UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU KIERUNKI STUDIÓW 2020/2021


Wykaz kierunków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowany na rok akademicki 2020/2021. Obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne zarówno pierwszego stopnia jak i jednolite magisterskie.

UAM ma dla kandydatów bardzo zróżnicowaną ofertę studiów. Do najchętniej wybieranych należą kierunki filologiczne - filologia angielska, skandynawistyka, filologie orientalne, kierunki prawnicze - kierunek prawno - ekonomiczny (wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu), kierunki społeczne - komunikacja społeczna, socjologia, kierunki psychologiczne. Ofertę dobrze uzupełniają kierunki pedagogiczne z możliwością wyboru wielu specjalności, kierunki humanistyczne z bardzo bogatą ofertą Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Dla zainteresowanych jest również propozycja kierunków biologicznych, kierunków geograficznych, kierunków chemicznych (wiele specjalności). Uczelnia posiada również w swojej ofercie kierunki informatyczne. Coś dla siebie znajdą również zainteresowani kierunkami z zakresu nauk ścisłych - imponująca oferta Wydziału Fizyki UAM.. Kandydaci mogą wybierać dostępne tryby studiów: studia dzienne (stacjonarne) oraz studia niestacjonarne.

KIERUNKI STUDIÓW, UAM


STUDIA STACJONARNE:

Wydział Anglistyki UAM
 • English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies
 • English Studies: Literature and Culture
 • Filologia, specjalność filologia angielsko-chińska
 • Filologia, specjalność filologia angielsko-chińska (w języku angielskim)
 • Filologia angielska
 • Filologia angielsko-celtycka
 • Studia niderlandystyczne

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM
 • Etnologia
 • Kulturoznawstwo
 • Wiedza o teatrze

Wydział Archeologii UAM
 • Archeologia

Wydział Biologii UAM
 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Biologia i zdrowie człowieka
 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska

Wydział Chemii UAM
 • Chemia
 • Chemia, specjalność nauczanie chemii i fizyki
 • Chemia aplikacyjna

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
 • Bałkanistyka
 • Central European and Balkan Studies
 • Filmoznawstwo i kultura mediów
 • Filologia klasyczna
 • Filologia polska
 • Filologia polska jako obca
 • Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
 • Studia slawistyczne, specjalność studia bohemistyczne
 • Studia slawistyczne, specjalność studia bułgarystyczne
 • Studia slawistyczne, specjalność studia kroatystyczne
 • Studia slawistyczne, specjalność studia serbistyczne
 • Studia śródziemnomorskie

Wydział Filozoficzny UAM
 • Filozofia
 • Filozofia, specjalność komunikacja społeczna

Wydział Fizyki UAM
 • Akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
 • Astronomia
 • Biofizyka
 • Fizyka
 • Fizyka, specjalność nauczanie fizyki i chemii
 • Fizyka medyczna
 • Reżyseria dźwięku
 • Technologie komputerowe

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
 • Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie
 • Gospodarka przestrzenna - studia licencjackie
 • Zintegrowane planowanie rozwoju

Wydział Historii UAM
 • Gospodarka i ekonomia w dziejach
 • Historia
 • Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
 • Liberal Arts and Sciences
 • Wschodoznawstwo

Wydział Matematyki i Informatyki UAM
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Nauczanie matematyki i informatyki

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 • Geodezja i kartografia
 • Geografia
 • Geografia, specjalność ekologia miasta
 • Geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna
 • Geografia, specjalność geo-grafika
 • Geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • Geoinformacja
 • Geologia
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie środowiskiem

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Stosunki międzynarodowe (w języku angielskim)
 • Zarządzanie państwem

Wydział Nauk o Sztuce UAM
 • Historia sztuki
 • Muzykologia

Wydział Neofilologii UAM
 • Filologia, specjalność etnolingwistyka
 • Filologia, specjalność arabistyka
 • Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
 • Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska
 • Filologia, specjalność hebraistyka
 • Filologia, specjalność indologia
 • Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
 • Filologia, specjalność turkologia
 • Filologia germańska
 • Filologia germańska (grupa z językiem niemieckim od poziomu A1)
 • Filologia germańska, specjalność germanistyka międzykulturowa (w języku niemieckim) (Słubice)
 • Filologia hiszpańska
 • Filologia koreańska (S/NW)
 • Filologia romańska
 • Filologia rumuńska
 • Filologia skandynawska, specjalność filologia duńska
 • Filologia skandynawska, specjalność filologia norweska
 • Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
 • Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
 • Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
 • Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
 • Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
 • Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska
 • Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
 • Filologia włoska
 • Filologie regionów, specjalność filologia fińska
 • Filologie regionów, specjalność filologia nowogrecka
 • Filologie regionów, specjalność filologia węgierska
 • Filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni)
 • Filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki)
 • Japonistyka (S/NW)
 • Lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim od podstaw)
 • Lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim)
 • Lingwistyka stosowana, specjalność lingwistyka komputerowa
 • Sinologia

Wydział Prawa i Administracji UAM
 • Prawo
 • Prawo (Słubice)
 • Administracja
 • European Legal Studies (w języku angielskim)
 • Kierunek prawno-ekonomiczny
 • Prawo europejskie
 • Zarządzanie i prawo w biznesie

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
 • Psychologia
 • Kognitywistyka

Wydział Socjologii UAM
 • Praca socjalna
 • Socjologia

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
 • Pedagogika, specjalność resocjalizacja
 • Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika, specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe
 • Pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

Wydział Teologiczny UAM
 • Teologia, specjalność kapłańska
 • Teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna
 • Dialog i doradztwo społeczne

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Filologia angielska z pedagogiką
 • Filologia polska
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Ochrona dóbr kultury

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
 • Komunikacja europejska
 • Projektowanie kultury

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne UAM
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Nadnotecki Instytut UAM w Pile
 • Gospodarka wodna
 • Technologie informatyczne

STUDIA NIESTACJONARNE:

Wydział Anglistyki UAM
 • Filologia angielska

Wydział Biologii UAM
 • Biologia

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
 • Filologia polska

Wydział Fizyki UAM
 • Akustyka, specjalność protetyka słuchu
 • Biofizyka
 • Reżyseria dźwięku

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
 • Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie
 • Zintegrowane planowanie rozwoju

Wydział Matematyki i Informatyki UAM
 • Informatyka
 • Matematyka

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 • Geodezja i kartografia
 • Geografia
 • Turystyka i rekreacja

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie państwem

Wydział Neofilologii UAM
 • Filologia, specjalność etnolingwistyka
 • Filologia koreańska - studia niestacjonarne wieczorowe
 • Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
 • Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
 • Japonistyka - studia niestacjonarne wieczorowe

Wydział Prawa i Administracji UAM
 • Prawo
 • Administracja
 • Zarządzanie i prawo w biznesie

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
 • Psychologia

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych
 • Pedagogika, specjalność resocjalizacja

Wydział Teologiczny UAM
 • Teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej


REKRUTACJA UAM

Zasady rekrutacji na kierunki studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021. Przygotowana przez Wirtualny Informator Maturzysty informacja pomoże Wam szybko zorientować się, jakie wymagania stawia największa w Wielkopolsce uczelnia. Można sprawdzić, jakie przedmioty z matury brane są pod uwagę w procesie rekrutacji. Dowiedzieć się można, czy rekrutacji towarzyszy dodatkowy sprawdzian umiejętności.STRONA UCZELNI

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunki studiów, rekrutacja

REKLAMA

WSJO
WIĘCEJ INFORMACJI O STUDIACH W POZNANIU.

RODZAJE STUDIÓW POZNAŃ

Wybór kierunku studiów wymaga rozwagi. Często przesądza o całym życiu, nie tylko zawodowym. Swoje poszukiwania można zacząć od zapoznania się z różnymi rodzajami studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie. Wybór jest szeroki. Podział na różne rodzaje dostosowany jest zainteresowań kandydatów. Można zapoznać się z informacjami na temat np. studiów technicznych, studiów medycznych, studiów społecznych i ekonomicznych. Dla zainteresowanych naukami humanistycznymi informacje o kierunkach np. filologicznych, historycznych itp.

studia techniczne

STUDIA TECHNICZNE POZNAŃ

Studia techniczne w Poznaniu to przede wszystkim oferta największej w zachodniej Polsce uczelni technicznej, którą jest Politechnika Poznańska. Oferta kierunków tego typu studiów jest w Poznaniu bardzo bogata. Znaleźć je można również na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz poznańskich uczelniach niepublicznych. Przykładowe kierunki: TELEINFORMATYKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, BUDOWNICTWO, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TRANSPORT, EKOENERGETYKA. Poznaj lepiej kierunki techniczne w Poznaniu.
studia ekonomiczne

STUDIA EKONOMICZNE POZNAŃ


Studia ekonomiczne w Poznaniu niezmiennie cieszą się popularnością wśród kandydatów. Wielkie zainteresowanie budzą studia, które oferuje Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz UAM. Swoją ofertę dla kandydatów posiada także w tym zakresie Wydział Ekonomiczno - Społeczny na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dużo propozycji dla kandydatów na studia oferują też uczelnie niepubliczne np. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Przykładowe kierunki: EKONOMIA, ANALITYKA GOSPODARCZA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE. Poznaj lepiej kierunki ekonomiczne oraz oferowane specjalności.
studia humanistyczne

STUDIA HUMANISTYCZNE POZNAŃ


Studia humanistyczne w Poznaniu to całe spektrum kierunków, które można wybierać w ramach studiów np. społecznych, filologicznych, kulturoznawczych, filmoznawczych, historycznych itp. Wiele z nich potraktowanych jest w zestawieniu typów studiów oddzielnie. Przykładowe kierunki humanistyczne: KULTUROZNAWSTWO, ETNOLOGIA, FILMOZNAWSTWO I KULTURA MEDIÓW, WIEDZA O TEATRZE, KOGNITYWISTYKA. Poznaj lepiej kierunki humanistyczne w Poznaniu.
studia medyczne

STUDIA MEDYCZNE POZNAŃ


Studia medyczne w Poznaniu to szeroki wybór kierunków studiów związanych z medycyną, ochroną zdrowia, dietetyką, fizjoterapią itd. Przykładowe kierunki medyczne: ANALITYKA MEDYCZNA, KIERUNEK LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, WETERYNARIA, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, FARMACJA, BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA.
studia filologiczne

STUDIA FILOLOGICZNE POZNAŃ


Studia filologiczne w Poznaniu to przede wszystkim bogata propozycja kierunków i specjalności na UAM. Można wybierać z oferty trzech wydziałów, które koncentrują się na nauczaniu filologii obcych oraz na studiach polonistycznych (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydział Neofilologii UAM oraz Wydział Anglistyki UAM). Oferta UAM w zakresie typu studiów filologicznych należy do jednych z największych w Polsce. Propozycję największej poznańskiej uczelni państwowej doskonale uzupełnia również oferta największej w Wielkopolsce specjalistycznej uczelni niepublicznej. Jest nią Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu. Przykładowe kierunki: SKANDYNAWISTYKA, INDOLOGIA, FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA POLSKA. Poznaj lepiej kierunki filologiczne w Poznaniu.
studia społeczne

STUDIA SPOŁECZNE POZNAŃ


Studia społeczne w Poznaniu to wśród uczelni państwowych propozycja Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Kandydatów mogą również zainteresować studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (kierunek POLITYKA SPOŁECZNA). Przykładowe kierunki społeczne: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, PRACA SOCJALNA, POLITOLOGIA. Ofertę tego typu studiów znaleźć można również na uczelniach niepublicznych w Poznaniu.


 

.

UCZELNIE POZNAŃ

Przed wyborem studiów w Poznaniu warto poznać poznańskie uczelnie. Można zgromadzić informacje o tym, jakie oferują kierunki studiów, jakie są wydziały, uzyskać dostęp do uczelnianych i wydziałowych stron internetowych.


 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem