Kierunki studiów


Politologia na UJD w Częstochowie - rekrutacja

Politologia na UJD w Częstochowie - rekrutacja

Politologia - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia ruszyły z rekrutacją. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje ciekawy, przyszłościowy kierunek kształcenia, który otwiera przed Wami perspektywy na przyszłość. UJD zapewnia atrakcyjne specjalności, ciekawe miejsca praktyk, wykwalifikowaną kadrę Katedry Nauk o Bezpieczeństwie, nowoczesną infrastrukturę, przyjazne otoczenie akademickie. Jeśli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia, możesz skorzystać z oferty edukacyjnej w ramach kierunku Politologia studia drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Rekrutacja na studia 2020/2021: rekrutacja.ujd.edu.pl

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Politologia jest zdobycie uporządkowanej, szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych (w tym głównie nauk politycznych) oraz ogólnie rozumianej humanistyki, które umożliwią interdyscyplinarną analizę zjawisk społecznych, politycznych, kulturowych, gospodarczych, orientację w zakresie najnowszej historii politycznej, historii myśli politycznej, ewolucji doktryn politycznych, teorii państwa i prawa, organizacji i zarządzania, systemów politycznych, administracji publicznej, polityki lokalnej (w Polsce i w innych krajach), politologicznych aspektów ekonomii, polityki społecznej i gospodarczej państwa, międzynarodowych stosunków politycznych, integracji europejskiej, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, komunikowania i marketingu politycznego a także specyfiki metod i technik badań stosowanych w naukach politycznych.

Istotnym celem kształcenia jest także nabycie przez studentów wiedzy o człowieku, jako podmiocie konstytuującym zjawiska i struktury społeczne i polityczne, o podstawach prawnych, normatywnych, etycznych i moralnych leżących u podstaw zjawisk i procesów społecznych, politycznych, kulturowych, gospodarczych i ekonomicznych. Studenci kierunku Politologia zdobędą także umiejętności i kompetencje w zakresie aktywnego uczestnictwa w sferze społecznej i politycznej, na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, wykształcą postawę sprzyjającą samokształceniu, samodoskonaleniu, zdolność do działalności publicznej o różnej skali i na różnych poziomach struktur społecznych i politycznych. Kierunek Politologia ma także na celu edukację studentów w sferze etyki, skutecznej komunikacji i kooperacji we wszelkich przedsięwzięciach i działaniach, których podejmują się w toku studiów a także w późniejszej pracy zawodowej, z uwzględnieniem zdolności współpracy w grupie i kierowania zespołem ludzi, umiejętności rozwiązywania konfliktów i skutecznego planowania działań w pracy indywidualnej i zespołowej. Celem kierunku Politologia jest wreszcie wykształcenie młodych specjalistów nauk społecznych i zarazem swobodnie poruszających się w obszarze humanistyki erudytów, którzy dzięki interdyscyplinarnym studiom w tym także zdobytym kompetencjom językowym (na poziomie B2), biegłości posługiwania się współczesną technologią multimedialną, wysokiej kulturze słowa i zdolności do formułowania dojrzałych opinii i sądów będą mieli szerokie możliwości wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych i społecznych na rynku pracy - lokalnym, ogólnopolskim i globalnym.

Celem szerokiej oferty programowej kierunku Politologia oraz praktyk zawodowych dostosowanych do programu kształcenia, jest także przygotowanie studentów do przyszłej pracy:
 • w strukturach administracji państwowej, publicznej i komunalnej,
 • jako pracowników dyplomacji,
 • w organizacjach ds. bezpieczeństwa,
 • w zespołach reagowania kryzysowego,
 • w więziennictwie,
 • w służbach państwowych, mundurowych,
 • w firmach zapewniających ochronę osób i mienia,
 • w działach handlowych firm i korporacji (z uwzględnieniem tych, które prowadzą współpracę międzynarodową),
 • w zakresie marketingu i reklamy w firmach międzynarodowych i krajowych oraz w lokalnych firmach komercyjnych,
 • w mediach i agencjach public relations,
 • w organizacjach społecznych i politycznych na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim,
 • jako konsultantów politycznych w partiach politycznych,
 • jako kreatorów wizerunku politycznego,
 • jako specjalistów w zakresie budowy kampanii politycznych,
 • jako organizatorów i koordynatorów wolontariatu w organizacjach i instytucjach zajmujących się świadczeniami pomocy społecznej,
 • jako doradców i specjalistów od realizacji polityki społecznej,
 • jako pracowników nauki, analityków i ekspertów określonych dziedzin polityki,
 • jako doradców w instytucjach i organizacjach społecznych i politycznych.

Po ukończeniu kierunku Politologia, do przewidywanych miejsc pracy absolwenta należy zaliczyć placówki:
 • Urzędy Miasta i Gminy;
 • Ambasady i Konsulaty;
 • jednostki specjalistyczne, w tym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
 • jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w tym także Szkoły Pożarnicze i centra szkoleniowe Państwowej Straży Pożarnej;
 • Ośrodki szkoleniowe Służb Więziennych;
 • Jednostki Straży Miejskiej,OŚCI w tym także ośrodki szkoleniowe Straży Miejskiej;
 • Administracja Wojskowa;
 • Wydziały Bezpieczeństwa Publicznego, Wydziały Spraw Obronnych i Ochrony Ludności;
 • Firmy i koncerny zagraniczne;
 • Agencje Public Relations, Agencje Reklamy;
 • Sztaby Wyborcze;
 • Biura Radnych, Wojewodów, Posłów, Senatorów;
 • Komisje Eksperckie Rad Gmin, Powiatów, Sejmików Wojewódzkich, Sejmu, Senatu.
 • Kancelarie Ministerstw, agend i agencji rządowych, Sejmików Wojewódzkich, Sejmu, Senatu, Prezydenta RP;
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej;
 • Organizacje non-profit, Fundacje;
 • Placówki Naukowo-Badawcze, Pracownie Eksperckie, Think tanki partii politycznych i ekspertów politycznych.

Specjalności na studiach I stopnia:
 • europejska
 • społeczno-polityczna

Specjalności na studiach II stopnia:
 • polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
 • polityka i wielokulturowość

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Sprawdź najnowsze zasady rekrutacji:

Dowiedz się więcej o Uczelni:


Przeglądaj kierunki studiów w Częstochowie według rodzajów studiów:

Zobacz aktualności i propozycje studiów na innych częstochowskich uczelniach wyższych:


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem