Kierunki studiów


Archiwistyka oraz Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką - kierunki studiów podyplomowych na UMCS w Lublinie

Archiwistyka oraz Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką - kierunki studiów podyplomowych na UMCS w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi aktualnie rekrutację na studia podyplomowe na kierunkach:

  • ARCHIWISTYKA
  • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM-SPEDYCJĄ-LOGISTYKĄ

Studia podyplomowe: Archiwistyka
(Rejestracja w IRK do 7 lutego 2020 r.)

Studia przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych służą nabyciu lub poszerzeniu kwalifikacji przydatnych do pracy we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: pracy w charakterze archiwisty we wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej; pełnienia funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych, przewidzianej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67); pracy na stanowisku biurowym, związanej z tworzeniem i postępowaniem z dokumentacją w całym jej cyklu życia, także z zastosowaniem narzędzi elektronicznego zarządzania dokumentacją; wykorzystywania materiałów archiwalnych do celów badawczych, publicystycznych, urzędowych, administracyjnych, obsługi prawnej, edukacyjnych, genealogicznych, kulturalnych.

Szczegółowe informacje:Studia podyplomowe: Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką
(Rejestracja w IRK do 28 lutego 2020 r.)

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych podjęciem pracy w szeroko rozumianej branży Transportu – Spedycji – Logistyki, absolwentów logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych.

Ukończenie studiów podyplomowych z kierunku Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz stwarza możliwość uzyskania zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm. oraz wpis na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U z 2014 poz. 768 ze zm.

Szczegółowe informacjeZOBACZ RÓWNIEŻ:

Dowiedz się więcej o UMCS:

Przeglądaj kierunki studiów w Lublinie według rodzajów studiów:

Sprawdź aktualności i propozycje studiów na innych lubelskich uczelniach wyższych:Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem