Kierunki studiów - humanistyczne

Kierunki studiów humanistycznych to ogromna grupa kierunków w skład której wchodzą kierunki typowo humanistyczne, które można jeszcze podzielić na kierunki m.in. filologiczne, historyczne. Poniżej przedstawiamy studia wybrane z grupy kierunków humanistycznych, dając zarazem ich krótką charakterystykę.
pasek_bialy.jpg
Studia humanistyczne - miasta akademickie

pasek_bialy.jpg
Wrocław

Gdańsk

Opole

Warszawa

pasek_bialy.jpg
Łódź

Kraków

Poznań

Kielce

pasek_bialy.jpg
Bydgoszcz

Lublin

Toruń

Rzeszów

pasek_bialy.jpg
Szczecin

Katowice

Białystok

Zielona Góra

pasek_bialy.jpg
Częstochowa

Olsztyn

Koszalin

Radom

pasek_bialy.jpg

HUMANISTYCZNE - KIERUNKI STUDIÓW 2019
Poznaj kierunki humanistyczne oferowane na polskich uczelniach


 • AFRYKANISTYKA
 • AMERYKANISTYKA
 • ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW
 • ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU
 • ANGLISTYKA
 • ANGLISTYKA OD PODSTAW
 • ANIMACJA KULTURY
 • ANIMACJA KULTURY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ
 • ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ
 • ANTROPOLOGIA STOSOWANA
 • ARABISTYKA
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • ARCHITEKTURA PRZESTRZENI KULTUROWYCH
 • ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO
 • ARTES LIBERALES
 • BAŁKANISTYKA
 • CENTRAL EUROPEAN AND BALKAN STUDIES
 • COACHING FILOZOFICZNY
 • COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE
 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI
 • DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE
 • DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
 • DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING
 • DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO PERSONALNE
 • DYPLOMACJA
 • DYPLOMACJA EUROPEJSKA
 • DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE
 • DZIENNIKARSTWO
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW
 • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
 • DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
 • DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE
 • E-HISTORIA
 • EDUKACJA FILOZOFICZNO-ETYCZNA
 • EDYTORSTWO
 • ENGLISH PHILOLOGY
 • ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA
 • ETNOLINGWISTYKA
 • ETNOLOGIA
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE
 • EUROPEAN CULTURES
 • EUROPEISTYKA
 • FAMILIOLOGIA
 • FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW
 • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH
 • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH
 • FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA OD PODSTAW
 • FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ
 • FILOLOGIA ANGIELSKO-CHIŃSKA
 • FILOLOGIA BAŁKAŃSKA
 • FILOLOGIA BAŁTYCKA
 • FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA BUŁGARSKA
 • FILOLOGIA CHIŃSKA
 • FILOLOGIA CHORWACKA
 • FILOLOGIA CZESKA
 • FILOLOGIA FRANCUSKA
 • FILOLOGIA FRANCUSKA OD PODSTAW
 • FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM OBCYM
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z FILOLOGIĄ ROSYJSKĄ
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA INDONEZYJSKO - MALAJSKA
 • FILOLOGIA INDYJSKA
 • FILOLOGIA JAPOŃSKA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
 • FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ
 • FILOLOGIA KOREAŃSKA
 • FILOLOGIA NIDERLANDZKA
 • FILOLOGIA NIEMIECKA
 • FILOLOGIA NORWESKA
 • FILOLOGIA NORWESKA OD PODSTAW
 • FILOLOGIA NOWOGRECKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA
 • FILOLOGIA PORTUGALSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z DODATKOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z FILOLOGIĄ UKRAIŃSKĄ
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM
 • FILOLOGIA ROSYJSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ
 • FILOLOGIA RUMUŃSKA
 • FILOLOGIA SERBSKA
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 • FILOLOGIA UGROFIŃSKA (JĘZYK FIŃSKI)
 • FILOLOGIA UGROFIŃSKA (JĘZYK WĘGIERSKI)
 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA
 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z FILOLOGIĄ ANGIELSKĄ
 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
 • FILOLOGIA WĘGIERSKA
 • FILOLOGIA WIETNAMSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FILOZOFIA I ETYKA
 • FILOZOFIA, SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • GERMANISTIK
 • GERMANISTYKA
 • GERMANISTYKA OD PODSTAW
 • GLOBAL COMMUNICATION
 • GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH
 • HEBRAISTYKA
 • HISPANISTYKA
 • HISPANISTYKA OD PODSTAW
 • HISPANISTYKA STOSOWANA
 • HISTORIA
 • HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW
 • HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+
 • HISTORIA SZTUKI
 • HISTORIA WOJSKOWOŚCI
 • HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI
 • HUMANISTYKA W SZKOLE - POLONISTYCZNO - HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE
 • HUNGARYSTYKA
 • IBEROZNAWSTWO
 • IBERYSTYKA
 • IBERYSTYKA HISZPAŃSKA
 • IBERYSTYKA PORTUGALSKA
 • INDOLOGIA
 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 • INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
 • INFORMATYKA MEDIALNA
 • INTERMEDIA
 • IRANISTYKA
 • ITALIANISTYKA
 • ITALIANISTYKA OD PODSTAW
 • ITALIANISTYKA Z ELEMENTAMI STUDIÓW NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM
 • JAPONISTYKA
 • język angielski i język chiński w biznesie i mediach
 • JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE
 • JĘZYK BIZNESU
 • JĘZYK CZESKI W SEKTORZE USŁUG
 • JĘZYK HISZPAŃSKI
 • JĘZYK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM
 • JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
 • JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 • JĘZYK ROSYJSKI W TURYSTYCE
 • JĘZYK WŁOSKI
 • JĘZYKI STOSOWANE
 • JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI
 • JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE
 • JUDAISTYKA
 • KOGNITYWISTYKA
 • KOGNITYWISTYKA KOMUNIKACJI
 • KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA
 • KOMUNIKACJA EUROPEJSKA
 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA
 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
 • KOREANISTYKA
 • KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA
 • KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA
 • KRYTYKA ARTYSTYCZNA
 • KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO
 • KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH
 • KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO
 • KULTURA WSPÓŁCZESNA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • KULTUROZNAWSTWO - CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
 • KULTUROZNAWSTWO - TEKSTY KULTURY
 • KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE
 • KULTUROZNAWSTWO EUROPEJSKIE
 • KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 • KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH
 • KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • KULTURY MEDIÓW
 • LATYNOAMERYKANISTYKA
 • LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • LINGWISTYKA W BIZNESIE
 • LITERATURA POPULARNA I KREACJE ŚWIATÓW GIER
 • LOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ
 • LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM
 • MEDIA I KOMUNIKACJA W BIZNESIE
 • MEDIACJA SZTUKI
 • MEDIEWISTYKA
 • MEDITERANISTYKA
 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE
 • MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE
 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
 • MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE
 • MILITARIOZNAWSTWO
 • MILITARYSTYKA HISTORYCZNA
 • MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA
 • MUZEOLOGIA
 • MUZYKOLOGIA
 • NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
 • NAUKI O RODZINIE
 • NIDERLANDYSTYKA
 • NIEMCOZNAWSTWO
 • NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA
 • OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA
 • OKCYDENTALISTYKA
 • ORGANIZACJA TURYSTYKI HISTORYCZNEJ
 • ORIENTALISTYKA
 • POLITYKA I MEDIA W DZIEJACH
 • POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE
 • POLONISTYKA
 • POLONISTYKA - ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA
 • POLONISTYKA KOMPARATYSTYKA
 • POLSKO-NIEMIECKIE STUDIA KULTUROWE I TRANSLATORSKIE
 • PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI
 • PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH
 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK
 • PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH
 • PROJEKTOWANIE KULTURY
 • PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY
 • PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE
 • PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE
 • RELACJE MIĘDZYKULTUROWE
 • RELIGIOZNAWSTWO
 • RELIGIOZNAWSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA
 • RETORYKA STOSOWANA
 • ROMANISTYKA
 • ROSJOZNAWSTWO
 • RUSYCYSTYKA
 • SINOLOGIA
 • SKANDYNAWISTYKA
 • SLAWISTYKA
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA AMERYKANISTYCZNE
 • STUDIA AZJATYCKIE
 • STUDIA BAŁKAŃSKIE
 • STUDIA BLISKOWSCHODNIE
 • STUDIA EURAZJATYCKIE
 • STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE
 • STUDIA NAD BUDDYZMEM
 • STUDIA NAD CHINAMI
 • STUDIA NAD INDIAMI I AZJĄ POŁUDNIOWĄ
 • STUDIA NAD JAPONIĄ
 • STUDIA NAD KOREĄ
 • STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ
 • STUDIA PISARSKIE
 • STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE
 • STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE
 • STUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE
 • STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE
 • STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
 • STUDIA WSCHODNIE
 • SZTUKA PISANIA
 • TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY
 • TEOLOGIA
 • TURKOLOGIA
 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE
 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA
 • TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
 • TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM
 • TURYSTYKA RELIGIJNA
 • TWÓRCZE PISANIE
 • UKRAINISTYKA
 • UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ
 • WIEDZA O TEATRZE
 • WOJSKOZNAWSTWO
 • WSCHODOZNAWSTWO
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA USŁUG
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI
 • ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI

 • pasek_bialy.jpg
  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

  OK, rozumiem