Rekrutacja na studia w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie to dział portalu, w którym prezentujemy kierunki studiów w Warszawie, zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021. Znajdziesz tu informacje o warszawskich uczelniach państwowych oraz uczelniach niepaństwowych. Prezentujemy studia dzienne w Warszawie. Zarówno studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz studia zaoczne w Warszawie. Mamy nadzieję, że dzięki nam poznasz terminy rekrutacji na studia w Warszawie, opłaty rekrutacyjne, koszty nauki oraz wiele innych niezbędnych informacji związanych z tematem rekrutacja na studia w Warszawie.
Politechnika Warszawska, rekrutacja na studia 2018/2019

Politechnika Warszawska, rekrutacja na studia 2018/2019

POLITECHNIKA WARSZAWSKA, zasady rekrutacji na studia 2018/2019

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel. 22 234 72 11

Jednolita procedura kwalifikacyjna realizowana odrębnie dla kierunków studiów prowadzonych w Warszawie i dla kierunków prowadzonych w PW Filia w Płocku. Zakwalifikowanie na studia nastąpi w zależności od liczby uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanych kierunków studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Pmat × Wmat + Pwyb × W + Pjo × Wjo

w której:
Pmat - punkty z matematyki,
Pwyb - punkty z przedmiotu do wyboru,
Pjo - punkty z języka obcego,
Wmat - współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,
W - współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu,
Wjo - współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.
P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ADMINISTRACJA
Matematyka (0,75); język obcy (0,75); do wyboru: fizyka (0,5), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5), geografia (0,75), wiedza o społeczeństwie (0,75), język polski (0,75), historia (0,75)

Wydział Architektury

ARCHITEKTURA
Na studia te zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali największą łączną sumę punktów z:
1) trzech zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;
2) dwóch przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem 1 oraz języka obcego ze współczynnikiem 0,25

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku)

BUDOWNICTWO
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (0,75), biologia (0,5), geografia (0,5), język polski (0,25)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (0,75), biologia (1), geografia (0,75), język polski (0,25)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (0,75), biologia (0,5), geografia (0,5), język polski (0,25)

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (0,75), biologia (1), geografia (0,5), język polski (0,25)

Wydział Chemiczny

BIOTECHNOLOGIA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (0,5), biologia (1)

TECHNOLOGIA CHEMICZNA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (0,5), biologia (1)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

ELEKTRONIKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,5)

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (N)
INFORMATYKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (1), biologia (0,5)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,75)

TELEKOMUNIKACJA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,5)

Wydział Elektryczny

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

ELEKTROTECHNIKA
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

INFORMATYKA
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (1), biologia (0,5)

Wydział Fizyki

FIZYKA TECHNICZNA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

FOTONIKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

Wydział Geodezji i Kartografii

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5), geografia (0,75)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,5), geografia (1), wiedza o społeczeństwie (1)

GEOINFORMATYKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (1), biologia (0,5), geografia (0,75)

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (0,5), biologia (1)

Wydział Inżynierii Lądowej

BUDOWNICTWO
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

Wydział Inżynierii Materiałowej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (0,5), biologia (0,5)

Wydział Inżynierii Produkcji

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (1), biologia (0,5), geografia (0,5), język polski(0,75)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,5)

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

BIOGOSPODARKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (0,5), biologia (1)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (0,75), biologia (0,75), geografia (0,75)

OCHRONA ŚRODOWISKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (1), informatyka (1), biologia (1), geografia (1)

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

MATEMATYKA (S)
Matematyka (1,5); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (0,5), chemia (0,5), informatyka (0,5), biologia (0,5), geografia (0,5)

INFORMATYKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (1), biologia (0,5)

INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH (S)
Matematyka (1,25); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (0,75), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5), geografia (0,5)

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

ENERGETYKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,5)

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,5)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

Wydział Mechatroniki

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,75)

MECHATRONIKA (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

MECHATRONIKA
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH (S)
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5)

Wydział Transportu

TRANSPORT
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,5), informatyka (0,75), biologia (0,5), geografia (0,5)

Wydział Zarządzania

ZARZĄDZANIE
Matematyka (1); język obcy (0,5); do wyboru: fizyka (0,75), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,75), geografia (0,75)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Matematyka (1); język obcy (0,25); do wyboru: fizyka (1), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,5)

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

EKONOMIA
Matematyka (0,75); język obcy (0,75); do wyboru: fizyka (0,75), chemia (0,75), informatyka (0,75), biologia (0,75), geografia (0,75), wiedza o społeczeństwie (0,75), język polski (0,75),

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem