Kierunki studiów - techniczne

To, że studia techniczne przeżywają prawdziwy boom, jest banałem. Wszelkie zestawienia z kilku ostatnich lat pokazują, że rekrutacja na kierunki techniczne jest bardzo popularna wśród kandydatów. Dobre zarobki, rozwijający się rynek pracy powodują, że wiele z kierunków technicznych jest po prostu obleganych. Studia techniczne to przede wszystkim oferta realizowana przez Politechniki. Od informatyki po robotykę, od inżynierii materiałowej po kosmonautykę - wybór jest naprawdę szeroki. Często mówi się, że studia techniczne są przede wszystkim dla ścisłowców. Warto jednak pamiętać, że kreatywność, wyobraźnia, wizjonerstwo to cechy dobrego studenta i absolwenta uczelni technicznych.

pasek_bialy.jpg
Studia techniczne - miasta akademickie

pasek_bialy.jpg
Wrocław

Gdańsk

Opole

Warszawa

pasek_bialy.jpg
Łódź

Kraków

Poznań

Kielce

pasek_bialy.jpg
Bydgoszcz

Lublin

Toruń

Rzeszów

pasek_bialy.jpg
Szczecin

Katowice

Białystok

Zielona Góra

pasek_bialy.jpg
Częstochowa

Olsztyn

Koszalin

Radom

pasek_bialy.jpg
TECHNICZNE - KIERUNKI STUDIÓW 2019
Poznaj kierunki techniczne oferowane na polskich uczelniach


 • ADMINISTRACJA SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA
 • ADVANCED NETWORK TECHNOLOGIES
 • AEROSPACE ENGINEERING
 • ANALIZA DANYCH
 • ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE
 • APPLIED INFORMATICS
 • ARCHITECTURE
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA
 • AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA
 • AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA STOSOWANA
 • AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW
 • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA
 • AUTOMATYKA, CYBERNETYKA I ROBOTYKA
 • AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • AUTOMATYKA, ROBOTYKA I SYSTEMY STEROWANIA
 • AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA
 • BEZPIECZEŃSTWO WODNE
 • BHP
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA
 • BIOINFORMATYKA
 • BIOINŻYNIERIA
 • BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
 • BIOMATERIAŁY INSPIROWANE NATURĄ
 • BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA
 • BIOMEDICALENGINEERING
 • BIOTECHNOLOGY
 • BUDOWA JACHTÓW
 • BUDOWA MASZYN I POJAZDÓW
 • BUDOWNICTWO
 • budownictwo (inżynier europejski)
 • BUDOWNICTWO PODZIEMNE
 • BUDOWNICTWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM
 • BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE - SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING
 • BUSINESS AND TECHNOLOGY
 • CERAMIKA
 • CHEMIA BUDOWLANA
 • CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW
 • CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
 • COMPUTER SCIENCE
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • CYFRYZACJA W ADMINISTRACJI
 • DATA ENGINEERING
 • ECONOMICS AND IT APPLICATIONS
 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • EKOENERGETYKA
 • ELECTRIC AND HYBRID VEHICLES ENGINEERING
 • ELECTRICAL ENGINEERING
 • ELECTRONICS AND TELE­COMMUNICATIONS
 • ELEKTROMECHATRONIKA
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA
 • ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI
 • ELEKTRONIKA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA
 • ENERGETYKA
 • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA
 • ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • ENERGETYKA KOMUNALNA
 • ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
 • ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 • EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • FOTONIKA
 • GAME DESIGN
 • GAME DEVELOPMENT
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEODEZJA I KATASTER
 • GEOFIZYKA
 • GEOINFORMACJA
 • GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE
 • GEOINŻYNIERIA I GÓRNICTWO OTWOROWE
 • GEOTECHNOLOGIE, HYDROTECHNIKA, TRANSPORT WODNY
 • GESTION ET TECHNOLOGIE
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI
 • GOSPODARKA WODNA
 • GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I ODPADAMI
 • GÓRNICTWO I GEOLOGIA
 • INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
 • INFORMATION TECHNOLOGY
 • INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA ALGORYTMICZNA
 • INFORMATYKA ANALITYCZNA
 • INFORMATYKA I SYSTEMY INFORMACYJNE
 • INFORMATYKA I SYSTEMY INTELIGENTNE
 • INFORMATYKA MEDIALNA
 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • INFORMATYKA SPOŁECZNA
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE
 • INFORMATYKA ŚLEDCZA
 • INFORMATYKA TECHNICZNA
 • INFORMATYKA W BIZNESIE
 • INFORMATYKA W INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ
 • INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA
 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY
 • INTELIGENTNE MIASTA
 • INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I BIOCHEMICZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • INŻYNIERIA CIEPŁA
 • INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
 • INŻYNIERIA DANYCH
 • INŻYNIERIA EKOLOGICZNA
 • INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA
 • INŻYNIERIA GEOLOGICZNA
 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA
 • INŻYNIERIA GÓRNICZA
 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH
 • INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM
 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
 • INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
 • INŻYNIERIA INFORMACJI
 • INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA KWANTOWA
 • INŻYNIERIA LOGISTYKI
 • INŻYNIERIA LOTNICZA
 • INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH
 • INŻYNIERIA MEBLARSTWA
 • INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA
 • INŻYNIERIA MECHATRONICZNA
 • INŻYNIERIA MEDYCZNA
 • INŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH
 • INŻYNIERIA MULTIMEDIÓW
 • INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA
 • INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR
 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW
 • INŻYNIERIA OBLICZENIOWA
 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH
 • INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH
 • INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA
 • INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI W PRZEMYŚLE 4.0
 • INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA
 • INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI
 • INŻYNIERIA ROLNICZA
 • INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA
 • INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BIOTECHNICZNYCH
 • INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • INŻYNIERIA TRANSPORTU
 • INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU
 • INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
 • INŻYNIERIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH
 • INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE
 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW INŻYNIERSKICH
 • KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • KYNOLOGIA
 • LOGISTYKA
 • LOGISTYKA INŻYNIERSKA
 • LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • LOTNICTWO
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE
 • MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
 • MATEMATYKA W TECHNICE
 • MATERIAŁY I TECHNOLOGIE METALI NIEŻELAZNYCH
 • MEBLARSTWO
 • MECHANICAL ENGINEERING
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ENERGETYCZNYCH
 • MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN
 • MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH
 • MECHATRONIC ENGINEERING
 • MECHATRONICS OF VEHICLES AND CONSTRUCTION MACHINERY
 • MECHATRONIKA
 • MECHATRONIKA POJAZDÓW
 • MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH
 • MEDIA KREATYWNE: GAME DESIGN, ANIMACJA, EFEKTY SPECJALNE
 • MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 • METALURGIA
 • MIKRO- I NANOTECHNOLOGIE W BIOFIZYCE
 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
 • MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE
 • MODELLING AND DATA SCIENCE
 • MODELOWANIE INFORMACJI BUDOWLANYCH
 • MODELOWANIE KOMPUTEROWE
 • NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW
 • NANOTECHNOLOGIA
 • NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY
 • NAWIGACJA
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE
 • OCEANOTECHNIKA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
 • OPTYKA
 • OPTYKA OKULAROWA
 • OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII
 • PALIWA I ŚRODOWISKO
 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
 • PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 • POJAZDY SAMOCHODOWE
 • PROGRAMMING
 • PROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE WWW
 • PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC
 • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA
 • PROJEKTOWANIE MEBLI
 • PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
 • PROTETYKA SŁUCHU I OCHRONA PRZED HAŁASEM
 • PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
 • PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
 • RECYKLING I METALURGIA
 • REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH
 • REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 • REŻYSERIA DŹWIĘKU
 • ROBOTYKA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW
 • ROBOTYZACJA PROCESÓW WYTWÓRCZYCH
 • SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM
 • SIECI I INSTALACJE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 • SYSTEMY BIOTECHNICZNE
 • SYSTEMY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE
 • SYSTEMY INTELIGENTNE
 • SYSTEMY STEROWANIA INTELIGENTNYMI BUDYNKAMI
 • SZTUCZNA INTELIGENCJA
 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
 • TECHNOLOGIA DREWNA
 • TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA GASTRONOMII
 • TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
 • TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ
 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
 • TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE
 • TECHNOLOGIE METALI
 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • TECHNOLOGIE SZKŁA I CERAMIKI
 • TELEINFORMATYKA
 • TELEKOMUNIKACJA
 • TOWAROZNAWSTWO
 • TOWAROZNAWSTWO W BIOGOSPODARCE
 • TRANSPORT
 • TRANSPORT I LOGISTYKA
 • TRANSPORT KOLEJOWY
 • TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE
 • VISUAL COMMUNICATION
 • WŁÓKIENNICTWO I PRZEMYSŁ MODY
 • WZORNICTWO
 • WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE
 • WZORNICTWO W TECHNOLOGIACH DRUKU I NOWYCH MEDIACH
 • ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
 • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ
 • ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ
 • ZIELONE TECHNOLOGIE
 • ZOOTECHNIKA
 • ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

 • pasek_bialy.jpg
  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

  OK, rozumiem