Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Studia


Studia w Koszalinie, Politechnika Koszalińska

Studia w Koszalinie, Politechnika Koszalińska

Studia w Koszalinie, POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, kierunki studiów 2018/2019

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, tel. 94 34 78 500

studia w Koszalinie, studia Koszalin, kierunki studiów w Koszalinie, kierunki studiów Koszalin, rekrutacja na studia 2018/2019, studia techniczne w Koszalinie, studia techniczne Koszalin


Politechnika Koszalińska oferuje kandydatom studia techniczne, ekonomiczne, społeczne, filologiczne, rolnicze, przyrodnicze, artystyczne... Wybór kierunków studiów jest imponujący. Sprawdź najnowszą ofertę Politechniki Koszalińskiej, przygotowaną na rok akademicki 2018/2019.

Studia stacjonarne / studia dzienne na Politechnice Koszalińskiej

Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(I-inż.) – specjalności: Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, Optoelektronika, Systemy automatyki

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(II-mgr) – specjalności: Elektronika systemów sterowania, Elektronika użytkowa, Optoelektronika i fotoenergetyka, Systemy i sieci telekomunikacyjne

INFORMATYKA
(I-inż.) – specjalności: Informatyka w zarządzaniu, Programowanie komputerów i sieci informatyczne, Programowanie systemów automatyki, Technologie internetowe i mobilne, Administrowanie sieciami komputerowymi, Inżynieria systemów baz danych;

INFORMATYKA
(II-mgr) – specjalności: Informatyczne systemy zarządzania, Zastosowania systemów baz danych, Systemy informatyki przemysłowej, Technologie multimedialne i programowanie wielordzeniowe, Przetwarzanie informacji, Inteligentne systemy informacji;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(I-lic.) - specjalności: Komunikacja internetowa, Reklama medialna, Public relations i rzecznictwo prasowe, Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, Komunikacja w polityce;

EUROPEISTYKA
(I-lic.) – specjalności: Zarządzanie projektami europejskimi, Europejska polityka społeczna, Bezpieczeństwo europejskie, Zarządzanie wizerunkiem

EUROPEISTYKA

(II-mgr) – specjalności: Europa Środkowa i Wschodnia, Administracja publiczna i samorządowa, Bezpieczeństwo publiczne, Komunikacja interkulturowa w biznesie –

FILOLOGIA ANGIELSKA / GERMAŃSKA
(I-lic.) – specjalności: Profil biznesowy, Profil z językiem szwedzkim, Profil z językiem hiszpańskim;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej

BUDOWNICTWO
(I-inż.) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe, Technologia organizacji budownictwa, Budownictwo zrównoważone;

BUDOWNICTWO
(II-mgr) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe, Technologia organizacji budownictwa, Budownictwo zrównoważone

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
(I-inż.) – specjalność: Geodezja gospodarcza,

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
(II-mgr) – specjalność: Geodezja gospodarcza

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(I-inż.) – specjalności: Sieci i instalacje, Technologia wody, ścieków i odpadów, Instalacje odnawialnych źródeł energii, Systemy i technologie inżynierii i ochrony środowiska

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(II-mgr) – specjalności: Sieci i instalacje sanitarne, Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja, Technologia wody, ścieków i odpadów;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

ENERGETYKA
(I-inż.) – specjalności: Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja;

ENERGETYKA
(II-mgr.) – specjalności: Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja; produkcyjnych

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(I-inż.) – specjalności: Konstrukcja i technologia, Inżynieria produkcji, Zarządzanie innowacjami

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(II-mgr) – specjalności: Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania, Innowacyjne metody projektowania, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(I-inż.) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria
i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach;

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(II-mgr) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach;

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
(I-inż.) – specjalności: Biotechnologia żywności, Inżynieria żywności, Projektowanie opakowań, Żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności, technologie przetwórstwa ryb;

TRANSPORT
(I-inż.) specjalności: Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych, Logistyka i spedycja, Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód, Transport chłodniczy;

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(I inż.) specjalności: Menedżer produktu, Techniki komputerowe w inżynierii produkcji, Logistyka procesów wytwórczych;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

EKONOMIA
(I-lic.) – specjalności: Ekonomika przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna i lokalna, Gospodarka publiczna, Badania operacyjne i analiza statystyczna

EKONOMIA
(II-mgr) – specjalności: Ekonomia menedżerska, Gospodarka publiczna i samorządowa, Finanse i polityka pieniężna, Kapitał ludzki w biznesie, Rynek nieruchomości

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(I-lic.) – specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa, Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego, Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń

TURYSTYKA I REKREACJA
(I-lic.) – specjalności:menedżer hotelarstwa, menedżer obiektów odnowy biologicznej, Spa i wellnes;

ZARZĄDZANIE
(I-lic.) – specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Biznes turystyczny;

ZARZĄDZANIE
(II-mgr) – specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie usługami, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie w turystyce, Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Business Management (specjalność prowadzona w języku angielskim);

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku

INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM
(I-inż.) – specjalności: Automatyka i utrzymanie ruchu, Procesy i maszyny przemysłu drzewnego, Projektowanie mebli i wyrobów z drewna;

Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
(I-inż.) – specjalności: Informatyka medyczna, Nanotechnologie biomedyczne;

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(I-inż.) – specjalności: Projektowanie urządzeń i technologii (również w języku angielskim);

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(II-mgr) – specjalności: Powłoki i kompozyty ceramiczne w technice i medycynie, Projektowanie urządzeń i technologii

MECHATRONIKA
(I-inż.) – specjalności: Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne, Mechatronika i diagnostyka pojazdów, Systemy monitorowania i sterowania

MECHATRONIKA
(II-mgr) – specjalności: Systemy radiologii i radioterapii, Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych

PEDAGOGIKA
(I-lic.) – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Mediacje i negocjacje społeczne, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka;

PEDAGOGIKA
(II-mgr) – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia, Mediacje i negocjacje społeczne, Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Edukacja artystyczna, Doradztwo zawodowe i personalne, Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

WZORNICTWO
(I-lic.) – specjalności: wzornictwo przemysłowe, komunikacja wizualna, projektowanie ubioru

WZORNICTWO
(II-mgr) – specjalności: wzornictwo przemysłowe, komunikacja wizualna, projektowanie ubioru

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
(I-lic.) – specjalność architektura wnętrz

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia


Studia niestacjonarne / studia zaoczne na Politechnice Koszalińskiej

Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(Z, I-inż.) – specjalności: Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, Optoelektronika, Systemy automatyk

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(Z, II-mgr) – specjalności: – specjalności: Elektronika systemów sterowania, Elektronika użytkowa, Optoelektronika i fotoenergetyka , Systemy i sieci telekomunikacyjne

INFORMATYKA
(Z, I-inż.) – specjalności: Informatyka w zarządzaniu, Programowanie komputerów i sieci informatyczne, Programowanie systemów automatyki, Technologie internetowe i mobilne, Administrowanie sieciami komputerowymi, Inżynieria systemów baz danych

INFORMATYKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Informatyczne systemy zarządzania, Zastosowania systemów baz danych, Systemy informatyki przemysłowej, Technologie multimedialne i programowanie wielordzeniowe, przetwarzanie informacji, inteligentne systemy informacji;
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(Z, I-lic.) - specjalności: Komunikacja internetowa, Reklama medialna, Public relations i rzecznictwo prasowe, Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, komunikacja w polityce

EUROPEISTYKA
(Z, I-lic.) – specjalności: Zarządzanie projektami europejskimi, Europejska polityka społeczna, Bezpieczeństwo europejskie

EUROPEISTYKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Europa Środkowa i Wschodnia, Administracja publiczna
i samorządowa, Bezpieczeństwo publiczne, komunikacja interkulturowa w biznesie

FILOLOGIA ANGIELSKA / GERMAŃSKA
(I-lic.) – specjalności: Profil biznesowy

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej

BUDOWNICTWO
(Z, I-inż.) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe

BUDOWNICTWO
(Z, II-mgr) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe;

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
(Z, I-inż.) – specjalność: Geodezja gospodarcza

GEODEZJA I KARTOGRAFIA*
(Z, II-mgr) – specjalność: Geodezja gospodarcza

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(Z, I-inż.) – specjalności: Sieci i instalacje, Technologie wody, ścieków i odpadów

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Sieci i instalacje sanitarne, Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja, Technologia wody, ścieków i odpadów;

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

ENERGETYKA
(Z, I-inż.) – Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

ENERGETYKA
(Z, II-mgr) – Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(Z, I-inż– specjalności: Konstrukcja i technologia, Inżynieria produkcji, Zarządzanie innowacjami

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(Z, II-mgr) – specjalności: Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania, Innowacyjne metody projektowania, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(Z, I-inż.) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(Z, II-mgr) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
(Z, I-inż.) – specjalności: Biotechnologia żywności, Inżynieria żywności, Projektowanie opakowań, Żywienia człowieka i bezpieczeństwo żywności, technologie przetwórstwa ryb

TRANSPORT
(Z, I-inż specjalności: Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych, Logistyka i spedycja, Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód, Transport chłodniczy

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(Z, I inż.) specjalności: Menedżer produktu, Techniki komputerowe w inżynierii produkcji, Logistyka procesów wytwórczych

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

EKONOMIA
(Z, I-lic.) specjalności: Ekonomika przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna i lokalna, Gospodarka publiczna, Badania operacyjne i analiza statystyczna

EKONOMIA
(Z, II-mgr) – specjalności: Ekonomia menedżerska, Gospodarka publiczna i samorządowa, Finanse
i polityka pieniężna, Kapitał ludzki w biznesie, Rynek nieruchomości

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(Z, I-lic.) – specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa, Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego, Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń

TURYSTYKA I REKREACJA
(Z,I-lic.) – specjalności: menedżer hotelarstwa, menedżer obiektów odnowy biologicznej, SPA i Welles

ZARZĄDZANIE
(Z, I-lic.) – specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Biznes turystyczny

ZARZĄDZANIE
(Z, II-mgr specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie usługami, Zarządzanie małym
i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie w turystyce, Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Business Management (specjalność prowadzona w języku angielskim)

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia

Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku

INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM
(I-inż.) – specjalności: Automatyka i utrzymanie ruchu, Procesy i maszyny przemysłu drzewnego, Projektowanie mebli i wyrobów z drewna

Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
(Z, I-inż.) – specjalności: Informatyka medyczna, Nanotechnologie biomedyczne

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(Z, I-inż.) – specjalność: Projektowanie urządzeń i technologii

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(Z, II-mgr) – specjalności: Powłoki i kompozyty ceramiczne w technice i medycynie, Projektowanie urządzeń i technologii

MECHATRONIKA
(Z, I-inż.) specjalności: Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne, Mechatronika i diagnostyka pojazdów, Systemy monitorowania i sterowania

MECHATRONIKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Systemy radiologii i radioterapii, Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych

PEDAGOGIKA
(I-lic.) – – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Mediacje i negocjacje społeczne, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

PEDAGOGIKA
(II-mgr) – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia, Mediacje i negocjacje społeczne, Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Edukacja artystyczna, Doradztwo zawodowe i personalne, Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia


Zobacz również:





Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom: