Kierunki studiów


Penitencjarystyka - Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki zaprasza na studia I stopnia!

Penitencjarystyka - Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki zaprasza na studia I stopnia!

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki zaprasza na studia I stopnia na kierunku Penitencjarystyka.

UWAGA! REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK do 15 maja 2020 r.!

Kierunek stworzony został dla absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, kontrolą przestępczości, procesami: resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanymi z profilaktyką społeczną. Absolwent poprzez zdobytą wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną będzie w pełnym zakresie przygotowany do realizowania zadań zawodowych związanych z procesem resocjalizacji i readaptacji osadzonych, będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo w jednostkach oraz podejmować określone procedury zawodowe ze względu na określone zadania dotyczące specjalistycznej pracy z osadzonym. Ponadto kończąc studia pierwszego stopnia absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje do podejmowania zadań zawodowych w instytucjach diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych ukierunkowanych na leczeniu uzależnień (narkomania i alkoholizm).

Studia I stopnia:

Studia I stopnia Służby Więziennej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego. Uczelnia oferuje również kontynuację studiów na II stopniu, które zakończą się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom - tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2020 r. i będą prowadzone w kampusie mundurowym WSKiP w Kaliszu.


REJESTRACJA KANDYDATÓW

do 15 maja 2020 r. zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów;

 • pobierz z systemu IRK i wydrukuj podanie o przyjęcie do służby kandydackiej oraz wniosek o przyjęcie na studia. Dostarcz do siedziby Uczelni najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r. – osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej na adres: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa (liczy się data wpływu do Uczelni);
 • prześlij poprzez system IRK aktualną kolorową fotografię w formie cyfrowej;
 • zapłać 100 zł opłaty rekrutacyjnej (więcej informacji)

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


 • 1 marca – 15 maja 2020 r. – Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK;
 • 15 marca – 22 maja 2020 r. – Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki wystawi kandydatom skierowania do Rejonowych Komisji Lekarskich w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby;
WSKiP wyśle do zarejestrowanych kandydatów listy polecone ze skierowaniem do Rejonowych Komisji Lekarskich z informacją o wyznaczonym terminie badań;

 • 15 marca – 22 maja 2020 r. – WSKiP sprawdzi niekaralność kandydatów w Krajowym Rejestrze Karnym;
 • do 31 maja 2020 r. – WSKiP poinformuje kandydatów o terminie sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • 23-25 czerwca 2020 r. (jeden dzień) – WSKiP przeprowadzi sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów;
 • do 08 lipca 2020 r. – Termin uzupełnienia wyników matur w systemie IRK przez kandydatów;
 • do 08 lipca 2020 r. – WSKiP rejestruje orzeczenia komisji lekarskich o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby;
 • do 10 lipca 2020 r. – Sporządzenie listy rankingowej i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia;
 • do 15 lipca 2020 r. – Dostarczenie do WSKiP dokumentów kandydatów przyjętych na studia;

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy.

 • 17 lipca 2020 r. – Ogłoszenie informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów;
 • 1 września 2020 r. – Przyjęcie do służby kandydackiej;
 • 2-22 września 2020 r. – Kurs przygotowawczy;
 • do 11 września 2020 r. – Uzupełniające przyjęcia do służby kandydackiej z list rankingowych, w miejsce kandydatów, którzy podjęli decyzję o rezygnacji ze studiów podczas kursu przygotowawczego;
 • 1 października 2020 r. – Immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WSKiP.


Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem