oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania, środków i pomocy dydaktycznych, a także umiejętność badania i oceny osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki,
 • wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych,
 • posiadania umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny i zrozumiały, z zachowaniem zasad kultury języka,
 • efektywnego i zgodnego z zasadami higieny posługiwania się narządami głosu,
 • wyrażania gotowości do rozwoju osobistego i zawodowego oraz kształcenia się przez całe życie,
 • komunikacji na szczeblach regionalnych, ponadregionalnych i kulturowych,
 • specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności organizatorskich, kierowniczych, pedagogicznych, prowadzenia negocjacji oraz promocji,
 • szerokiego oddziaływania na jednostkę, grupę i środowisko społeczne oraz podejmowania różnorodnych ról społeczno-zawodowych z zachowaniem zasad etyki.

Studenci filologii angielskiej odbywają sześciomiesięczną praktykę, która realizowana jest równolegle z odpowiednimi modułami teoretycznymi. Podstawowym celem praktyki jest przygotowanie absolwenta do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej.


PUSS w Pile informuje, że trwa drugi nabór na studia stacjonarne. Kandydaci do 16 września mają czas na dokonanie rejestracji, a do 17 września na złożenie wymaganych dokumentów.

Uczelnia przewiduje także uruchomienie trzeciej tury rekrutacji (studia stacjonarne i niestacjonarne) dostosowanej do matury poprawkowej. W tym przypadku rejestracja będzie możliwa do 8 października, a dokumenty będzie można składać do 9 października br.

Rejestracja internetowa -
irk.puss.pila.pl/pl/

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem