Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Studia


Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, kierunki studiów, zasady rekrutacji 2018

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, kierunki studiów, zasady rekrutacji 2018

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, kierunki studiów, zasady rekrutacji
kierunki studiów w Olsztynie, studia w Olsztynie

Zastanawiasz się, jakie studia wybrać w Olsztynie? Sprawdź ofertę Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego na rok akademicki 2018/2019. Zobacz, jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na studia.

W grupie kierunków przedstawionych poniżej należy wybrać trzy przedmioty z przedstawionych przy nazwie kierunku, jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

LEŚNICTWO

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

OCHRONA ŚRODOWISKA

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

OGRODNICTWO

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

ROLNICTWO

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

RYBACTWO

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

TECHNOLOGIA DREWNA

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

TOWAROZNAWSTWO

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

ZOOTECHNIKA

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, historia, matematyka

BUDOWNICTWO

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

ENERGETYKA

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

INFORMATYKA

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

INŻYNIERIA INFORMACJI

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

MATEMATYKA

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

MECHATRONIKA

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

chemia, fizyka, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

INŻYNIERIA KOSMICZNA

chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka

BIOLOGIA

biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka

BIOTECHNOLOGIA

biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka

DIETETYKA

biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka

MIKROBIOLOGIA

biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka

PIELĘGNIARSTWO

biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka

POŁOŻNICTWO

biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka

RATOWNICTWO MEDYCZNE

biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka

WETERYNARIA

biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, matematyka

TURYSTYKA I REKREACJA

biologia, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

EKONOMIA

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

HISTORIA

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

LINGWISTYKA W BIZNESIE

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

POLITOLOGIA

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

WOJSKOZNAWSTWO

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

ZARZĄDZANIE

język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, języka polski, wos

ADMINISTRACJA

chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wos

ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA

chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wos

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wos

PRAWO

chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wos

FILOZOFIA

filozofia, geografia, historia, j.łaciński i kultura antyczna, j.polski, j.obcy nowożytny, matematyka, wos

NAUKI O RODZINIE

filozofia, geografia, historia, j.łaciński i kultura antyczna, j.polski, j.obcy nowożytny, matematyka, wos

PEDAGOGIKA

filozofia, geografia, historia, j.łaciński i kultura antyczna, j.polski, j.obcy nowożytny, matematyka, wos

PEDAGOGIKA SPECJALNA

filozofia, geografia, historia, j.łaciński i kultura antyczna, j.polski, j.obcy nowożytny, matematyka, wos

PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

filozofia, geografia, historia, j.łaciński i kultura antyczna, j.polski, j.obcy nowożytny, matematyka, wos

PRACA SOCJALNA

filozofia, geografia, historia, j.łaciński i kultura antyczna, j.polski, j.obcy nowożytny, matematyka, wos

SOCJOLOGIA

filozofia, geografia, historia, j.łaciński i kultura antyczna, j.polski, j.obcy nowożytny, matematyka, wos

TEOLOGIA

filozofia, geografia, historia, j.łaciński i kultura antyczna, j.polski, j.obcy nowożytny, matematyka, wos

jeden język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata


W kolejnej grupie kierunków są przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru (należy wybrać jeden z przedstawionych pod nazwą kierunku

FILOLOGIA POLSKA

1/ język polski, język obcy nowożytny

2/ filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna

FILOLOGIA ANGIELSKA

1/język polski, język angielski

2/historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1/język polski, język angielski

2/historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

FILOLOGIA ROSYJSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

1/język polski, język angielski

2/historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

1/język polski, język niemiecki

2/historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

FILOLOGIA ROSYJSKA

1/język polski, język obcy

2/historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

FILOLOGIA GERMAŃSKA

1/język polski, język obcy

2/historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

KIERUNEK LEKARSKI – STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

biologia, chemia

fizyka, matematyka

KIERUNEK LEKARSKI – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

język angielski, biologia

chemia, fizyka, matematyka


Kierunki studiów z postępowaniem dwuetapowym. Konkurs świadectw - trzy przedmioty z wymienionych pod nazwą kierunku

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Ocena predyspozycji plastycznych Kandydata – ocena 10 prac plastycznych

biologia, chemia, geografia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Egzaminy praktyczne: rysunek i malarstwo

biologia, historia, historia sztuki, geografia, język polski, język obcy nowożytny

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Egzaminy praktyczne: 1.sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie 2. sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

biologia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka

LOGOPEDIA

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy -ocena wymowy i słuchu.

biologia, fizyka, historia, język polski, język obcy nowożytny, wos

1) na kierunku architektura krajobrazu do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.

2) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

3) na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

4) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: