Studia medyczne - inne uczelnie

Studia medyczne należą do jednych z najbardziej popularnych. Co roku uczelnie oblegane są przez kandydatów, którzy marzą o karierach lekarskich lub zostaniu stomatologiem. Warto jednak pamiętać, że oferta studiów medycznych jest dużo bogatsza i obejmuje inne jeszcze kierunki studiów. Obok kierunku lekarskiego czy lekarsko - dentystycznego możesz wybrać m.in. kierunek farmacja, radiologia, fizjoterapia, analityka medyczna. Lista kierunków medycznych z roku na rok się zresztą wydłuża, co odzwierciedla i postęp wiedzy i nowe obszary zainteresowań zdrowiem człowieka - dietetyka, kosmetologia itp. Chcesz poznać studia związane z medycyną i nauką o zdrowiu, ich opisy, chcesz dowiedzieć się, gdzie możesz studiować dany kierunek? Zobacz TUTAJ
Misję kształcenia realizuje w Polsce 9 uczelni medycznych. Uniwersytety Medyczne: w Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Łodzi i Warszawie. Listę uczelni, na których możesz studiować kierunki medyczne uzupełniają Collegia lub Wydziały. I tak w Krakowie i Toruniu (Bydgoszczy) możesz studiować w Collegium Medicum odpowiednio Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wydziały z kierunkami medycznymi posiadają także inne Uniwersytety. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu. W dziale uczelnie medyczne chcielibyśmy przybliżyć wam informacje o studiach medycznych i studiach z zakresu nauk o zdrowiu realizowanych na polskich uczelniach. Dzięki tej stronie możesz poznać kierunki studiów, zasady rekrutacji i inne przydatne informacje dotyczące studiów zarówno na uczelniach publicznych jak i uczelniach niepublicznych.


 
W dziale uczelnie medyczne chcielibyśmy przybliżyć wam najnowsze informacje o studiach medycznych i studiach z zakresu nauk o zdrowiu realizowanych na polskich uczelniach. Dzięki tej stronie możesz poznać kierunki studiów, zasady rekrutacji i inne przydatne informacje dotyczące studiów zarówno na uczelniach publicznych jak i uczelniach niepublicznych.


Studia medyczne należą do jednych z najbardziej popularnych w skali naszego kraju. Co roku uczelnie oblegane są przez tysiące kandydatów, którzy marzą o karierach lekarskich lub zostaniu stomatologiem. Warto jednak pamiętać, że oferta studiów medycznych jest dużo bogatsza i obejmuje inne jeszcze kierunki studiów. Obok kierunku lekarskiego czy lekarsko - dentystycznego możesz wybrać m.in. kierunek farmacja, elektroradiologia, fizjoterapia, analityka medyczna. Lista kierunków medycznych z roku na rok się zresztą wydłuża, co odzwierciedla i postęp wiedzy i nowe obszary zainteresowań zdrowiem człowieka - dietetyka, kosmetologia, biomedycyna itp. Chcesz poznać studia związane z medycyną i nauką o zdrowiu, ich opisy, chcesz dowiedzieć się, gdzie możesz studiować dany kierunek? Misję kształcenia realizuje w Polsce 9 uczelni medycznych oraz dwa Collegia (Kraków, Bydgoszcz). Jeśli interesują cię informacje na temat ich oferty edukacyjnej wybierz uczelnię.


Uczelnie medyczne w Polsce
Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

WUM to nowoczesny ośrodek akademicki z bogatą historią. Uczelnia zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski. Swoją pozycję zawdzięcza wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim oraz dynamicznemu rozwojowi. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 413 studentów, 513 doktorantów i 250 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1725 nauczycieli akademickich, w tym 173 profesorów tytularnych (stan pracowników na 30.06.2016). Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku.
Poznaj ciekawe kierunki studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wybierz studia w Warszawie.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest uczelnią, która dzięki długoletniej tradycji posiada doskonałe warunki kształcenia studentów na 15 kierunkach studiów prowadzonych w pięciu Wydziałach. W swoich działaniach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM) kieruje się naczelną zasadą wynikającą z Deklaracji Bolońskiej, czyli kształcenia ustawicznego przez całe życie poprzez prowadzenie nauczania trójstopniowego, tj. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w tym prowadzonych w języku angielskim. Uczelnia oferuje również kształcenie w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych. Poznaj ciekawe kierunki studiów na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Wybierz studia w Katowicach.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstała w 2002 roku, należy więc do stosunkowo młodych uczelni medycznych w kraju. Ale tradycje nauczania medycyny w Łodzi są długie ponieważ, uczelnia powstała z przekształcenia Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Uniwersytet należy do największych szkół kształcących w zawodach medycznych dla potrzeb naszego społeczeństwa oraz kadr wojskowych. Uczelnia posiada pięć wydziałów, na których kształci się około 10 000 studentów, w tym wielu anglojęzycznych. W ofercie Uniwersytetu znajdziecie propozycję 16 kierunków studiów. Wybierz studia medyczne w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (UMP)

UMP im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny. Jako samodzielna Uczelnia powstał w 1950 (od 1 stycznia jako Akademia Lekarska, a od 3 marca jako Akademia Medyczna), gdy wydzielono z Uniwersytetu Poznańskiego Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. W 1975 powołano do życia Wydział Pielęgniarski. W 1984 nadano Akademii imię Karola Marcinkowskiego. W 1993 nastąpił podział Wydziału Lekarskiego na Wydział Lekarski I zajmujący się kształceniem przeddyplomowym na kierunku lekarskim oraz Wydział Lekarski II obejmujący Oddział Stomatologiczny, Oddział Kształcenia Podyplomowego oraz Oddział Kształcenia w Języku Angielskim, a Wydział Pielęgniarski przekształcono w Wydział Pielęgniarski i Nauk o Zdrowiu. W 1998 nazwę tego ostatniego zmieniono ponownie na Wydział Nauk o Zdrowiu. W jego ramach 1 października 2003 uruchomiono Ośrodek Dydaktyczny w Gorzowie Wielkopolskim.W 2004 otwarty został nowy, nowoczesny gmach Collegium Stomatologicum, w którym realizowane jest nauczanie przedmiotów stomatologicznych. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstało Centrum Medycznej Informacji Naukowej. W 2007 roku uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznaj ciekawe kierunki studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wybierz studia w Poznaniu.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB)

Uczelnia kształci prawie 5000 studentów w tym także obcokrajowców w ramach szerokiej oferty edukacyjnej, na którą składa się 14 kierunków studiów. Nauczanie realizowana jest na trzech wydziałach. Władze Uniwersytetu dbają, by oferta cały czas się poszerzała i odpowiadała zmieniającym się potrzebom na rynku pracy. Od 2012 roku uczelnia posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Naukowego (KNOW), co potwierdza prestiż uczelni na mapie edukacyjnej kraju oraz regionu. Wybierz studia medyczne w Białymstoku.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uczelnia kształci ponad 6500 studentów w ramach szerokiej oferty edukacyjnej pięciu Wydziałów. Kształcenie odbywa się pod czujnym okiem 2000 pracowników Uniwersytetu. Na terenie uczelni działa ponad 200 kół naukowych oraz organizacji studenckich, co stwarza niepowtarzalną atmosferę studiów, szanse na wszechstronny rozwój i realizację ambicji naukowych oraz społecznych. Poznaj pełną ofertę Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i wybierz swoje wymarzone studia we Wrocławiu.
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM)

PUM w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko - Stomatologiczny, Lekarsko - Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje
13 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe. Studenci z innych krajów uczą się medycyny i stomatologii w języku angielskim od 1996 roku. Od 2013 roku uczelnia realizuje Program Asklepios adresowany do studentów z Niemiec. PUM od 2003 roku uczestniczy w programie Erasmus+. Studenci i pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych uczelni w Norwegii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Turcji, Słowenii i Litwy, z którymi uczelnia ma podpisane umowy. Udział w programie Erasmus+ pozwala na zdobycie nowych doświadczeń naukowych, pogłębienie znajomości języków obcych, poznanie kultury i zwyczajów innych narodów. Wybierz studia medyczne w Szczecinie.
Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed)

Uczelnia kształci prawie 6000 studentów w ramach szerokiej oferty edukacyjnej. Wielu ze studentów to obcokrajowcy, wśród których dominują obywatele Szwecji. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). Na Uniwersytecie działają trzy wydziały oraz jeden międzyuczelniany uruchomiony wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim. Uczelnia należy do grupy uczelni medycznych i obok Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dominuje na Pomorzu w zakresie kształcenia w zawodach medycznych. Wybierz studia medyczne w Gdańsku.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uczelnia kształci prawie 7000 studentów w ramach szerokiej oferty edukacyjnej. Wielu ze studentów, ponad 1000 to obcokrajowcy.
Na Uniwersytecie działają cztery wydziały, które łącznie oferują 15 kierunków studiów. Na terenie uczelni działa 10 organizacji studenckich. Uniwersytet dysponuje dobrą bazą dydaktyczną oraz dobrym zapleczem socjalnym dla swoich studentów. Poznaj kierunki studiów i wybierz atrakcyjne studia w Lublinie.


Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

CM UJ
to nowoczesny ośrodek akademicki sprofilowany na kształcenie przyszłych medyków. Collegium Medicum UJ to prężna i nowoczesna jednostka największego w Krakowie Uniwersytetu. W strukturze trzech wydziałów można podjąć naukę na 11 kierunkach studiów. Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych. Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku. Poznaj ciekawe kierunki studiów w Collegium Medicum UJ. Wybierz studia medyczne w Krakowie.

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka UMK
to propozycja nowoczesnych i prestiżowych studiów medycznych realizowanych w Bydgoszczy. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w Polsce, której ofertę dydaktyczną stanowi siedemnaście kierunków prowadzonych na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Proces dydaktyczny przebiega na poziomach: studia I stopnia, studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie i studia III stopnia. Uczelnia realizuje również studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim. Collegium Medicum UMK jest uczelnią kameralną, której atutem jest doskonała znajomość studentów, którzy nie są tu anonimowymi postaciami ale partnerami we wzajemnym rozwoju naukowym. Siła Collegium Medicum UMK tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej. Od kilku lat absolwenci Uczelni, którzy zdobyli wykształcenie pod kierunkiem znakomitych specjalistów, plasują się w ścisłej czołówce najlepiej zdających Lekarski Egzamin Końcowy. Poznaj ciekawe kierunki studiów w Collegium Medicum UMK. Wybierz studia medyczne w Bydgoszczy.
Wydziały z kierunkami medycznymi posiadają także inne Uczelnie państwowe oraz niepaństwowe, m.in:


 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem