Kierunki studiów


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Chcesz prowadzić zajęcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zajęcia dydaktyczne z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej? Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz dzieci? Jeżeli tak to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy proponuje kandydatom jednolite studia magisterskie (pięcioletnie) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat)
Uzyskany tytuł: magister

Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej).

Rekrutacja kandydatów na studia na rok akademicki 2020/2021 potrwa do 31 sierpnia.


Atuty PWSZ im. Witelona w Legnicy:

  • nowoczesna baza dydaktyczna,
  • specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,
  • wysoka jakość kształcenia dzięki kadrze dydaktycznej posiadającej dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi,
  • program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,
  • bogaty program praktyk, który stwarza możliwość obserwacji, poznania, uczestniczenia i tworzenia praktycznej działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej,
  • możliwość uczestnictwa w pracach kół naukowych, konferencjach naukowych i metodycznych, działalności samorządu studenckiego oraz wolontariatu.

Partnerzy

Uczelnia współpracuje z wieloma podmiotami środowiska lokalnego: przedszkolami, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, a także z Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem