UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU REKRUTACJA

Zasady rekrutacji, informacje dla Maturzysty 2019, by dobrze wybrać studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia stacjonarne, studia niestacjonarne. Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.


Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK

BIOLOGIA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka
Język obcy nowożytny - część pisemna
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

BIOLOGIA SĄDOWA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka
Język obcy nowożytny - część pisemna
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

BIOTECHNOLOGIA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka
Język obcy nowożytny - część pisemna
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka
Język obcy nowożytny - część pisemna
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

SPORT I WELLNESS - studia stacjonarne
Język polski – część pisemna
Język obcy nowożytny - część pisemna
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo wiedza o tańcu.
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

SPORT I WELLNESS - niestudia stacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


Wydział Chemii UMK

CHEMIA - studia stacjonarne
Chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka.
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

CHEMIA - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

CHEMIA studia w j. angielskim
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

CHEMIA KOSMETYCZNA - studia stacjonarne
Chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

CHEMIA KOSMETYCZNA - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

CHEMIA MEDYCZNA
Chemia albo biologia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo matematyka
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII
Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.


Wydział Farmaceutyczny UMK

FARMACJA (S/N)
biologia, chemia - rozszerzony jeden z wymienionych
Wymagany przedmiot dodatkowy jeden z: biologia, chemia, matematyka, fizyka albo fizyka i astronomia
Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy.

ANALITYKA MEDYCZNA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia - Rozszerzony

ANALITYKA MEDYCZNA W J. ANGIELSKIM
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia, na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: biologię, chemię lub fizykę. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywacje do studiowania analityki medycznej.

KOSMETOLOGIA (S/N)
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia


Wydział Filologiczny UMK

FILOLOGIA ANGIELSKA (S/N)
Język angielski - część pisemna R, Język polski - część pisemna

FILOLOGIA BAŁKAŃSKA
język obcy nowożytny (pisemny), język polski (pisemny)

FILOLOGIA GERMAŃSKA
język niemiecki (pisemny) lub inny język obcy nowożytny inny niż język niemiecki (pisemny)
język polski (pisemny) albo historia albo filozofia

FILOLOGIA ROSYJSKA
Język obcy nowożytny (pisemny), język polski (pisemny)

FILOLOGIA ROMAŃSKA
język francuski (pisemny) lub inny język obcy nowożytny inny niż język francuski (pisemny);
język polski (pisemny)

FILOLOGIA WŁOSKA
Język obcy nowożytny – część pisemna R;
Język polski - część pisemna

FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
Język obcy nowożytny – część pisemna;
Język polski - część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo geografia albo historia albo historia sztuki albo filozofia (jeden do wyboru)

JAPONISTYKA
Język angielski – część pisemna R;
Język polski albo język obcy nowożytny (inny niż angielski) albo język łaciński i kultura antyczna albo historia albo geografia albo biologia albo fizyka albo chemia;
Matematyka P lub R.

LINGWISTYKA STOSOWANA język francuski z językiem arabskim
Język francuski – część pisemna albo inny język obcy nowożytny – część pisemna;
Język polski – część pisemna

LINGWISTYKA STOSOWANA język włoski z językiem hiszpańskim
Język obcy nowożytny - część pisemna R;
Język polski - część pisemna

LINGWISTYKA STOSOWANA język francuski z językiem hiszpańskim
Język francuski albo inny język obcy nowożytny - część pisemna;
Język polski - część pisemna

LINGWISTYKA STOSOWANA język rosyjski z językiem czeskim
Język obcy nowożytny - część pisemna;
Język polski - część pisemna

FILOLOGIA POLSKA
język polski (pisemny)

FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA - studia stacjonarne
język obcy nowożytny 1 - R (pisemny);
język obcy nowożytny 2 - R (pisemny);

FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA - studia niestacjonarne
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy znają język polski na poziomie A2.
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

JĘZYK OBCY W BIZNESIE
Język obcy nowożytny – część pisemna;
Historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo język polski - część pisemna

KOMPARATYSTYKA LITERACKO-KULTUROWA
Historia albo język polski – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo filozofia albo historia sztuki albo historia muzyki albo WOS albo geografia
Język obcy nowożytny - część pisemna

KULTUROZNAWSTWO
Język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo język łaciński i kultura antyczna albo historia sztuki albo historia albo WOS albo filozofia albo matematyka

KULTUROZNAWSTWO specjalność Kultura Dalekiego Wschodu
Język obcy nowożytny – część pisemna;
Język polski albo język łaciński i kultura antyczna albo historia albo historia sztuki albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia albo matematyka - część pisemna

LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING
Język polski – część pisemna;
Język obcy nowożytny – część pisemna

LOGOPEDIA
Język polski – część pisemna


Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

ASTRONOMIA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
FIZYKA
FIZYKA TECHNICZNA
INFORMATYKA STOSOWANA
Matematyka
Matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia
Kandydat oprócz obowiązkowej matematyki wskazuje dodatkowo jeden wybrany przedmiot spośród wymienionych. Można wybrać ponownie matematykę, jeśli kandydat uważa ją za swój największy atut lub nie zdawał matury z żadnego spośród innych wymienionych przedmiotów.


Wydział Humanistyczny UMK

FILOZOFIA - studia stacjonarne
Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna);
Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy nowożytny - kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. 

FILOZOFIA - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

KOGNITYWISTYKA
Język polski - część pisemna;
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka albo filozofia - kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

MEDIOZNAWSTWO
Język polski – część pisemna;
Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy nowożytny - część pisemna - kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ - studia stacjonarne
Język polski – część pisemna; język obcy nowożytny – część pisemna albo matematyka albo biologia albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie - kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

PSYCHOLOGIA
Język polski – część pisemna;
Język obcy nowożytny – część pisemna;
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo historia albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia - R;
Matematyka R.

RELIGIOZNAWSTWO
Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna);
Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy nowożytny - kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

SOCJOLOGIA - studia stacjonarne
Historia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo język polski (część pisemna) - kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji;
Język obcy nowożytny - część pisemna.

SOCJOLOGIA - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna);
Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo język łaciński i kultura antyczna albo wiedza o społeczeństwie albo język obcy nowożytny - kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wydział Lekarski UMK

KIERUNEK LEKARSKI (S/N)
Biologia albo matematyka R;
Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka R.

KIERUNEK LEKARSKI – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
A/ świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,
B/ na świadectwie ukończenia szkoły średniej dwa przedmioty: – biologię, chemię lub fizykę.
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie testu pisemnego w języku angielskim i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim

BIOTECHNOLOGIA - studia stacjonarne
Biologia albo chemia R

BIOTECHNOLOGIA - studia niestacjonarne
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski

OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka


Wydział Matematyki i Informatyki UMK

INFORMATYKA – STUDIA LICENCJACKIE - stacjonarne
Matematyka P
Matematyka albo informatyka albo fizyka R

INFORMATYKA – STUDIA INŻYNIERSKIE - stacjonarne
Matematyka P
Matematyka albo informatyka albo fizyka R

INFORMATYKA – STUDIA LICENCJACKIE - niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

INFORMATYKA – STUDIA INŻYNIERSKIE - niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

MATEMATYKA
Matematyka

MATEMATYKA STOSOWANA
Matematyka

MATEMATYKA I EKONOMIA
Matematyka;
Język obcy nowożytny – część pisemna

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka;
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny - część pisemna


Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

PEDAGOGIKA (S/N)
Język polski - część pisemna;
Język obcy nowożytny - część pisemna;
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

PEDAGOGIKA MEDIALNA
Język polski - część pisemna;
Język obcy nowożytny - część pisemna;
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Język polski - część pisemna;
Język obcy nowożytny - część pisemna;
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

PRACA SOCJALNA
Język polski - część pisemna;
Język obcy nowożytny - część pisemna;
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie

SPORT I WELLNESS - studia stacjonarne
Język polski – część pisemna
Język obcy nowożytny - część pisemna
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo wiedza o tańcu.
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

SPORT I WELLNESS - niestudia stacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo informatyka;
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny - część pisemna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia stacjonarne
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki albo geografia albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo informatyka;
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny - część pisemna.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki albo geografia albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie;
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny - część pisemna.

POLITOLOGIA
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo informatyka;
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny - część pisemna.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo informatyka;
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny - część pisemna.


Wydział Prawa i Administracji UMK

PRAWO - studia stacjonarne
Język polski – część pisemna;
Język obcy nowożytny – część pisemna;
Historia albo matematyka

PRAWO - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne
Język polski – część pisemna;
Język obcy nowożytny – część pisemna;
Historia albo matematyka

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


Wydział Sztuk Pięknych UMK

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna;
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna). Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

GRAFIKA
Kwalifikacja prac plastycznych;
Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo;
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna);
Kwalifikacja prac plastycznych – polega na przeglądzie prac plastycznych wykonanych przez kandydata. Teczka z pracami powinna zawierać 10 prac malarskich i 10 prac rysunkowych. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
Kwalifikacja prac plastycznych;
Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo;
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna);
Kwalifikacja prac plastycznych – polega na przeglądzie prac plastycznych wykonanych przez kandydata. Teczka z pracami powinna zawierać 10 prac malarskich i 10 prac rysunkowych. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

KRYTYKA ARTYSTYCZNA
Historia albo historia sztuki albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna.

MALARSTWO
Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo;
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna).

SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA
Kwalifikacja prac plastycznych;
Egzamin praktyczny: rysunek, malarstwo, kompozycja;
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna);
Kwalifikacja prac plastycznych - polega na przeglądzie prac plastycznych wykonanych przez kandydata. Teczka z pracami powinna zawierać minimum 5 rysunków, format min. 100x70 cm i minimum 5 prac plastycznych dowolnego rodzaju. Przegląd prac plastycznych zostanie przeprowadzony w obecności kandydata i będzie oceniany „TAK” lub „NIE”. Ocena „NIE” dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

OCHRONA DÓBR KULTURY
Historia albo historia sztuki albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna.

RZEŹBA
Egzamin praktyczny: rzeźba, rysunek;
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna).


Wydział Teologiczny UMK

TEOLOGIA katechetyczno-pastoralna
TEOLOGIA ogólna z językiem włoskim
TEOLOGIA ogólna z językiem hiszpańskim
Język polski - część pisemna albo język obcy nowożytny - część pisemna albo matematyka albo biologia albo geografia albo historia albo wos albo filozofia albo historia sztuki.

TEOLOGIA kapłańska
Rozmowa kwalifikacyjna na podstawie lektur;
Konkurs świadectw dojrzałości: Język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo matematyka albo biologia albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia albo historia sztuki.

NAUKI O RODZINIE
specjalności: nauczycielska – wychowanie do życia w rodzinie i nauczanie etyki; doradca i asystent rodziny; pozamedyczna pomoc hospicyjno-geriatryczna;
Język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo matematyka albo biologia albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie albo filozofia albo historia sztuki.


Wydział Nauk o Zdrowiu UMK

DIETETYKA (S/N)
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

FIZJOTERAPIA - studia stacjonarne
Biologia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo matematyka albo geografia albo informatyka

FIZJOTERAPIA - studia niestacjonarne
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski albo informatyka albo geografia

FIZJOTERAPIA – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a/ świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,
b/ na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: biologię, chemię lub fizykę.
Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ - studia stacjonarne
Język polski – część pisemna; język obcy nowożytny – część pisemna albo matematyka albo biologia albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie - kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

PIELĘGNIARSTWO
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

PIELĘGNIARSTWO – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
a/ świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,
b/ na świadectwie ukończenia szkoły średniej jeden spośród trzech przedmiotów: biologię, chemię lub fizykę.
Zasady kwalifikacji
Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

POŁOŻNICTWO
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

RATOWNICTWO MEDYCZNE (S/N)
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

ELEKTRORADIOLOGIA - studia stacjonarne
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

ELEKTRORADIOLOGIA - studia niestacjonarne
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski albo informatyka albo geografia

AUDIOFONOLOGIA - studia stacjonarne
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka albo język polski

AUDIOFONOLOGIA - studia niestacjonarne
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski albo geografia albo informatyka

ZDROWIE PUBLICZNE (S/N)
biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo geografia albo matematyka albo informatyka albo historia


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

EKONOMIA
Matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie;
Język obcy nowożytny – część pisemna

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - studia stacjonarne
Matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie;
Język obcy nowożytny – część pisemna

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - studia stacjonarne
Język polski – część pisemna albo matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie;
Język obcy nowożytny – część pisemna

KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

LOGISTYKA - studia stacjonarne
Matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie;
Język obcy nowożytny – część pisemna

LOGISTYKA - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

MATEMATYKA I EKONOMIA
Matematyka;
Język obcy nowożytny – część pisemna

ZARZĄDZANIE - studia stacjonarne
Matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie;
Język obcy nowożytny – część pisemna

ZARZĄDZANIE - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

ZARZĄDZANIE – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Matematyka albo geografia albo historia albo wiedza o społeczeństwie;
Język obcy nowożytny – część pisemna


Wydział Nauk Historycznych UMK

ARCHEOLOGIA
Historia albo historia sztuki albo język polski – część pisemna albo język obcy nowożytny – część pisemna albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo matematyka albo biologia albo chemia

ARCHITEKTURA INFORMACJI
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo matematyka albo informatyka albo wiedza o społeczeństwie

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - studia stacjonarne
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia sztuki albo matematyka

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo geografia albo wiedza o społeczeństwie

HISTORIA - studia stacjonarne
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia albo WOS albo historia sztuki albo matematyka

HISTORIA - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

HISTORIA SZTUKI
Historia albo historia sztuki albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo chemia

STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE - studia stacjonarne
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia sztuki albo matematyka

STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

WOJSKOZNAWSTWO - studia stacjonarne
Historia albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia sztuki albo matematyka

WOJSKOZNAWSTWO - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA - studia stacjonarne
Historia albo historia sztuki albo język polski – część pisemna albo język obcy – część pisemna albo matematyka albo informatyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOLOGIA - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


Wydział Nauk o Ziemi UMK

GEOGRAFIA - studia stacjonarne
Geografia albo matematyka albo historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka;
Język obcy nowożytny - część pisemna.

GEOGRAFIA - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (S/N)
Geografia albo biologia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo historia albo historia sztuki albo wiedza o społeczeństwie;
Język obcy nowożytny - część pisemna.

STUDIA MIEJSKIE
Geografia albo matematyka albo historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka;
Język obcy nowożytny - część pisemna.

TURYSTYKA I REKREACJA - studia stacjonarne
Geografia albo matematyka albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo filozofia albo wiedza o społeczeństwie albo język łaciński i kultura antyczna albo biologia albo informatyka;
Język obcy nowożytny - część pisemna.

TURYSTYKA I REKREACJA - studia niestacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

TOURISM MANAGEMENT
Matematyka albo geografia;
Język angielski - część pisemna R.

SPORT I WELLNESS - studia stacjonarne
Język polski – część pisemna
Język obcy nowożytny - część pisemna
Biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo historia albo historia muzyki albo historia sztuki albo informatyka albo matematyka albo wiedza o społeczeństwie albo wiedza o tańcu.
Kandydat wskazuje przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. Kandydat wskazuje język obcy, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

SPORT I WELLNESS - niestudia stacjonarne
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem