Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Studia


Rekrutacja w Bydgoszczy na UKW trwa

Rekrutacja w Bydgoszczy na UKW trwa

Uniwersytet Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy rekrutuje na studia

Ciągle masz szansę na rozpoczęcie studiów w październiku. Do 13 września trwa dodatkowy i przedłużony nabór na studia I stopnia stacjonarne. W lipcu zakończyła się I tura rekrutacji, ale nie na wszystkie kierunki udało się wypełnić limit osób przyjętych. To stwarza szansę dla osób, które z różnych powodów nie wzięły udziału w rekrutacji na studia na największą bydgoską uczelnię. Możecie cały czas wybierać spośród kierunków humanistycznych, pedagogicznych, społecznych, inżynierskich, przyrodniczych i artystycznych. Rekrutacja w II etapie wygląda tak samo jak w I etapie (nie dotyczy to osób, które brały udział w I etapie rekrutacji), wybrać swój kierunek studiów, uiścić opłatę rekrutacyjną i czekać do 15 września, kiedy zostaną podane wstępne wyniki.

Również do 13 września trwa nabór na studia niestacjonarne oraz II stopnia.

Nabór dodatkowy:

 • Administracja
 • Biologia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Filologia rosyjska (bez znajomości języka)
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Pedagogika - specjalności: animacja społeczna i zarządzanie kulturą; asystent osoby starszej; doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem; edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne; opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną; opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju; resocjalizacja
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Praca socjalna
 • Rewitalizacja dróg wodnych
 • Stosunki międzynarodowe

Przedłużony nabór:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Biotechnologia
 • Filozofia
 • Filologia spec. germanistyka (ze znajomością języka)
 • Filologia spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka)
 • Filologia spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim
 • Fizyka
 • Geografia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria techniczno-informatyczna
 • Ochrona środowiska
 • Politologia
 • Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • Socjologia
 • Wojskoznawstwo
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: