POLITECHNIKA OPOLSKA REKRUTACJA 2019/2020

Zasady rekrutacji, informacje dla Maturzysty 2019, by dobrze wybrać studia na Politechnice Opolskiej. Studia stacjonarne, studia niestacjonarne. Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.


Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia są wybrane wyniki egzaminu maturalnego, w oparciu o które oblicza się wskaźnik rekrutacyjny (R). Na jego podstawie sporządzane są listy rankingowe kandydatów. Do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (R) przyjmuje się wzór:

R = wP1 + wP2 + wJO + ED + LPO

gdzie:
w - współczynnik wagowy
P1 - to liczba punktów uzyskanych za pierwszy przedmiot,
P2 - to liczba punktów uzyskanych za drugi przedmiot
JO- to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny,
ED - to liczba punktów uzyskanych za pozytywnie zdany egzamin dodatkowy, (dotyczy kandydatów na kierunek architektura)
Liczba punktów za wynik egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Liczbę punktów uzyskaną na egzaminie złożonym wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0.
W przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rekrutacyjnego (R) oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej.
W przypadku kiedy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego przyjmuje się wartość zero.

ARCHITEKTURA (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego

BUDOWNICTWO
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5);
język obcy (w=0,5)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
SYSTEMY BIOTECHNICZNE
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5);
język obcy (w=0,5)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wos (w=2), język polski (w=0,5);
język obcy (w=0,5)

EKONOMIA
ZARZĄDZANIE
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wos lub historia (w=2), język polski (w=0,5);
język obcy (w=0,5)

ADMINISTRACJA
przedmiot do wyboru: fizyka lub geografia lub wos lub historia (w=1), język polski (w=1);
język obcy (w=1)

FIZJOTERAPIA - studia jednolite magisterskie
WYCHOWANIE FIZYCZNE
przedmiot do wyboru: fizyka lub biologia lub chemia (w=1), język polski (w=1);
język obcy (w=1)

TURYSTYKA I REKREACJA
przedmiot do wyboru: biologia lub historia lub geografia (w=1), język polski (w=1);
język obcy (w=1)


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem