Studia administracyjne Opole


ADMINISTRACJA na Politechnice Opolskiej

ADMINISTRACJA na Politechnice Opolskiej

ADMINISTRACJA na Politechnice Opolskiej

Absolwent kierunku administracja dysponuje wiedzą w zakresie nauk o prawie i administracji oraz innych nauk społecznych. Posiada wiedzę na temat instytucji publicznych, systemu organów władzy, ich struktury. Zna normy i reguły prawne organizujące struktury i instytucje społeczne, potrafiąc jednocześnie dokonać ich interpretacji i wykładni. Absolwent posiada również wiedzę ekonomiczną; zna procesy społeczno-gospodarcze, zachodzące w Polsce i na świecie oraz zasady organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Absolwent posiada umiejętność prawidłowego rozpoznawania, diagnozowania i interpretowania problemów prawnych z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu poszczególnych gałęzi prawa. Posługuje się zasadami systemu prawnego, rozumie ich znaczenie, zna hierarchiczną strukturę tego systemu oraz wzajemne relacje i zależności zachodzące między aktami normatywnymi. Posiada zdolność organizowania pracy zespołowej i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, posługując się językiem specjalistycznym. Absolwent przygotowany jest do pracy w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz w prywatnych przedsiębiorstwach i instytucjach Unii Europejskiej. Potrafi stosować prawo z wykorzystaniem reguł wykładni i interpretacji tekstu prawnego w instytucjach publicznych oraz niepublicznych. Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji.

PREDYSPOZYCJE
Komunikatywność, rzetelność, zainteresowanie problematyką współczesnych społeczeństw.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?
Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: fizyka, geografia, historia, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
 • prawo administracyjne,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • postępowanie administracyjne,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.
 • Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • socjologię i metody badań socjologicznych,
 • podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej,
 • podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego oraz prawa podatkowego.
 • Wśród przedmiotów obieralnych znajdują się m.in.:
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • międzynarodowa współpraca policyjna,
 • protokół dyplomatyczny w administracji,
 • odpowiedzialność administracji i funkcjonariuszy publicznych,
 • bezpieczeństwo dokumentów publicznych w administracji,
 • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.

Zajęcia mają niejednokrotnie wymiar praktyczny i prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, która posiada praktykę w tym kierunku.

temat: kierunki studiów Politechnika OpolskaZOBACZ RÓWNIEŻ:

tematy: kierunki studiów w Opolu, studia w Opolu, rekrutacja na studia w Opolu, rodzaje studiów w Opolu
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


pasek_bialy.jpg

Zobacz również:

pasek_bialy.jpgStudia administracyjne i prawnicze w innych miastach w Polsce

Studia prawnicze Białystok

 STUDIA PRAWNICZE BIAŁYSTOK

Studia prawnicze Bydgoszcz

 STUDIA PRAWNICZE BYDGOSZCZ

Studia prawnicze Gdańsk

 STUDIA PRAWNICZE GDAŃSK

Studia prawnicze Częstochowa

 STUDIA PRAWNICZE CZĘSTOCHOWA

Studia prawnicze Katowice

 STUDIA PRAWNICZE KATOWICE

Studia prawnicze Kielce

 STUDIA PRAWNICZE KIELCE

Studia prawnicze Koszalin

 STUDIA PRAWNICZE KOSZALIN

Studia prawnicze Kraków

 STUDIA PRAWNICZE KRAKÓW

Studia prawnicze Lublin

 STUDIA PRAWNICZE LUBLIN

Studia prawnicze Łódź

 STUDIA PRAWNICZE ŁÓDŹ

Studia prawnicze Olsztyn

 STUDIA PRAWNICZE OLSZTYN

Studia prawnicze Poznań

 STUDIA PRAWNICZE POZNAŃ

Studia prawnicze Warszawa

 STUDIA PRAWNICZE WARSZAWA

Studia prawnicze Radom

 STUDIA PRAWNICZE RADOM

Studia prawnicze Rzeszów

 STUDIA PRAWNICZE RZESZÓW

Studia prawnicze Szczecin

 STUDIA PRAWNICZE SZCZECIN

Studia prawnicze Wrocław

 STUDIA PRAWNICZE WROCŁAW

Studia prawnicze Toruń

 STUDIA PRAWNICZE TORUŃ

Studia prawnicze Zielona Góra

 STUDIA PRAWNICZE ZIELONA GÓRA


pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem