UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KEN W KRAKOWIE REKRUTACJA 2019/2020

Wykaz kierunków studiów i zasad rekrutacji na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie przygotowany na rok akademicki 2019/2020. Obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne zarówno pierwszego stopnia jak i jednolite magisterskie.


HISTORIA (S/ N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

FILOZOFIA (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy (uwzględniony zostanie najlepszy wynik z tych przedmiotów) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

SOCJOLOGIA (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). (uwzględniony zostanie najlepszy wynik z tych przedmiotów)

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). (uwzględniony zostanie najlepszy wynik z tych przedmiotów)

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) (uwzględniony zostanie najlepszy wynik z tych przedmiotów).


ADMINISTRACJA (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

POLITOLOGIA (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

PRAWO (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie(poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdawany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5. W kryterium tym uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata

EKONOMIA SPOŁECZNA (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).


ARCHITEKTURA INFORMACJI (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

FILOLOGIA POLSKA (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

LOGOPEDIA
Wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy – rozmowa. Na sprawdzian predyspozycji składa się: - swobodna rozmowa z kandydatem; - czytanie przez kandydata krótkiego tekstu.

FILOLOGIA ROSYJSKA
Wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM
Wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM
Wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

FILOLOGIA ROMAŃSKA
Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

FILOLOGIA ROMAŃSKA Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM
Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

FILOLOGIA HISZPAŃSKA
Wynik egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub rosyjskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

FILOLOGIA WŁOSKA
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z języka obcego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna)

FILOLOGIA GERMAŃSKA (S)
Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

FILOLOGIA GERMAŃSKA (N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

FILOLOGIA ANGIELSKA (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom rozszerzony – część pisemna).


PSYCHOLOGIA (S/N)
Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (S/N)
Sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych.
Sprawdzian predyspozycji muzycznych dotyczyć będzie oceny poczucia rytmu, umiejętności powtarzania ćwiczeń rytmicznych oraz ćwiczeń melodycznych. Ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych w zakresie weryfikacji wad wymowy. Negatywna ocena predyspozycji muzycznych lub rozpoznania wad wymowy skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego etapu postepowania kwalifikacyjnego.
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

PEDAGOGIKA (S/N)
- pedagogika społeczno - opiekuńcza z pedagogiką szkolną (nauczycielska) - promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (nauczycielska) - psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju (nauczycielska)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

PRACA SOCJALNA (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

PEDAGOGIKA SPECJALNA (S/N)
Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego ( poziom podstawowy lub rozszerzony) – część pisemna.BIOLOGIA (S/N)
Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów ( poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Studia inżynierskie 3,5 letnie

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii, chemii, geografii lub fizyki na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

BIOINFORMATYKA
Studia inżynierskie 3,5 letnie

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym -przez współczynnik 1,5.

GEOGRAFIA (S/N)
Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

TURYSTYKA I REKREACJA (S/N)
Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (S/N)
Studia inżynierskie 3,5 letnie

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO (S/N)
Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

CHEMIA NAUCZYCIELSKA
po uzyskaniu zgody

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów ( poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z chemii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.


MATEMATYKA (S/N)
Lista rankingowa kandydatów na studia zostanie sporządzona na podstawie liczby K punktów kwalifikacyjnych. Liczba K równa się większej z następujących dwóch liczb: A oraz 1,5 x B, gdzie: A – wynik w procentach z matematyki na poziomie podstawowym (część pisemna), B – wynik w procentach z matematyki na poziomie rozszerzonym (część pisemna). Jeżeli kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki na którymś z wymienionych poziomów, to przyjmuje się odpowiednio A=0 lub B=0.

FIZYKA
Lista rankingowa kandydatów na studia (wspólna dla „nowej” i „starej” matury) zostanie sporządzona na podstawie liczby K punktów kwalifikacyjnych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym. Liczba K równa się największej z następujących liczb: A; 1,5xB; 0,5C; przy czym: A – wynik w procentach z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym – część pisemna, B – wynik w procentach z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym – część pisemna, C – wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna. Liczba K równa się największej z następujących liczb: A; 1,5 x B; przy czym: A – wynik z matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). B – wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna ). Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego na którymś z wymienionych poziomów, to przyjmuje się wartość 0 dla wyniku z tego poziomu. W przypadku wolnych miejsc, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z w/w przedmiotów, decyduje wynik egzaminu maturalnego z języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

INFORMATYKA (S)
Studia inżynierskie 3,5 letnie

1% = 1 punkt. O miejscu na liście rankingowej decyduje większa z liczb: wynik (w punktach) egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki (poziom podstawowy – część pisemna) 1,5 x wynik (w punktach) egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki (poziom rozszerzony – część pisemna)

INFORMATYKA (N)
Studia inżynierskie 3,5 letnie

1% = 1 punkt. O miejscu na liście rankingowej decyduje większa z liczb: wynik (w punktach) egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki (poziom podstawowy – część pisemna) 1,5 x wynik (w punktach) egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki (poziom rozszerzony – część pisemna) 0,75 x wynik (w punktach) egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: chemia, biologia, geografia, historia, WOS lub j. obcy – część pisemna.

EDUKACJA TECHNICZNO – INFORMATYCZNA (S/N)
Studia inżynierskie 3,5 letnie

Średnia wyników egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (S/N)
Studia inżynierskie 3,5 letnie
po uzyskaniu zgody

Średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagami 100 %, z pozostałych z wagą 50%. Przy tym poziom podstawowy ×1 lub rozszerzony ×1,5 (po przekroczeniu minimum 50 punktów).


ANIMACJA KULTURY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ
Przegląd prac plastycznych i rozmowa kwalifikacyjna. Zestaw prac domowych (teczka) przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 10 prac malarskich, rysunkowych i innych.

GRAFIKA
I etap ocena prac kandydata (teczka); II etap egzamin praktyczny: rysunek z natury i praca z wyobraźni. Przegląd prac kandydatów (tzw. teczka): zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 25 prac malarskich i rysunkowych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów. Egzamin praktyczny: rysunek z natury: - postać (technika do wyboru: ołówek, węgiel, format 100×70), praca z wyobraźni: - kompozycja rysunkowo-malarska do fragmentu tekstu (technika do wyboru, format 30×42 cm), - kompozycja rysunkowa z elementami projektowania graficznego na zadany temat (technika do wyboru, 30×42 cm).

WZORNICTWO
I etap: Ocena prac kandydata. Przegląd portfolio (w formacie A4) zawierającego dokumentację prac plastycznych, projektowych, fotograficznych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów. II etap: Egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe. Rysunek z natury (technika do wyboru: ołówek, węgiel), format 50x70 cm. Zadanie projektowe, którego celem jest sprawdzenie kreatywności, zdolności plastycznych, technicznych i manualnych kandydata.


MALARSTWO
Wynik postępowania kwalifikacyjnego złożonego z przeglądu prac plastycznych i rozmowy kwalifikacyjnej. Zestaw prac domowych przedstawionych do oceny musi zawierać ok. 20 prac plastycznych (malarstwo i rysunek) możliwa jest także prezentacja dokumentacji fotograficznej prac wykonanych w innych mediach i technikach plastycznych. Podczas przeglądu prac odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca zainteresowania kandydata w dziedzinie sztuk plastycznych.

DIGITAL DESIGN
I etap: Egzamin praktyczny; II etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Etap I – Egzamin praktyczny: Zestaw zadań rysunkowych i pisemnych. Zadania wymagają twórczego rozwiązania problemu. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność prezentacji, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Digital Design. Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.

Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna: temat ich zainteresowań i dokonań twórczych. W czasie rozmowy kandydat przedstawia prezentację, która należy przygotować w formie plansz (maksymalnie 10 wydruków formatu A4). Materiałem prezentowanym powinny być przykłady dotychczasowych, twórczych działań kandydata. Można przedstawić dowolne formy własnej aktywności twórczej: prace cyfrowe (2d i 3d), fotograficzne, rysunkowe, interaktywne (strony www i inne aplikacje itp.), działania w przestrzeni (obiekty, aranżacje itp.), działania w czasie (utwory dźwiękowe, video, animacja itp.), teksty, a także działalność organizacyjna (tworzenie wydarzeń, wystaw itp.). Formy multimedialne nie mogą być dłuższe niż 5 minut i należy zaprezentować je na własnym laptopie, tablecie. Zakres prezentacji zależy od kandydata.

SZTUKA I MEDIA
Ocena poszczególnych etapów: I. A. ocena rozmowy dotyczącej zainteresowań artystycznych kandydata oraz podanej lektury z zakresu sztuki współczesnej. B.ocena wykonanych przez kandydata prac z zakresu sztuk wizualnych: malarstwo, rysunek, fotografia, realizacje multimedialne, działania przestrzenne zaprezentowane w formie dokumentacji fotograficznej. Minimum 25 prac w skład, których mogą wchodzić realizację z zakresu sztuk wizualnych, z co najmniej dwóch wyżej wymienionych dziedzin. II. Ocena wykonanej kompozycji na zadany temat. (Łączenie technik).W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem