Studia w Gdańsku - Kierunki studiów - Rekrutacja

Trójmiasto to atrakcyjna lokalizacja dla kandydatów na studia. Specjalnie dla nich zgromadziliśmy informacje obejmujące studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

STUDIA W GDAŃSKU - AKTUALNOŚCI
Najnowsze informacje z trójmiejskich uczelni wyższych.

Najpopularniejsze kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim - rekrutacja 2019/2020

Najpopularniejsze kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim - rekrutacja 2019/2020


W czasie tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejsze wśród kandydatów kierunki studiów to Kryminologia, Produkcja form audiowizualnych, Filologia angielska, Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. menedżerska, Skandynawistyka, Psychologia. Dużą popularnością cieszyły się także Informatyka (profil praktyczny), Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, Sinologia, Bezpieczeństwo narodowe, Amerykanistyka. Są to wyniki rekrutacji na zdecydowaną większość kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Na podsumowanie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim trzeba poczekać, gdyż trwa rekrutacja
na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne. Rozpoczęły się także pierwsze nabory dodatkowe, w tym na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020 to ponad 80 kierunków studiów, w tym osiem nowych, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkołach doktorskich oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Uczelnia zaplanowała przyjęcie blisko 12 tysięcy osób: 8 743 osoby na studia stacjonarne oraz 3127 osób na studia niestacjonarne.

W rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia o przyjęcie ubiegało się niemal 21 tysięcy kandydatów.

Nabór na Uniwersytet Gdański cieszy się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród cudzoziemców. Aplikację złożyło już blisko 500 osób niebędących obywatelami Polski. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Białorusi (330 osób) i Ukrainy (110 osób).


Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja na rok akademicki 2019/2020
– studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (liczba kandydatów na jedno miejsce)

1. Kryminologia - 14,98

2. Produkcja form audiowizualnych - 14,04

3. Filologia angielska - 10,85

4. Zarządzanie instytucjami artystycznymi menedżerska - 8,80

5. Skandynawistyka - 8,59

6. Psychologia - 8,07

7. Informatyka (profil praktyczny) - 7,79

8. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - 7,20

9. Sinologia - 7,14

10. Finanse i rachunkowość - 6,68

11. Bezpieczeństwo narodowe - 6,67

12. Zarządzanie - 6,30

13. Amerykanistyka - 6,29

14. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 5,90

15. Administracja - 5,70

16. Informatyka (profil ogólnoakademicki) - 5,58


Nowe kierunki (Produkcja form audiowizualnych, Informatyka o profilu praktycznym) znalazły się wśród najchętniej wybieranych przez kandydatów na studia.


Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020 to:

1. Informatyka o profilu praktycznym stacjonarne studia I stopnia

2. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia stacjonarne studia I stopnia

3. Produkcja form audiowizualnych stacjonarne studia I stopnia

4. Ubezpieczenia studia interdyscyplinarne stacjonarne studia II stopnia

5. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology) – niestacjonarne studia II stopnia

6. Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – stacjonarne studia II stopnia

7. Geografia fizyczna z geoinformacją – stacjonarne studia II stopnia

8. Criminology and criminal justice stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność.

Na podsumowanie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim trzeba poczekać, gdyż trwa rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne. Rozpoczęły się także pierwsze nabory dodatkowe, w tym na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Obecnie (dane z 6 sierpnia) można aplikować na 10 kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, ponad 30 kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz 30 kierunków studiów niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia).

Rekrutacja na studia drugiego stopnia i studia niestacjonarne odbywa się do końca września, ale obowiązują różne terminy aplikacji na poszczególne kierunki. Ważne, aby kandydaci sprawdzali czas aplikacji, po którym nie można już się zarejestrować na konkretny kierunek.

Terminy rekrutacji można znaleźć na stronie:

http://ug.edu.pl/rekrutacja

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG:

http://ug.edu.pl/rekrutacja

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328, 52 32 332, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Dowiedz się więcej o Uczelni:


Przeglądaj kierunki studiów w Gdańsku według rodzajów studiów:

Zobacz propozycje studiów na innych gdańskich i trójmiejskich uczelniach wyższych:


tematy: rekrutacja na studia Gdańsk, rekrutacja na studia w Gdańsku, kierunki studiów w Gdańsku, kierunki studiów Gdańsk, studia w Gdańsku, studia Gdańsk, UG, Uniwersytet Gdański



Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:






UCZELNIE W GDAŃSKU, GDYNI, SOPOCIE
Szczegółowe informacje o trójmiejskich uczelniach, ich najnowsze oferty edukacyjne i zasady rekrutacji.


Uniwersytet Gdański





box_wiecej30.jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny


box_wiecej30.jpg

Studia w Gdańsku

Gdańsk wraz z Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto - centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski. To także ważny ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.



box_wiecej30.jpg

ATENEUM Szkoła Wyższa w Gdańsku


box_wiecej30.jpg

Politechnika Gdańska



box_wiecej30.jpg

Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni




box_wiecej30.jpg

pasek_bialy.jpg
pasek_bialy.jpg
KIERUNKI STUDIÓW W GDAŃSKU



ADMINISTRACJA


Celem nauczania na kierunku administracja w Gdańsku jest przekazanie elementarnej wiedzy o prawie administracyjnym oraz umiejętności stosowania prawa...

box_wiecej30.jpg



ARCHITEKTURA


Studia inżynierskie na kierunku architektura w Gdańsku przygotowują specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury...


box_wiecej30.jpg



BIOTECHNOLOGIA


Interdyscyplinarne studia na kierunku biotechnologia w Gdańsku przeznaczone są dla osób zainteresowanych chemią, biologią, medycyną, farmacją i żywnością...


box_wiecej30.jpg



BUDOWNICTWO


Student kierunku budownictwo w Gdańsku zdobywa podstawową wiedzę budowlaną w ramach przedmiotów z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli...


box_wiecej30.jpg



FILOLOGIA ANGIELSKA


Studia na kierunku filologia angielska w Gdańsku dają możliwość opanowania języka angielskiego na najwyższym poziomie oraz zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w wybranej specjalizacji...


box_wiecej30.jpg



INFORMATYKA


Informatyka to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, która wymaga od maturzystów zainteresowania technologiami informacyjnymi...


box_wiecej30.jpg




RODZAJE STUDIÓW W GDAŃSKU

studia techniczne

studia techniczne Gdańsk

Kierunki studiów technicznych w Gdańsku to przede wszystkim propozycja Politechniki Gdańskiej. Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, MECHATRONIKA, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA i wielu innych, które oferuje w tym roku największa na Pomorzu uczelnia techniczna.

box_wiecej30.jpg

studia ekonomiczne

studia ekonomiczne Gdańsk


Studia na kierunkach ekonomicznych w Gdańsku to przede wszystkim propozycja Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny UG, Wydział Zarządzania UG)) oraz licznych w Trójmieście uczelni niepublicznych np. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdynii). Jeśli wolisz studiować na Politechnice Gdańskiej również tutaj znajdziesz propozycję kierunków ekonomicznych (warto poznać ofertę, którą przygotował Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) Przykładowe kierunki ekonomiczne w Gdańsku to EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, ANALITYKA GOSPODARCZA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE.


box_wiecej30.jpg

studia humanistyczne

studia humanistyczne Gdańsk


Gdańsk ma dla humanistów bogatą ofertę studiów humanistycznych. Najwięcej propozycji dla kandydatów przygotował oczywiście Uniwersytet Gdański, który w swojej ofercie posiada zarówno studia typowo humanistyczne jak i filologiczne, historyczne itp. W zakresie oferty kierunków typowo humanistycznych warto zwrócić uwagę na przykładowe propozycje: studiów: WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ, WIEDZ O TEATRZE, KULTUROZNAWSTWO (Wydział Filologiczny UG)






box_wiecej30.jpg

studia filologiczne

studia filologiczne Gdańsk


Te studia są oblegane przez kandydatów. Kierunki filologiczne z propozycji Uniwersytetu Gdańskiego to możliwość poznawania języków skandynawskich, orientalnych (SINOLOGIA), romańskich, słowiańskich.. Duże zainteresowanie budzą również studia na kierunkach AMERYKANISTYKA, FILOLOGIA ANGIELSKA. Miłośnicy literatury i wiedzy o języku polskim skuszą się na pewno propozycją kierunku FILOLOGIA POLSKA.


box_wiecej30.jpg

studia medyczne

studia medyczne Gdańsk


Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMED) od lat należy do czołówki polskich uniwersytetów medycznych. Co roku o przyjęcie na studia ubiegają się rzesze kandydatów, którzy swoją zawodową przyszłość chcą związać z którymś z zawodów medycznych. Popularnością wśród kandydatów cieszy się nie tylko KIERUNEK LEKARSKI czy KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY. Inne przykładowe kierunki to: FARMACJA, ELEKTRORADIOLOGIA. Na pewno wielu zainteresuje się również kierunkiem PSYCHOLOGIA ZDROWIA.


box_wiecej30.jpg

studia społeczne

studia społeczne Gdańsk


Kierunki studiów społecznych w Gdańsku to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, DYPLOMACJA, SOCJOLOGIA, POLITOLOGIA. Studia społeczne w Gdańsku to propozycja uczelni publicznych: UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych UG oraz uczelni niepublicznych np. ATENEUM - SZKOŁA WYŻSZA W GDAŃSKU.



box_wiecej30.jpg


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

OK, rozumiem