Lista studiów Warszawa

 • ADMINISTRACJA
 • ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
 • ADMINISTRACJA EUROPEJSKA
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA
 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
 • ADMINISTRACJA SKARBOWO-CELNA
 • ADMINISTRACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
 • AFRYKANISTYKA
 • AKTORSTWO
 • AKTORSTWO TEATRU LALEK
 • AKTORSTWO TEATRU MUZYCZNEGO
 • AMERYKANISTYKA
 • ANALITYKA MEDYCZNA - jednolite magisterskie
 • ANGLISTYKA (JĘZYK ANGIELSKI)
 • ANTROPOZOOLOGIA
 • APLIKACJE MOBILNE I INTERNETOWE
 • ARABISTYKA
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHEOLOGY (ARCHEOLOGIA)
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • ARCHITEKTURA PRZESTRZENI INFORMACYJNYCH
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
 • ASTRONOMIA
 • AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA
 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA
 • BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
 • BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT
 • BIOLOGIA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BIZNES I PRZYWÓDZTWO
 • BUDOWNICTWO
 • BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
 • BUSINESS ENGLISH
 • CHEMIA
 • CHEMIA KOSMETYCZNA
 • CHEMIA MEDYCZNA - STUDIA INŻYNIERSKIE
 • CLOUD ENGINEERING IN BUSINESS
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - planowane uruchomienie
 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI
 • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (6 SEMESTRÓW)
 • DIETETYKA
 • DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (6 SEMESTRÓW)
 • DORADZTWO PERSONALNE I ZARZĄDZANIE PERSONELEM
 • DOWODZENIE
 • DYPLOMACJA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • DYRYGENTURA
 • DZIENNIKARSTWO
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚCI: DZIENNIKARSTWO OGÓLNE; KOMUNIKACJA MEDIALNO-KULTUROWA; KOMUNIKACJA MEDIALNO-RELIGIJNA
 • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
 • DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA
 • E – ADMINISTRACJA
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EKOLOGICZNE ROLNICTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI - studia w języku angielskim
 • EKONOMIA
 • EKONOMIA - GOSPODARKA NARODOWA
 • EKONOMIA - RYNKI ZAGRANICZNE
 • EKONOMIA MENEDŻERSKA
 • EKONOMIA, SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE
 • EKONOMIA, SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MENEDŻERSKIE
 • ELEKTRONIKA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA
 • EUROPEISTYKA
 • EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA
 • EUROPEISTYKA - INTEGRACJA EUROPEJSKA - EUROPEAN POLITICS AND ECONOMICS
 • EUROPEISTYKA – STUDIA EUROPEJSKIE
 • EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII
 • FARMACJA - jednolite magisterskie
 • FARMACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM - jednolite magisterskie
 • FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA (ANGLISTYKA) OD PODSTAW
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z HISZPAŃSKĄ, FRANCUSKĄ, ROSYJSKĄ LUB NIEMIECKĄ
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM CHIŃSKIM
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM DUŃSKIM
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM NIEMIECKIM
 • FILOLOGIA BAŁTYCKA, SPECJALNOŚĆ LITUANISTYKA I LETTONISTYKA
 • FILOLOGIA BIAŁORUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA FRANCUSKA
 • FILOLOGIA FRANCUSKA (ROMANISTYKA) OD PODSTAW
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA (IBERYSTYKA) OD PODSTAW
 • FILOLOGIA KLASYCZNA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
 • FILOLOGIA NIEMIECKA
 • FILOLOGIA NIEMIECKA (GERMANISTYKA) OD PODSTAW
 • FILOLOGIA NORWESKA
 • FILOLOGIA NOWOGRECKA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA (BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO)
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA (RUSYCYSTYKA) OD PODSTAW
 • FILOLOGIA SZWEDZKA
 • FILOLOGIA SZWEDZKA (SKANDYNAWISTYKA) OD PODSTAW
 • FILOLOGIA UGROFIŃSKA (JĘZYK FIŃSKI)
 • FILOLOGIA UGROFIŃSKA (JĘZYK WĘGIERSKI)
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA (ITALIANISTYKA) OD PODSTAW
 • FILOZOFIA
 • FILOZOFIA (PHILOSOPHY) SPECJALNOŚĆ: WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PHILOSOPHY
 • FINANCE, INVESTMENTS AND ACCOUNTING, SPECJALNOŚĆ: FINANCE AND INTERNATIONAL INVESTMENT
 • FINANSE I BANKOWOŚĆ
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • FINANSE, INWESTYCJE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA
 • FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie
 • FIZYKA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • FIZYKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA
 • FOTOGRAFIA
 • FOTONIKA
 • GASTRONOMIA I HOTELARSTWO
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEOFIZYKA W GEOLOGII
 • GEOGRAFIA
 • GEOINFORMATYKA
 • GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
 • GEOLOGIA STOSOWANA - STUDIA INŻYNIERSKIE
 • GERMANISTYKA
 • GERONTOLOGIA RODZINNA Z PORADNICTWEM ZDROWOTNYM
 • GLOBAL BUSINESS, FINANCE AND GOVERNANCE (BA)
 • GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE)
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GRAFIKA
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I DTP
 • HANDEL ZAGRANICZNY
 • HISTORIA
 • HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW
 • HISTORIA SZTUKI
 • HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH
 • IBERYSTYKA HISZPAŃSKA
 • IBERYSTYKA PORTUGALSKA
 • INDOLOGIA
 • INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE W OBSZARACH NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH
 • INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE W OBSZARACH NAUK ŚCISŁYCH, NAUK PRZYRODNICZYCH I NAUK SPOŁECZNYCH
 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
 • INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INFORMATYKA W MEDYCYNIE
 • INSTRUMENTALISTYKA
 • INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
 • INTERNATIONAL ECONOMICS (BA)
 • INTERNATIONAL STUDIES
 • INŻYNIERIA BAZ DANYCH
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • INŻYNIERIA EKOLOGICZNA
 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH
 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR
 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
 • INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BIOTECHNICZNYCH
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
 • IRANISTYKA
 • ITALIANISTYKA
 • JAPONISTYKA
 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
 • JOURNALISM AND INFORMATION STUDIES (DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA) STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • KIERUNEK LEKARSKI W JĘZYKU ANGIELSKIM  - jednolite magisterskie
 • KIERUNEK LEKARSKI W JĘZYKU POLSKIM - jednolite magisterskie
 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY W JĘZYKU ANGIELSKIM - jednolite magisterskie
 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY W JĘZYKU POLSKIM - jednolite magisterskie
 • KOGNITYWISTYKA
 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
 • KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PR
 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
 • KOSMETOLOGIA
 • KREACJA DŹWIĘKU: FILM, TV, GRY
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO – ASYRIOLOGIA; KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO – HETYTOLOGIA
 • KULTUROZNAWSTWO
 • KULTUROZNAWSTWO - CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
 • KULTUROZNAWSTWO - WIEDZA O KULTURZE
 • KULTUROZNAWSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
 • LEADERSHIP MANAGEMENT PROGRAM
 • LEŚNICTWO
 • LICENCJAT KANONICZNY
 • LINGWISTYKA STOSOWANA
 • LOGISTYKA
 • LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH
 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA OGÓLNA
 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA
 • LOTNICTWO
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • MALARSTWO
 • MANAGEMENT (BA)
 • MARKETING MEDIALNY I PR
 • MARKETING, REKLAMA I PR
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYKIERUNKOWE STUDIA EKONOMICZNO-MATEMATYCZNE
 • MEBLARSTWO
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA OCHRONY ŚRODOWISKA
 • MIGRANTOLOGIA
 • MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA
 • MONTAŻ
 • MUZEOLOGIA
 • MUZYKA KOŚCIELNA
 • MUZYKOLOGIA
 • NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
 • NAUKI O RODZINIE
 • OBRONNOŚĆ
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA (profil praktyczny)
 • OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN
 • OGRODNICTWO
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
 • ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY
 • ORIENTALISTYKA, AFRYKANISTYKA
 • ORIENTALISTYKA, ARABISTYKA
 • ORIENTALISTYKA, INDOLOGIA
 • ORIENTALISTYKA, IRANISTYKA
 • ORIENTALISTYKA, JAPONISTYKA
 • ORIENTALISTYKA, KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO – ASYRIOLOGIA; KULTURA WSCHODU STAROŻYTNEGO – HETYTOLOGIA
 • ORIENTALISTYKA, MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA
 • ORIENTALISTYKA, SINOLOGIA
 • ORIENTALISTYKA, TURKOLOGIA
 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA CHRZEŚCIJAŃSKA
 • PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA, SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ LOGOPEDYCZNĄ
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z INFORMATYKĄ 
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • PIELĘGNIARSTWO studia w języku angielskim
 • POLITOLOGIA
 • POLITOLOGIA (POLITICAL SCIENCE), SPECJALNOŚĆ: UNDERGRADUATE PROGRAMME IN POLITICAL SCIENCE
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • POŁOŻNICTWO
 • PORADNICTWO I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA (6 SEMESTRÓW)
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWNO-BIZNESOWA SPECJALNOŚĆ NA ADMINISTRACJI
 • PRAWO
 • PRAWO DLA MAGISTRÓW I LICENCJATÓW
 • PRAWO KANONICZNE SPECJALNOŚCI: KANONICZNO-CYWILNA; KANONICZNA ADMINISTRACYJNO-SĄDOWA
 • PRAWO W BIZNESIE
 • PRODUKCJA
 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA
 • PSYCHOLOGIA
 • PSYCHOLOGIA (PSYCHOLOGY) - STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW I LICENCJATÓW
 • PSYCHOLOGIA MEDYCZNA
 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
 • PUBLIKOWANIE WSPÓŁCZESNE 
 • QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS AND INFORMATION SYSTEMS (BA)
 • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE PODATKAMI
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
 • RELIGIOZNAWSTWO
 • RESOCJALIZACJA
 • REŻYSERIA
 • REŻYSERIA DŹWIĘKU
 • REŻYSERIA TEATRU LALEK
 • ROLNICTWO
 • RUSYCYSTYKA (JĘZYK ROSYJSKI)
 • RZEŹBA
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY I POLITYKA REGIONALNA
 • SCENOGRAFIA
 • SIECI KOMPUTEROWE I SYSTEMY ROZPROSZONE
 • SINOLOGIA
 • SLAWISTYKA, SPECJALNOŚCI: BOHEMISTYKA, SŁOWACYSTYKA, KROATYSTYKA
 • SOCJOKRYMINOLOGIA
 • SOCJOLOGIA
 • SOCJOLOGIA STOSOWANA I ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA
 • SPORT 
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA AMERYKANISTYCZNE
 • STUDIA AZJATYCKIE: CHINY I AZJA WSCHODNIA
 • STUDIA FILOLOGICZNO-KULTUROZNAWCZE
 • STUDIA WSCHODNIE
 • SZTUKA KULINARNA
 • SZTUKA MEDIÓW
 • TANIEC
 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - profil ogólnoakademicki
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - profil praktyczny
 • TECHNOLOGIA DREWNA
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ
 • TELEKOMUNIKACJA
 • TEOLOGIA
 • TEOLOGIA SPECJALNOŚCI: TEOLOGIA OGÓLNA; TEOLOGIA (SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKO-KATECHETYCZNA); TURYSTYKA KRAJÓW BIBLIJNYCH; COACHING I MEDIACJE SPOŁECZNE; TEOLOGIA DIALOGU KULTUR I RELIGII
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA
 • TOWAROZNAWSTWO W BIOGOSPODARCE
 • TRANSPORT
 • TURKOLOGIA
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • TWORZENIE GIER WIDEO
 • UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS (STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - PERSPEKTYWA EUROPEJSKA)
 • WETERYNARIA - studia jednolite magisterskie
 • WIEDZA O TEATRZE
 • WOKALISTYKA
 • WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • WZORNICTWO
 • ZAAWANSOWANE METODY INSTRUMENTALNE I TECHNIKI POMIAROWE - STUDIA INŻYNIERSKIE
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM
 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE SOCJOLOGIĄ BIZNESU I MEDIÓW
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE
 • ZDROWIE PUBLICZNE
 • ZDROWIE PUBLICZNE - HIGIENA STOMATOLOGICZNA
 • ZOOTECHNIKA
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I OCENA ŻYWNOŚCI

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem