Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Rekrutacja na studia w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu to dział portalu, w którym prezentujemy kierunki studiów w Opolu, zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Znajdziesz tu informacje o opolskich uczelniach państwowych oraz uczelniach niepaństwowych. Prezentujemy studia dzienne w Opolu. Zarówno studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz studia zaoczne w Opolu. Mamy nadzieję, że dzięki nam poznasz terminy rekrutacji na studia w Opolu, opłaty rekrutacyjne, koszty nauki oraz wiele innych niezbędnych informacji związanych z tematem rekrutacja na studia w Opolu. Dział ten jest komplementarny z innymi działami naszego portalu: kierunki studiów w Opolu, działem Uczelnie, w którym znajdziesz opolskie uczelnie zgodnie z typem uczelni (Uniwersytety, Uczelnie medyczne, Uczelnie ekonomiczne itp.) Informacje o uczelniach znajdziesz również w prezentacjach uczelni wybierając uczelnię lub wydział uczelni z Baza uczelni. Sprawdź zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 na opolskich uczelniach.

Politechnika Opolska, zasady rekrutacji 2019/2020

Uniwersytet Opolski, zasady rekrutacji 2019/2020


POLITECHNIKA OPOLSKA, rekrutacja na studia 2018/2019

POLITECHNIKA OPOLSKA, rekrutacja na studia 2018/2019

POLITECHNIKA OPOLSKA, zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
ul. Stanisława Mikołajczyka 5, 46-020 Opole, tel. 77 449 80 00

Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia są wybrane wyniki egzaminu maturalnego, w oparciu o które oblicza się wskaźnik rekrutacyjny (R). Na jego podstawie sporządzane są listy rankingowe kandydatów. Do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (R) przyjmuje się wzór (1)

R = wP1+wP3+wJO + ED + LP0(1)

gdzie:
w - współczynnik wagowy
pi - to liczba punktów uzyskanych za pierwszy przedmiot,
Pa - to liczba punktów uzyskanych za drugi przedmiot
JO- to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny,
ED - to liczba punktów uzyskanych za pozytywnie zdany egzamin dodatkowy, (dotyczy kandydatów na kierunek architektura)
Liczba punktów za wynik egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Liczbę punktów uzyskaną na egzaminie złożonym wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0.
W przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rekrutacyjnego (R) oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej.
W przypadku kiedy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego przyjmuje się wartość zero

ARCHITEKTURA (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5). Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego

BUDOWNICTWO
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ELEKTROTECHNIKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ENERGETYKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

INFORMATYKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

MECHATRONIKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

TRANSPORT
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

SYSTEMY BIOTECHNICZNE (S)
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

LOGISTYKA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

EKONOMIA
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ZARZĄDZANIE
przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia (w=2), język polski (w=0,5) język obcy (w=0,5)

ADMINISTRACJA
przedmiot do wyboru: fizyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia (w=1), język polski (w=1) język obcy (w=1)

FIZJOTERAPIA
przedmiot do wyboru: fizyka lub biologia lub chemia (w=1), język polski (w=1) język obcy (w=1)

WYCHOWANIE FIZYCZNE
przedmiot do wyboru: fizyka lub biologia lub chemia (w=1), język polski (w=1) język obcy (w=1)

TURYSTYKA I REKREACJA
przedmiot do wyboru: biologia lub geografia lub historia (w=1), język polski (w=1) język obcy (w=1)

S- studia wyłącznie w trybie stacjonarnym, w innych przypadkach stacjonarne i niestacjonarne
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: