UNIWERSYTET GDAŃSKI REKRUTACJA 2019/2020

Wykaz kierunków i zasad rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim przygotowana na rok akademicki 2019/2020. Obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne zarówno pierwszego stopnia jak i jednolite magisterskie.

WYDZIAŁ BIOLOGII UG


BIOLOGIA

język obcy
biologia
jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

BIOLOGIA MEDYCZNA

język obcy
biologia
jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

język obcy
biologia
jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

język obcy
biologia
jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

pasek_bialy.jpg
WYDZIAŁ CHEMII UG


BIZNES CHEMICZNY

chemia, matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia


CHEMIA

chemia, matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia


OCHRONA ŚRODOWISKA

chemia, matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia


pasek_bialy.jpg
MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG I GUMED


BIOTECHNOLOGIA

język angielski
dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

pasek_bialy.jpg
WYDZIAŁ EKONOMII UG


EKONOMIA

matematyka, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski


MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, język polski, matematyka, informatyka, WOS


MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE INTERNATIONAL BUSINESS

język angielski, dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, informatyka


INTERCULTURAL AND BUSINESS RELATIONS IN EUROPE

język angielski, matematyka, jeden przedmiot spośród: historia, geografia


pasek_bialy.jpg
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UG


AMERYKANISTYKA

język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język polski lub inny urzędowy język UE z wyjątkiem języka angielskiego, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna


CULTURAL COMMUNICATION

język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język polski lub inny urzędowy język UE z wyjątkiem języka angielskiego, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna


FILOLOGIA ANGIELSKA

język angielski, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna


ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA

nie będzie rekrutacji w roku akademickim 2019/20202. Obowiązywały zasady: język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język kaszubski, historia, historia sztuki, WOS, filozofia, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy


FILOLOGIA GERMAŃSKA
język niemiecki, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, WOS, matematyka, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język rosyjski)


FILOLOGIA KLASYCZNA
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język łaciński i kultura antyczna, historia, historia sztuki, matematyka, drugi język obcy


FILOLOGIA POLSKA
język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy


FILOLOGIA ROMAŃSKA

język polski, język francuski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, geografia, drugi język obcy


FILOLOGIA ROSYJSKA

język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka


IBERYSTYKA

język polski, język hiszpański, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia, drugi język obcy


KULTUROZNAWSTWO

język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, filozofia, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna


LINGWISTYKA STOSOWANA

język niemiecki, język angielski


LOGOPEDIA

język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, chemia


ROSJOZNAWSTWO

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka


SINOLOGIA

język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, drugi język obcy, matematyka


SKANDYNAWISTYKA

język angielski, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, WOS


SKANDYNAWISTYKA JĘZYK, KULTURA, GOSPODARKA FINLANDII

język angielski, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, WOS


SLAWISTYKA

język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy


STUDIA BAŁKAŃSKIE

język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, matematyka, WOS


STUDIA WSCHODNIE

język polski, jeden spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski: jeden do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język regionalny, geografia, matematyka, WOS


WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ

język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, matematyka


WIEDZA O TEATRZE

język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, historia muzyki, WOS, matematyka


ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI SPEC. MENEDŻERSKA

język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia


ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI ARTYSTYCZNYMI SPEC. SCENICZNO - MENEDŻERSKA

sprawdzian przydatności do zawodu aktora (sprawdzian ruchowo-taneczny, badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych, sprawdzian praktyczny ze śpiewu oraz dykcji, sprawdzian aktorski) – ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego; konkurs świadectw: język polski, język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia


pasek_bialy.jpg
WYDZIAŁ HISTORYCZNY UG


ARCHEOLOGIA

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski, jeden z czterech przedmiotów do wyboru: historia, historia sztuki, geografia, język łaciński i kultura antyczna


ETNOLOGIA

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot z pięciu do wyboru: historia, historia sztuki, geografia, WOS, matematyka


HISTORIA

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, matematyka, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna


HISTORIA SZTUKI

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden z trzech: historia sztuki, historia, język łaciński i kultura antyczna


KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna


NIEMCOZNAWSTWO

język polski lub język niemiecki, jeden spośród: historia, geografia, WOS, historia sztuki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, inny język obcy


RELIGIOZNAWSTWO

język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, WOS, matematyka, filozofia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna


pasek_bialy.jpg
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UG


BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA

język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka


BIOINFORMATYKA

język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka


FIZYKA

język angielski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka


FIZYKA MEDYCZNA

język angielski, biologia, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka


INFORMATYKA

matematyka, język obcy lub informatyka (profil ogólnoakademicki) matematyka, język obcy (profil praktyczny)


MATEMATYKA

matematyka, język obcy


MODELOWANIE MATEMATYCZNE I ANALIZA DANYCH

matematyka, język obcy


pasek_bialy.jpg
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UG


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS


DYPLOMACJA

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

język obcy, język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, historia


FILOZOFIA

język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, WOS


PEDAGOGIKA

język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS


PEDAGOGIKA SPECJALNA

język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS


PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

język polski, język obcy nowożytny (spośród następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański), dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS


POLITOLOGIA

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS


PRACA SOCJALNA

język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS.


PSYCHOLOGIA

język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka


NEUROBIOPSYCHOLOGIA

biologia, język polski, dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, matematyka


PSYCHOLOGIA PRACY I BIZNESU

język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka


PSYCHOSEKSUOLOGIA

język polski, język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka


SOCJOLOGIA

język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o tańcu, WOS


pasek_bialy.jpg
WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UG


AKWAKULTURA - BIZNES I TECHNOLOGIA

język obcy, dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka


GEOGRAFIA

język obcy nowożytny, geografia, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS


GEOLOGIA

język obcy nowożytny, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia


GOSPODARKA PRZESTRZENNA

język obcy nowożytny, geografia, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS


GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD

język obcy nowożytny, matematyka lub geografia, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia


OCEANOGRAFIA

język obcy nowożytny, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka


pasek_bialy.jpg
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UG


ADMINISTRACJA

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna


KRYMINOLOGIA

język polski, język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS


PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, informatyka


PRAWO

język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna


pasek_bialy.jpg
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UG


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka


INFORMATYKA I EKONOMETRIA

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka


INFORMATYKA I EKONOMETRIA SPEC. APLIKACJE INFORMATYCZNE W BIZNESIE

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka


ZARZĄDZANIE

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka


pasek_bialy.jpg
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem