Rekrutacja na studia w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie to dział portalu, w którym prezentujemy kierunki studiów w Warszawie, zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021. Znajdziesz tu informacje o warszawskich uczelniach państwowych oraz uczelniach niepaństwowych. Prezentujemy studia dzienne w Warszawie. Zarówno studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz studia zaoczne w Warszawie. Mamy nadzieję, że dzięki nam poznasz terminy rekrutacji na studia w Warszawie, opłaty rekrutacyjne, koszty nauki oraz wiele innych niezbędnych informacji związanych z tematem rekrutacja na studia w Warszawie.
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ w WARSZAWIE, rekrutacja na studia 2018/2019

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ w WARSZAWIE, rekrutacja na studia 2018/2019

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ w WARSZAWIE, zasady rekrutacji na studia 2018/2019
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, tel.: 22 589 36 78
kierunki studiów w Warszawie, studia w Warszawie, studia pedagogiczne

Wydział Nauk Pedagogicznych APS

PEDAGOGIKA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna
2. Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
3. Edukacja dorosłych i BHP
4. Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
5. Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna
6. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja medialna
2. Psychopedagogika kreatywności

PEDAGOGIKA
profil praktyczny studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
2. Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

PEDAGOGIKA (N)
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
2. Edukacja wczesnoszkolna
3. Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną

PEDAGOGIKA SPECJALNA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
2. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
3. Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
5. Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
6. Logopedia
7. Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką wczesnoszkolną
8. Tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
SPECJALNOŚĆ NIENAUCZYCIELSKA:
1. Profilaktyka społeczna z resocjalizacją

PEDAGOGIKA SPECJALNA (N)
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
3. Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych - w zależności od zainteresowań kandydata.
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja plastyczna z arteterapią
2. Edukacja plastyczna i media cyfrowe

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych APS

PRACA SOCJALNA (S/N)
profil praktyczny studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)
dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI:
1. Praca socjalna w pomocy społecznej
2. Praca socjalna na rzecz rodziny

PSYCHOLOGIA (S/N)
jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (5-letnie):
dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI:
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
3. Stosowana psychologia społeczna

SOCJOLOGIA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI:
1. Socjologia kultury
2. Socjologia komunikacji i procesów społecznych

Ogólne zasady rekrutacji na APS w Warszawie

Wskaźnik przeliczeniowy dla wyników z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego na poziomie podstawowym wynosi: 1% = 2 punkty rekrutacyjne, zaś dla pozostałych przedmiotów: 1% = 1 punkt rekrutacyjny. Przedmioty maturalne w wymiarze rozszerzonym, będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego, uzyskują dodatkowy wskaźnik przeliczeniowy. W takim przypadku wskaźnik dla matematyki wynosi: 1% = 4 punkty rekrutacyjne, zaś dla pozostałych przedmiotów: 1% = 2 punkty rekrutacyjne. Przeliczenie wyniku z danego przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym następuje jedynie w sytuacji, kiedy liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata z tego przedmiotu (po uwzględnieniu dodatkowego przelicznika dla poziomu rozszerzonego) jest wyższa niż liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych z tego samego przedmiotu maturalnego pisanego przez kandydata na poziomie podstawowym (czyli w przypadku gdy kandydat zdaje dany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, wtedy brane są pod uwagę te wyniki, które dają kandydatowi z danego przedmiotu więcej punktów rekrutacyjnych).

Wynik rekrutacyjny oblicza się według następującego algorytmu:
1) studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne - kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia; jednolite studia magisterskie -kierunek psychologia:
- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
W = 2xR + 2xR + 2xR
gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka: W = 2xR + 2xR + 4xRm
- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz jednego na poziomie podstawowym: W = 2xR + 2xR + P
gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka: W = 2xR + 2xR + 2Pm W = 4xRm + 2xR + P
- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z jednego na poziomie rozszerzonym oraz dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: W = 2xR + P + P
gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:
W = 2xR + 2Pm + P W = 4xRm + P + P
- w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: W = P + P + P
gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka: W = P + P + 2Pm
gdzie:
W – suma wyników z wymaganych przedmiotów (max 600 punktów lub 800 punktów jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka),
P – wynik części podstawowej (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,
Pm – wynik części podstawowej (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego z matematyki,
R – wynik części rozszerzonej (poziom rozszerzony) ze świadectwa maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,
Rm – wynik części rozszerzonej (poziom rozszerzony) ze świadectwa maturalnego z matematyki.
2) studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: W = w + wa1 gdzie:
W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (maksymalnie 1200 lub 1400 – jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka punktów),
w – suma wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych zgodnie z podpunktem a),
wa1 – liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem