Lista studiów Warszawa


LISTA KIERUNKÓW STUDIÓW W WARSZAWIE:

Lista kierunków w Warszawie to dla Ciebie taka mapa, która pokazuje, jak wiele jest możliwości, jak wiele kierunków możesz wybrać. Ostatnio prym wiodą uczelnie techniczne, ciszą się największą popularnością wśród kandydatów. W Warszawie masz do wyboru i Politechnikę Warszawską, i WAT i SGGW. Całą ofertę uzupełniają renomowane uczelnie jak Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, SGH a w zakresie studiów pedagogicznych Akademia Pedagogiki Specjalnej. Większość tej oferty to studia na uczelniach państwowych. Warto jednak pamiętać o tym, że w stolicy działają również liczne uczelnie niepubliczne. Prezentujemy możliwe najbardziej aktualną listę na podstawie najnowszych uchwał Senatów uczelni.


 • ADMINISTRACJA
 • ADMINISTRACJA EUROPEJSKA
 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA
 • AKTORSTWO
 • AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW
 • AMERYKANISTYKA
 • ANALITYKA MEDYCZNA
 • ANTROPOZOOLOGIA
 • ARCHAEOLOGY - studia w języku angielskim
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
 • ARTES LIBERALES
 • ASTRONOMIA
 • AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA STOSOWANA
 • AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA
 • BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
 • BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BIZNES I PRZYWÓDZTWO
 • BUDOWNICTWO
 • CHEMIA
 • CHEMIA KOSMETYCZNA
 • CHEMIA MEDYCZNA
 • CHEMIA ŻYWNOŚCI
 • CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI
 • DIETETYKA
 • DORADZTWO PERSONALNE I ZARZĄDZANIE PERSONELEM
 • DOWODZENIE
 • DYPLOMACJA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • DYRYGENTURA
 • DZIENNIKARSTWO
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
 • DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
 • E-ADMINISTRACJA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EKOLOGICZNE ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI
 • EKONOMIA
 • EKONOMIA MENEDŻERSKA
 • ELEKTROMOBILNOŚĆ
 • ELEKTRONIKA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS - studia w języku angielskim
 • EUROPEISTYKA
 • EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA
 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY
 • EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII
 • FARMACJA
 • FENNISTYKA
 • FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA (ENGLISH STUDIES)
 • FILOLOGIA BAŁTYCKA
 • FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA FRANCUSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
 • FILOLOGIA NIDERLANDZKA
 • FILOLOGIA NIEMIECKA
 • FILOLOGIA NORWESKA
 • FILOLOGIA NOWOGRECKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA SZWEDZKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANCE, INTERNATIONAL INVESTMENT AND ACCOUNTING - studia w języku angielskim
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FIZJOTERAPIA
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • FOTOGRAFIA
 • FOTONIKA
 • GASTRONOMIA I HOTELARSTWO
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEODEZJA I KATASTER
 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMATYKA
 • GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
 • GEOLOGIA STOSOWANA
 • GERMANISTYKA
 • GERONTOLOGIA RODZINNA Z PORADNICTWEM ZDROWOTNYM
 • GLOBAL BUSINESS, FINANCE AND GOVERNANCE
 • GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE)
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GRAFIKA
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I DTP
 • HIGIENA STOMATOLOGICZNA
 • HISPANISTYKA STOSOWANA
 • HISTORIA
 • HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW
 • HISTORIA SZTUKI
 • HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH
 • HUNGARYSTYKA
 • IBERYSTYKA
 • IBERYSTYKA: HISPANISTYKA
 • IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA
 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 • INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INFORMATYKA I SYSTEMY INFORMACYJNE
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INFORMATYKA W MEDYCYNIE
 • INSTRUMENTALISTYKA
 • INTERNATIONAL ECONOMICS
 • INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY - studia w języku angielskim
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • INŻYNIERIA EKOLOGICZNA
 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA
 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH
 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR
 • INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BIOTECHNICZNYCH
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
 • ITALIANISTYKA
 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY
 • KOGNITYWISTYKA
 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
 • KOSMETOLOGIA
 • KREACJA DŹWIĘKU: FILM, TV, GRY
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • KULTURA WSPÓŁCZESNA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • KULTUROZNAWSTWO – CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
 • KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE
 • KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 • LEŚNICTWO
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • LOGISTYKA
 • LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH
 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
 • LOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA
 • LOTNICTWO
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MALARSTWO
 • MANAGEMENT
 • MARKETING MEDIALNY I PR
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH
 • MEBLARSTWO
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN
 • MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH
 • MECHATRONIKA
 • MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH
 • METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA
 • MIGRANTOLOGIA
 • MONTAŻ
 • MUZEOLOGIA
 • MUZYKA KOŚCIELNA
 • MUZYKOLOGIA
 • NAUCZANIE FIZYKI
 • NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
 • NAUKI O RODZINIE
 • OBRONNOŚĆ
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
 • OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN
 • OGRODNICTWO
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
 • ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY
 • ORIENTALISTYKA - AFRYKANISTYKA
 • ORIENTALISTYKA - ARABISTYKA
 • ORIENTALISTYKA - HEBRAISTYKA
 • ORIENTALISTYKA - INDOLOGIA
 • ORIENTALISTYKA - IRANISTYKA
 • ORIENTALISTYKA - JAPONISTYKA
 • ORIENTALISTYKA - KOREANISTYKA
 • ORIENTALISTYKA - KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO
 • ORIENTALISTYKA - MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA
 • ORIENTALISTYKA - SINOLOGIA
 • ORIENTALISTYKA - TURKOLOGIA
 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA CHRZEŚCIJAŃSKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • PIELĘGNIARSTWO (NURSING) - studia w języku angielskim
 • POLITOLOGIA
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • POŁOŻNICTWO
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRAWO KANONICZNE
 • PRAWO W BIZNESIE
 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA
 • PSYCHOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA MEDYCZNA
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
 • PSYCHOLOGY - studia w języku angielskim
 • PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE
 • QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS AND INFORMATION SYSTEMS
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
 • RESOCJALIZACJA
 • REŻYSERIA
 • REŻYSERIA DŹWIĘKU
 • ROLNICTWO
 • RZEŹBA
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA
 • SCENOGRAFIA
 • SLAWISTYKA
 • SOCJOKRYMINOLOGIA
 • SOCJOLOGIA
 • SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA
 • SPORT
 • STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA AMERYKANISTYCZNE (AMERICAN STUDIES) - studia w języku angielskim
 • STUDIA AZJATYCKIE: CHINY I AZJA WSCHODNIA
 • STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE
 • STUDIA WSCHODNIE
 • SYSTEMY INTELIGENTNE
 • SZTUKA MEDIÓW
 • TANIEC
 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TECHNOLOGIA DREWNA
 • TECHNOLOGIA TEATRU LALEK
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ
 • TELEKOMUNIKACJA
 • TEOLOGIA
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA
 • TOWAROZNAWSTWO W BIOGOSPODARCE
 • TRANSPORT
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • TWORZENIE GIER WIDEO
 • UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS - studia w języku angielskim
 • UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE - studia w języku angielskim
 • WETERYNARIA
 • WIEDZA O TEATRZE
 • WOKALISTYKA
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • WZORNICTWO
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW
 • ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE
 • ZDROWIE PUBLICZNE
 • ZOOTECHNIKA
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem