Lista studiów Kraków


LISTA KIERUNKÓW STUDIÓW W KRAKOWIE:

Lista kierunków w Krakowie to dla Ciebie szansa poznania unikatowych kierunków, które proponują krakowskie uczelnie. Pozwoli Ci ona na wstępną orientację, co w ogóle można studiować w Krakowie. Większość tej oferty to studia na uczelniach państwowych, takich jak Uniwersytecie Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Krakowska czy Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH). Warto jednak pamiętać o tym, że w mieście działają również uczelnie niepubliczne. Prezentujemy możliwe najbardziej aktualną listę na podstawie najnowszych uchwał Senatów uczelni.

 • ADMINISTRACJA
 • ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
 • AKTORSTWO
 • AMERYKANISTYKA
 • ANALITYKA GOSPODARCZA
 • ANALITYKA MEDYCZNA
 • APPLIED INFORMATICS
 • ARABISTYKA
 • ARCHEOLOGIA
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA INFORMACJI
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO
 • ASTRONOMIA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
 • BIOCHEMIA
 • BIOFIZYKA
 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA
 • BIOGOSPODARKA
 • BIOINFORMATYKA
 • BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT
 • BIOLOGIA
 • BIOLOGIA STOSOWANA
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BROWARNICTWO I SŁODOWNICTWO
 • BUDOWNICTWO
 • CERAMIKA
 • CHEMIA
 • CHEMIA - NAUCZANIE CHEMII
 • CHEMIA BUDOWLANA
 • CHEMIA MEDYCZNA
 • CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 • COMPUTER SCIENCE
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • DESIGN
 • DIETETYKA
 • DIGITAL DESIGN
 • DYRYGENTURA
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
 • EDYTORSTWO
 • EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • EKONOMIA
 • EKONOMIA SPOŁECZNA
 • ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI
 • ELEKTRONIKA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA
 • ENERGETYKA
 • ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE
 • EUROPEAN STUDIES
 • EUROPEISTYKA
 • FARMACJA
 • FILM AND TV PRODUCTION MANAGEMAENT
 • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
 • FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
 • FILOLOGIA FRANCUSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA
 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA
 • FILOLOGIA KLASYCZNA
 • FILOLOGIA POLSKA
 • FILOLOGIA POLSKA - NAUCZYCIELSKA
 • FILOLOGIA PORTUGALSKA
 • FILOLOGIA ROMAŃSKA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
 • FILOLOGIA RUMUŃSKA
 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 • FILOLOGIA SZWEDZKA
 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
 • FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • FILOLOGIA WĘGIERSKA
 • FILOLOGIA WŁOSKA
 • FILOZOFIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA
 • FIZJOTERAPIA
 • FIZYKA
 • FIZYKA MEDYCZNA
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • GAME DESIGN
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • GEOFIZYKA
 • GEOGRAFIA
 • GEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GEOINFORMACJA
 • GEOINFORMATYKA
 • GEOINŻYNIERIA I GÓRNICTWO OTWOROWE
 • GEOLOGIA
 • GEOLOGIA STOSOWANA
 • GEOTURYSTYKA
 • GLOBAL AND DEVELOPMENT STUDIES
 • GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA, INŻ.
 • GRAFIKA
 • GRAFIKA REKLAMOWA I MULTIMEDIA
 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI
 • INDOLOGIA
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA ANALITYCZNA
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA
 • INFORMATYKA I SYSTEMY INTELIGENTNE
 • INFORMATYKA SPOŁECZNA
 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • INFORMATYKA TECHNICZNA
 • INFORMATYKA W INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ
 • INNOWACJE W BIZNESIE
 • INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU
 • INSTRUMENTALISTYKA
 • INTERMEDIA
 • INTERNATIONAL RELATIONS AND AREA STUDIES
 • INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • INŻYNIERIA CIEPŁA
 • INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA
 • INŻYNIERIA GÓRNICZA
 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH
 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
 • INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
 • INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA MECHATRONICZNA
 • INŻYNIERIA MEDYCZNA
 • INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH
 • INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA
 • INŻYNIERIA OBLICZENIOWA
 • INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIE
 • INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI
 • INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
 • IRANISTYKA
 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA
 • JAPONISTYKA
 • JĘZYK I KULTURA ROSJI
 • JĘZYK POLSKI W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
 • JUDAISTYKA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
 • KOGNITYWISTYKA
 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW INŻYNIERSKICH
 • KOMUNIKACJA WIZUALNA
 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
 • KOSMETOLOGIA
 • KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH
 • KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH
 • KULTUROZNAWSTWO
 • KULTUROZNAWSTWO - TEKSTY KULTURY
 • KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH
 • KULTUROZNAWSTWO MIĘDZYNARODOWE
 • LATYNOAMERYKANISTYKA
 • LEŚNICTWO
 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU
 • LOGISTYKA
 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
 • LOGOPEDIA
 • MALARSTWO
 • MANAGEMENT
 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
 • MATEMATYKA
 • MATEMATYKA KOMPUTEROWA
 • MATERIAŁY I TECHNOLOGIE METALI NIEŻELAZNYCH
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • METALURGIA
 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
 • MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE
 • MIKRO- I NANOTECHNOLOGIE W BIOFIZYCE
 • MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE
 • MODERN BUSINESS MANAGEMENT
 • MUZYKA KOŚCIELNA
 • MUZYKOLOGIA
 • NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW (planowane utworzenie)
 • NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY
 • NAUKI O POLITYCE
 • NAUKI O RODZINIE
 • NEUROBIOLOGIA
 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE
 • OCHRONA DÓBR KULTURY
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
 • OGRODNICTWO
 • ORGANIZACJA I EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
 • PALIWA I ŚRODOWISKO
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POJAZDY SAMOCHODOWE
 • POLITOLOGIA
 • POLITYKA SPOŁECZNA
 • POLONISTYKA - ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA
 • POLONISTYKA - KOMPARATYSTYKA
 • POŁOŻNICTWO
 • PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI
 • PRACA SOCJALNA
 • PRAWO
 • PRAWO KANONICZNE
 • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW
 • PSYCHOLOGIA
 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • RECYKLING I METALURGIA
 • RELACJE MIĘDZYKULTUROWE
 • RELIGIOZNAWSTWO – INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD RELIGIAMI I KULTURAMI ŚWIATA
 • RESOCJALIZACJA
 • REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 • REŻYSERIA
 • ROLNICTWO
 • ROSJOZNAWSTWO
 • RZEŹBA
 • SCENOGRAFIA
 • SINOLOGIA
 • SKANDYNAWISTYKA
 • SOCJOLOGIA
 • SPORT
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • STUDIA BLISKOWSCHODNIE
 • STUDIA EURAZJATYCKIE
 • STUDIA EUROPEJSKIE
 • STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
 • STUDIA MIEJSKIE
 • STUDIA NAD BUDDYZMEM
 • STUDIA NAD CHINAMI
 • STUDIA NAD INDIAMI I AZJĄ POŁUDNIOWĄ
 • STUDIA NAD JAPONIĄ
 • STUDIA NAD KOREĄ
 • STUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE
 • STUDIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: HISTORIES, CULTURES AND SOCIETIES
 • SYSTEMY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE
 • SZTUKA I EDUKACJA
 • SZTUKA I MEDIA
 • SZTUKA OGRODOWA
 • TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TECHNOLOGIA ROŚLIN LECZNICZYCH I PROZDROWOTNYCH
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • TELEINFORMATYKA
 • TEOLOGIA
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA
 • TOWAROZNAWSTWO
 • TRANSPORT
 • TRANSPORT I LOGISTYKA
 • TURKOLOGIA
 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM
 • TURYSTYKA PRZYGODOWA
 • TURYSTYKA RELIGIJNA
 • TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE
 • WETERYNARIA 
 • WIEDZA O TEATRZE
 • WOKALISTYKA
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
 • WZORNICTWO
 • ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA
 • ZARZĄDZANIE
 • ZARZĄDZANIE FIRMĄ
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE
 • ZARZĄDZANIE KULTURĄ I MEDIAMI
 • ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 • ZARZĄDZANIE PERSONELEM
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
 • ZDROWIE PUBLICZNE
 • ZOOTECHNIKA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem